Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri (Tezli)

Yüksek Lisans Programı - Fen Bilimleri Enstitüsü

2022-2023 Yılı Ders Planı

. Yarıyıl

Kod Ad Süre (T+U) AKTS Yerel Kredi Z/S
BYEUA3 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği 3-0 6 3 Zorunlu
BYEUA4 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği 3-0 6 3 Zorunlu
UA0028 Uzaktan Algılama ve Görüntü Yorumlama II 3-0 6 3 Zorunlu
UA0029 Uzaktan Algılama ve Görüntü Yorumlama I 3-0 6 3 Zorunlu
UA0030 Uzaktan Algılamada Yazılım Kullanımı 3-0 6 3 Zorunlu
YLUA701 Uzmanlık Alan Dersi 5-0 6 0 Zorunlu
YLUA702 Uzmanlık Alan Dersi 5-0 6 0 Zorunlu
YLUAS701 Seminer 0-0 6 0 Zorunlu
YLUAS702 Seminer 0-0 6 0 Zorunlu
YLUAT701 Tez Çalışması 0-0 24 0 Zorunlu
YLUAT702 Tez Çalışması 0-0 24 0 Zorunlu
UA001 Coğrafi Bilgi Sistemleri Temel Prensip ve Uygulamaları I 3-0 6 3 Seçmeli
UA003 Termal Uzaktan Algılamanın Fiziksel Temelleri 3-0 6 3 Seçmeli
UA004 IDL ile Görüntü İşleme Teknikleri - II 3-0 6 3 Seçmeli
UA005 IDL ile Görüntü İşleme Teknikleri - I 3-0 6 3 Seçmeli
UA006 Konumsal Bilgi Sistemleri ile Çevresel/Ekolojik Risk Değerlendirmesi 3-0 6 3 Seçmeli
UA007 Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Veri Formatları ve Dönüşümleri 3-0 6 3 Seçmeli
UA008 Uzaktan Algılamada Görüntü Sınıflama Metodları ve Performansları 3-0 6 3 Seçmeli
UA009 Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Kullanılan Temel Haritacılık Kavramları 3-0 6 3 Seçmeli
UA010 Coğrafi Bilgi Sistemleri Temel Prensip ve Ugulamaları II 2-1 6 2.5 Seçmeli
UA502 Uzaktan Algılama ve Tarımda Uygulamaları 3-0 6 3 Seçmeli
UA504 Uzaktan Algılamada Sayısal Görüntü İşleme Yöntemleri 3-0 6 3 Seçmeli
UA505 Uzaktan Algılamada Sayısal Görüntü İşleme 3-0 6 3 Seçmeli
UA507 Uzaktan Algılamada Sayısal Haritalama ve Görüntü Yorumlama 3-0 6 3 Seçmeli
UA510 Coğrafi Bilgi Sisteminde Proje Tasarım Uygulamaları 3-0 6 3 Seçmeli
UA511 Coğrafi Bilgi Sisteminde Proje Tasarımı 3-0 6 3 Seçmeli
UA513 Arazi Bilgi Sistemleri 3-0 6 3 Seçmeli
UA514 Şehir planlamada Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri 3-0 6 3 Seçmeli
UA515 Çevresel Çalışmalarda Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri 3-0 6 3 Seçmeli
UA520 Uzaktan Algılama ve Yenilebilin Enerji Kaynakları Uygulamaları 3-0 6 3 Seçmeli
UA521 Uzaktan Algılama ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları 3-0 6 3 Seçmeli
UA522 Doğal Kaynak Araştırmalarında Uzaktan Algılama Teknikleri 3-0 6 3 Seçmeli