Jeoloji Mühendisliği

Doktora Programı - Fen Bilimleri Enstitüsü

2022-2023 Yılı Ders Planı

. Yarıyıl

Kod Ad Süre (T+U) AKTS Yerel Kredi Z/S
DJM801 Uzmanlık Alan Dersi 5-0 6 0 Zorunlu
DJM802 Uzmanlık Alan Dersi 5-0 6 0 Zorunlu
DJMS801 Seminer 0-0 6 0 Zorunlu
DJMS802 Seminer 0-0 6 0 Zorunlu
DJMT801 Tez Çalışması 0-0 24 0 Zorunlu
DJMT802 Tez Çalışması 0-0 24 0 Zorunlu
JM001 Plaka Tektoniği ve Magmatizma 4-0 6 4 Zorunlu
JM0027 Derin Deniz Sedimantasyonu 3-0 6 3 Zorunlu
JM0028 Karbonatlı Çökelme Ortamları 3-0 6 3 Zorunlu
JM0029 İleri Coğrafi Bilgi Sistemleri I 3-0 6 3 Zorunlu
JM0030 İleri Coğrafi Bilgi Sistemleri II 3-0 6 3 Zorunlu
JM0031 Jeoteknikte Deneysel Yöntemler 4-0 6 4 Zorunlu
JM0032 Aktif Tektonik 4-0 6 4 Zorunlu
JM009 Fasiyes ve Çökelme Ortam Analizi 3-0 6 3 Seçmeli
JM010 Karbonatlı Kayaçlarda Petrografik Analizler 3-0 6 3 Seçmeli
JM021 Elektromanyetik Yöntemlerle Jeotermal Alanların Tespiti 3-0 6 3 Seçmeli
JM022 Jeotermal Alanların Termal Enerji Potansiyellerinin Araştırılması 3-0 6 3 Seçmeli
JM507 Sekans ve Sismik Stratigrafi 3-0 6 3 Seçmeli
JM525 Ekoloji ve Ekosistemler 4-0 6 4 Seçmeli
JM532 Hidrojeolojik Ortamlarda Kütle Taşınması 3-0 6 3 Seçmeli
JM560 Sismik Verilerin Tektonik Sentezi 3-0 6 3 Seçmeli
JM561 Planktonik Foraminifer Stratigrafisi 3-0 6 3 Seçmeli
JM562 Sistematik ve Evrim 4-0 6 4 Seçmeli
JM564 Neojen Stratigrafisi 3-0 6 3 Seçmeli
JM574 İzotop Jeokimyası 2-0 6 2 Seçmeli
JM580 Okyanusal Basenlerdeki Volkanizma 4-0 6 4 Seçmeli
JM585 Kirlilik Hidrojeolojisi 4-0 6 4 Seçmeli
JM607 Cevher içeren Akışkanların Hareketi ve Cevherleşme 3-0 6 3 Seçmeli
JM630 Karstik Alanların Mühendislik Jeolojisi 3-0 6 3 Seçmeli
JM639 Yayın İçin Teknik Yazım 3-0 6 3 Seçmeli
JM640 Neotektonik 3-0 6 3 Seçmeli
JM643 Barajların Jeoteknik Sorunları 3-0 6 3 Seçmeli