Kimya

Doktora Programı - Fen Bilimleri Enstitüsü

2023 - 2024 Yılı Ders Planı

. Yarıyıl

Kod Ad Süre (T+U) AKTS Yerel Kredi Z/S
BYEKM3 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği 3-0 6 3 Zorunlu
BYEKM4 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği 3-0 6 3 Zorunlu
DKM801 Uzmanlık Alan Dersi 0-0 6 0 Zorunlu
DKM802 Uzmanlık Alan Dersi 0-0 6 0 Zorunlu
DKMS801 Seminer 0-0 6 0 Zorunlu
DKMS802 Seminer 0-0 6 0 Zorunlu
DKMT801 Tez Çalışması 0-0 24 0 Zorunlu
DKMT802 Tez Çalışması 0-0 24 0 Zorunlu
KM001 Organik Reaksiyon Mekanizmaları 2-0 4 2 Seçmeli
KM0054 Presentation of chemical data and results 3-0 6 3 Seçmeli
KM0057 Endüstriyel Kimya Uygulamaları için Matematiksel Modelleme 3-0 6 3 Seçmeli
KM0058 Atmosferik korozyon ve önlenmesi 3-0 6 3 Seçmeli
KM0062 İleri Korozyon II 3-0 6 3 Seçmeli
KM0073 Chemical Concepts in Biomass Gasification and Related Conversions 3-0 6 3 Seçmeli
KM022 Mineraller ve Önemi 2-0 4 2 Seçmeli
KM028 Advances in Organometal Chemistry 4-0 6 4 Seçmeli
KM033 Uygulamada Anorganik Kimya 4-0 6 4 Seçmeli
KM038 Elektrokimyasal Yöntemler II 3-0 6 3 Seçmeli
KM039 Metabolizma 2-0 4 2 Seçmeli
KM041 Elektrokimyasal Yöntemler I 3-0 6 3 Seçmeli
KM043 Moleküler Simetri ve Grup Teori 2-0 4 2 Seçmeli
KM046 Biyolojik aktivite gösteren moleküller 3-0 5 3 Seçmeli
KM052 Molecular Thermodynamics 3-0 6 3 Seçmeli
KM053 Chemical Thermodynamics 3-0 6 3 Seçmeli
KM574 Elektrolit Çözeltiler II 2-0 5 2 Seçmeli
KM583 Elektrolit Çözeltiler I 2-0 5 2 Seçmeli
KM601 İmpedans Spektroskopisi ve Organik Kaplamalar 3-0 6 3 Seçmeli
KM638 Yüzey Kimyası 3-0 6 3 Seçmeli
KM643 Yakıt Pilleri 3-0 6 3 Seçmeli
KM662 Adsorpsiyon, İyon Değişimi ve Kataliz 3-0 6 3 Seçmeli
KM665 İleri Korozyon I 3-0 6 3 Seçmeli
KM666 Lantanitler ve Aktinitler Kimyası 3-0 6 3 Seçmeli
KM671 Adsorpsiyon ilkeleri ve adsorpsiyon prosesleri 3-0 6 3 Seçmeli