Kimya

Doktora Programı - Fen Bilimleri Enstitüsü

Program Öğrenme Çıktıları ile Dersler Arasındaki İlişkiler

Ders PÖÇ01 PÖÇ02 PÖÇ03 PÖÇ04 PÖÇ05 PÖÇ06 PÖÇ07 PÖÇ08 PÖÇ09 PÖÇ10 PÖÇ11 PÖÇ12
KM001 Organik Reaksiyon Mekanizmaları (Seçmeli) 5 3 2 2 5 3 4 3
KM0054 Presentation of chemical data and results (Seçmeli) 1 2 4 3 3 3 4 4 1 5 4
KM0057 Endüstriyel Kimya Uygulamaları için Matematiksel Modelleme (Seçmeli) 4 5 4 5 5
KM0058 Atmosferik korozyon ve önlenmesi (Seçmeli) 5 3 4 5 3 3 4
KM0062 İleri Korozyon II (Seçmeli) 5 4 4 5 4 4 5 5
KM0073 Chemical Concepts in Biomass Gasification and Related Conversions (Seçmeli) 2 1 1 2 3 1 4 5 5
KM022 Mineraller ve Önemi (Seçmeli) 3 3 3 3 2 3 2
KM028 Advances in Organometal Chemistry (Seçmeli) 5 5 4 5 4 5 4
KM033 Uygulamada Anorganik Kimya (Seçmeli) 5 4 5 4 4 5 5 4
KM038 Elektrokimyasal Yöntemler II (Seçmeli) 3 3 3 4 2 3 3 3 2
KM039 Metabolizma (Seçmeli) 3 3 3 3 3
KM041 Elektrokimyasal Yöntemler I (Seçmeli) 3 3 3 4 2 3 3 3 2
KM043 Moleküler Simetri ve Grup Teori (Seçmeli) 4 5 4 5 5 5 4
KM046 Biyolojik aktivite gösteren moleküller (Seçmeli) 3 5 2 3 2 3 4
KM052 Molecular Thermodynamics (Seçmeli) 5 4 3 3 4
KM053 Chemical Thermodynamics (Seçmeli) 5 4 4 5 4
KM574 Elektrolit Çözeltiler II (Seçmeli) 4 5 5 4 5 3 5
KM583 Elektrolit Çözeltiler I (Seçmeli) 4 4 5 3 4 5 5
KM601 İmpedans Spektroskopisi ve Organik Kaplamalar (Seçmeli) 5 4 3 4 5 4 5
KM638 Yüzey Kimyası (Seçmeli) 3 3 3 2 2 3 2 3 2
KM643 Yakıt Pilleri (Seçmeli) 3 3 3 2 3 2 3 3
KM662 Adsorpsiyon, İyon Değişimi ve Kataliz (Seçmeli) 3 3 4 4 5 4 5 4 5
KM665 İleri Korozyon I (Seçmeli) 4 4 5 4 4 5 5 5
KM666 Lantanitler ve Aktinitler Kimyası (Seçmeli) 4 4 4 3 5 3
KM671 Adsorpsiyon ilkeleri ve adsorpsiyon prosesleri (Seçmeli) 4 4 4 3 3 4 5 5
BYEKM3 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği (Zorunlu) 5 5 4 4 4 5 3 5
BYEKM4 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği (Zorunlu) 5 5 4 4 4 5 3 5
DKM801 Uzmanlık Alan Dersi (Zorunlu) 4 5 4 4 4
DKM802 Uzmanlık Alan Dersi (Zorunlu) 4 5 4 4 4
DKMS801 Seminer (Zorunlu) 4 5 4 4 4
DKMS802 Seminer (Zorunlu) 4 5 4 4 4
DKMT801 Tez Çalışması (Zorunlu) 4 5 4 4 4
DKMT802 Tez Çalışması (Zorunlu) 4 5 4 4 4


Program Öğrenme Çıktıları

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanında güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile geliştirerek alanına yenilik getirecek verilere ulaşır.
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Kimya literatürüne katkı yapabilecek düzeyde bilgi birikimine sahiptir.
PÖÇ03 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Güncel problemlerin modellenmesinde ve probleme özgü çözümlerin üretilmesinde yeni yöntem ve stratejiler geliştirir.
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Kimya alanındaki gelişmeleri izler, bilimsel etik kurallarına uygun davranır ve kendini sürekli olarak yeniler.
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Deneysel ölçüm için gerekli yöntemleri belirler ve aletleri duyarlılık sınırlarına uygun olarak kullanır.
PÖÇ06 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Bilimsel bir çalışmayı planlar ve sürdürebilir.
PÖÇ07 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanıyla ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olur.
PÖÇ08 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Bilimsel makale hazırlayabilir ve uluslararası hakemli dergilerde alanı ile ilgili bilimsel makale yayımlayabilir.
PÖÇ09 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olur.
PÖÇ10 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanında yönlenmeleri izler, oluşabilecek karmaşık durumlara çözümleme yetkinliği kazanır.
PÖÇ11 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanında proje ve etkinlikler düzenleyebilir, bir projenin oluşturulması, yürütülmesi ve sonuçların raporlanması aşamalarını gerçekleştirebilir.
PÖÇ12 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Çalışmalarının sonuçlarını yazılı ve sözlü olarak sunar. Çevre sorunlarına bilimsel yaklaşır.