Uluslararası İlişkiler (Tezli)

Yüksek Lisans Programı - Sosyal Bilimler Enstitüsü

2022-2023 Yılı Ders Planı

. Yarıyıl

Kod Ad Süre (T+U) AKTS Yerel Kredi Z/S
UİY1700 Uzmanlık Alan Dersi 5-0 6 0 Zorunlu
UİY701 Uluslararası İlişkiler Teorileri 3-0 7 3 Zorunlu
UİY703 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri (Metodoloji) 3-0 7 3 Zorunlu
UİYS700 Seminer 0-0 5 0 Zorunlu
UİY702 Türk Dış Politikası 3-0 7 3 Seçmeli
UİY706 Küreselleşme ve Toplumsal Hareketler 3-0 5 3 Seçmeli
UİY709 Karşılaştırmalı Siyaset 3-0 5 3 Seçmeli
UİY715 Dünya Siyaseti ve Küreselleşme 3-0 5 3 Seçmeli
UİY718 Avrupa`da Siyasi Düşünceler Tarihi I 3-0 5 3 Seçmeli
UİY719 Uluslararası İlişkilerde İnceleme Konuları I 3-0 5 3 Seçmeli
UİY720 Güvenlik ve Terör 3-0 5 3 Seçmeli
UİY721 Türkiye-ABD İlişkileri 3-0 5 3 Seçmeli
UİY722 Göç Politikaları 3-0 5 3 Seçmeli
UİY723 Türkiye-AB İlişkileri 3-0 5 3 Seçmeli
UİY726 Dünya Siyasetinde Ortadoğu 3-0 5 3 Seçmeli
UİY731 Uluslararası İlişkilerde Güncel Sorunlar 3-0 5 3 Seçmeli
UİY735 Din ve Siyaset 3-0 5 3 Seçmeli
UİY737 Petrol, Su ve Savaş 3-0 5 3 Seçmeli
UİY738 Karşılaştırmalı Demokratikleşme 3-0 5 3 Seçmeli
UİY739 Toplumsal Cinsiyet ve Siyaset 3-0 5 3 Seçmeli
UİY740 Uluslararası İlişkilerde Anahtar Metinler 3-0 5 3 Seçmeli
UİY741 Avrupa'da Siyası Düşünceler Tarihi II 3-0 5 3 Seçmeli
UİY742 Uluslararası Göç Hukuku 3-0 5 3 Seçmeli
UİY743 Uluslararası İlişkilerde Toplumsal Cinsiyet 3-0 5 3 Seçmeli
UİY744 Siyasi Partiler ve Seçim Sistemleri 3-0 5 3 Seçmeli
UİY746 Çatışma Analizi ve Savaş Kuramları 3-0 5 3 Seçmeli
UİY747 Nicel Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri 3-0 6 3 Seçmeli
UİY748 Politik İktisat 3-0 6 3 Seçmeli