Biyoistatistik (Tezli)

Yüksek Lisans Programı - Sağlık Bilimleri Enstitüsü

2022-2023 Yılı Ders Planı

. Yarıyıl

Kod Ad Süre (T+U) AKTS Yerel Kredi Z/S
BİS510 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Araştırma-Yayın Etiği 3-0 3 3 Zorunlu
BİS511 Sağlık Taramaları ve Yöntemleri 3-1 7 3 Zorunlu
BİS521 Epidemiyolojide İstatistiksel Yön.I 3-1 7 3 Zorunlu
BİS522 Epidemiyolojide İstatistiksel Yön. II 2-2 7 3 Zorunlu
BİS563 Makale Yazma ve Değerlendirme 2-0 4 2 Zorunlu
BİS710 Uzmanlık Alan Dersi 0-0 5 0 Zorunlu
BİS715 Seminer Dersi 0-0 3 0 Zorunlu
BİS730 Yüksek Lisans Tezi 0-0 25 0 Zorunlu
BİS500 Analize Giriş 3-0 6 3 Seçmeli
BİS503 Sağlığın Ölçümü ve Tıbbi Terminoloji 3-0 3 3 Seçmeli
BİS504 Araştırma Yöntemleri ve Örnekleme 3-1 3 3 Seçmeli
BİS512 Ölçek ve Test Geliştirme 2-2 4 3 Seçmeli
BİS514 Medikal Enformatiğe Giriş 1-2 4 2 Seçmeli
BİS524 Demografiye Giriş 2-0 4 2 Seçmeli
BİS525 Sağlıkta Eşitsizliğin İstatistiksel Analizi 2-0 3 2 Seçmeli
BİS526 Sağlığın Sosyal Belirleyicileri ve İstatistik 2-0 3 2 Seçmeli
BİS531 Lineer Modeller 2-2 6 3 Seçmeli
BİS535 Tıpta Karar Verme Yöntemleri 2-3 4 1 Seçmeli
BİS540 Uygulamalı Biyoistatistik 2-2 6 3 Seçmeli
BİS541 R Programlamaya Giriş 1-3 4 2 Seçmeli
BİS542 Veri İşleme (Data Processing) 1-2 4 2 Seçmeli
BİS544 Parametrik Olmayan İstatistiksel Yöntemler 2-3 5 1 Seçmeli
BİS545 Güvenirlik Analizleri 1-2 4 2 Seçmeli
BİS546 Veri Tabanları ve Veri Yapıları 2-3 5 2 Seçmeli
BİS547 Sağkalım Analizine Giriş 2-2 6 3 Seçmeli
BİS550 Temel Biyoistatistik 2-2 6 3 Seçmeli
BİS553 Epidemiyoloji 2-1 5 2 Seçmeli
BİS555 Sistematik Derlemeler ve Mata Analizler 1-2 4 2 Seçmeli
BİS561 Kanıta Dayalı Tıp 2-2 6 3 Seçmeli
BİS564 Karma Araştırma Yöntemleri 2-3 4 1 Seçmeli