İş Sağlığı ve Güvenliği (Tezsiz) (II. Öğretim) (Disiplinlerarası)

Yüksek Lisans Programı - Fen Bilimleri Enstitüsü

2022-2023 Yılı Ders Planı

. Yarıyıl

Kod Ad Süre (T+U) AKTS Yerel Kredi Z/S
İGT0109 Konfeksiyon ve Üretim Makinalarında İş Güvenliği 3-0 7 3 Zorunlu
İGT0111 İş Etüdü ve İş Güvenliği Uygulamaları 3-0 7 3 Zorunlu
İGT0112 Psikososyal Risk Etmenleri 3-0 7 3 Zorunlu
İGT0113 Mikrobiyoloji Laboratuvarlarında Biyogüvenlik-1 3-0 7 3 Zorunlu
İGT0114 Gıda Endüstrisinde Mesleki Tehlikeler 3-0 7 3 Zorunlu
İGT0116 Balık Üretim İşletmelerinde İş Sağlığı ve Güvenliği 3-0 7 3 Zorunlu
İGT0118 Konfeksiyon ve Üretim makinalarında İş Güvenliği 3-0 7 3 Zorunlu
İGT0120 İşyeri Ortam Koşulları ve İş Güvenliği 3-0 7 3 Zorunlu
İGT0122 Mikrobiyoloji Laboratuvarlarında Biyogüvenlik-2 3-0 7 3 Zorunlu
İGT003 İş Güvenliği Mevzuatı 3-0 7 3 Seçmeli
İGT0040 Çevre Tesis ve Laboratuvarlarında Acil Durum Planları 3-0 7 3 Seçmeli
İGT005 Kişisel Koruyucu Donanımlar ve Doğru Kullanımı 3-0 7 3 Seçmeli
İGT0051 İşyerlerinde Atık Kontrolünde İş Güvenliği 3-0 7 3 Seçmeli
İGT006 İş Kazaları ve Önleme Yöntemleri 3-0 7 3 Seçmeli
İGT007 Radyasyon ve Radyasyondan Korunma - I 3-0 7 3 Seçmeli
İGT010 Radyasyon ve Radyasyondan Korunma-II 3-0 7 3 Seçmeli
İGT015 Hasat-Harman Sonrası Ürün İşleme Makinalarında İş Güvenliği 3-0 7 3 Seçmeli
İGT018 Çevre Sorunları ve İş Güvenliği 3-0 7 3 Seçmeli
İGT019 Kimyasal Risk Etmenleri 3-0 7 3 Seçmeli
İGT022 Hayvancılık İşletmelerinde İş Güvenliği 3-0 7 3 Seçmeli
İGT025 Biyolojik Risk Etmenleri 3-0 7 3 Seçmeli
İGT027 Yangın ve Güvenlik Sistemleri 3-0 7 3 Seçmeli
İGT028 Kapalı Alan Çalışmalarında İş Güvenliği 3-0 7 3 Seçmeli
İGT030 Büyük Endüstriyel Tesislerde Risk Değerlendirmesi-SEVESO Prosedürü 3-0 7 3 Seçmeli
İGT032 Biyoteknolojide Laboratuvar Güvenliği ve Hijyen 3-0 7 3 Seçmeli
İGT033 Su Ürünleri Üretim İşletmelerinde İş Güvenliği Risk Analizleri 3-0 7 3 Seçmeli
İGT035 Tekstil Sanayinde İş Güvenliği 3-0 7 3 Seçmeli
İGT036 Risk Analizi II 3-0 7 3 Seçmeli
İGT037 Endüstriyel Hijyen 3-0 7 3 Seçmeli
İGT038 İş Güvenliğinde Uygulamalı İstatistik 3-0 7 3 Seçmeli
İGT039 Gıda Sektöründe Yönetim Sistemleri ve İş Güvenliği Uygulamaları 3-0 7 3 Seçmeli
İGT042 Kimyasal Risk Etmenleri 3-0 7 3 Seçmeli
İGT043 Biyoteknolojide Laboratuvar Güvenliği ve Hijyen 3-0 7 3 Seçmeli
İGT045 Motorlu Araçlarda İş Güvenliği 3-0 7 3 Seçmeli
İGT046 Fiziksel Risk Etmenleri II 3-0 7 3 Seçmeli
İGT048 Cevher Hazırlama Tesislerinde İş Güvenliği-II 3-0 7 3 Seçmeli
İGT049 Risk Analizi I 3-0 7 3 Seçmeli
İGT050 Elektrik Tesislerinde İş Güvenliği 3-0 7 3 Seçmeli
İGT052 Tarımsal Ürünleri İşleme ve Analiz Laboratuvarlarında İş Güvenliği 3-0 7 3 Seçmeli
İGT053 Fiziksel Risk Etmenleri I 3-0 7 3 Seçmeli
İGT054 İşyerinde Güvenlik Eğitimi ve İletişim 3-0 7 3 Seçmeli
İGT055 Cevher Hazırlama Tesislerinde İş Güvenliği - I 3-0 7 3 Seçmeli
İGT057 Enerji Üretim Tesislerinde İş Güvenliği 3-0 7 3 Seçmeli
İGT059 Tarımda İş Güvenliği 3-0 7 3 Seçmeli
İGT060 Deprem Olgusu ve Analizi 3-0 7 3 Seçmeli
İGT061 Eğitim Sektöründe Fiziksel Risk Etmenleri 3-0 7 3 Seçmeli
İGT066 Tıbbi Jeolojide İş Güvenliği Uygulamaları - II 3-0 7 3 Seçmeli
İGT069 İş Güvenliği Yönetim Sistemleri 3-0 7 3 Seçmeli
İGT070 Tekstil Sanayinde İş Güvenliği 3-0 7 3 Seçmeli
İGT072 Endüstriyel Ölçüm Teknikleri ve Ölçüm Elemanlarında İş Güvenliği 3-0 7 3 Seçmeli
İGT073 Jeolojik Kökenli Doğal Afetler 3-0 7 3 Seçmeli
İGT077 Tıbbi Jeolojide İş Güvenliği Uygulamaları - I 3-0 7 3 Seçmeli
İGT081 Dönem Projesi 1-0 20 1 Seçmeli
İGT082 Dönem Projesi 1-0 20 1 Seçmeli
İGT089 Laboatuvarlarda İş Güvenliği 3-0 7 3 Seçmeli
İGT091 İş Güvenliğinde Uygulamalı İstatistik 3-0 7 3 Seçmeli
İGT092 Havalandırma ve İklimlendirme 3-0 7 3 Seçmeli
İGT093 Biyolojik Risk Etmenleri, Hijyen ve İş Güvenliği 3-0 7 3 Seçmeli
İGT094 Biyolojik-Mikrobiyolojik Analizlerde İşyeri ve İş Güvenliği ve Hijyen Eğitimi 3-0 7 3 Seçmeli
İGT096 Ergonomik Risk Faktörlerinin Farklı Sektörler için Örneklemeli Değerlendirilmesi 3-0 7 3 Seçmeli
İGT097 İş Güvenliği Yönünden Pestisitler I 3-0 7 3 Seçmeli
İGT098 Makinalarda Emniyet ve Risk Yönetimi 3-0 7 3 Seçmeli
İGT099 Meslek Hastalıkları 3-0 7 3 Seçmeli
İGT100 İş Güvenliği Yönünden Pestisitler II 3-0 7 3 Seçmeli
İGT101 İş Hukuku 3-0 7 3 Seçmeli
İGT103 Jeoteknik Uygulamalarda İş Güvenliği -I 3-0 7 3 Seçmeli
İGT104 İş Hukuku 3-0 7 3 Seçmeli
İGT105 Jeolojik İncelemelerde İş Güvenliği- I 3-0 7 3 Seçmeli
İGT106 Jeoteknik Uygulamalarda İş Güvenliği - II 3-0 7 3 Seçmeli
İGT107 Hayvancılık işletmelerinde iş güvenliği - I 3-0 7 3 Seçmeli
İGT108 Jeolojik İncelemelerde İş Güvenliği -II 3-0 7 3 Seçmeli
İGT110 Hayvancılık işletmelerinde iş güvenliği - II 3-0 7 3 Seçmeli