Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi

Doktora Programı - Fen Bilimleri Enstitüsü

Programın Öğrenme Çıktıları ile Türkiye Yükseköğretim Yeterlilik Çerçevesi İlişkisi

TYYÇ Tanım PÖÇ01 PÖÇ02 PÖÇ03 PÖÇ04 PÖÇ05 PÖÇ06 PÖÇ07 PÖÇ08 PÖÇ09 PÖÇ10 PÖÇ11 PÖÇ12 PÖÇ13 PÖÇ14
Bilgi - Kuramsal, Olgusal
Yüksek lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak Tarım, Orman ve Su Ürünleri alanlarında güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanıml
5 5 5 4 5 4 5
Bilgi - Kuramsal, Olgusal
Uzmanlaştığı alanın ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar, yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.
5 5 5 5 4 5 5
Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı
Alanındaki güncel bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir ve kullanır.
5 3
Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirir ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygular, özgün bir konuyu araştırır, kavrar, uyarlar ve uygular.
5 4
Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı
Yeni ve farklı düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.
5 3
Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı
Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey becerilere sahiptir.
5 3
Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve /veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemey
5 3
Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Alanı ile ilgili en az bir bilimsel çalışmayı ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
5 5
Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda önderlik yapabilir.
5 3
Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.
4 3 5
Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği
Alanında edindiği bilgi ve beceriler ile yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
5 3 4
Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirir.
4 3
Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.
4 4 5
Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar.
5 5 4
Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik
Alanında özel konularda uzmanlaşır.
5 4 4
Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik
Akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik, sosyal veya kültürel gelişmeleri tanıtır, bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur.
4 5 4
Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurar.
5 5 5
Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik
Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler.
5 5 5


Program Öğrenme Çıktıları

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi konularında yüksek lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak edindiği bilgilerini özgün düşünce ve araştırma ile derinleştirir, geliştirir ve çalışma alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Uzmanlaştığı alanın ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar. Yeni fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık bilgilerini kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Çalışma alanıyla ilgili güncel bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir ve kullanması gereken araştırma yöntemlerinde ileri düzeyde beceri kazanır.
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanıyla ilgili yeni bir düşünce, yöntem veya tasarıyı geliştirebilir veya mevcut bir yöntem veya tasarımı farklı bir alana uygulayabilir.
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanıyla ilgili özgün bir konuyu kavrayarak araştırır, uyarlar ve uygular, farklı düşüncelerin, yeni fikirlerin eleştirel analizini yapabilir ve değerlendirebilir.
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi alanına yenilik getiren yeni bir fikir, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilir ya da bilinen bir yöntemi alanına uygulayabilir.
PÖÇ07 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Ulusal veya uluslararası bilimsel dergilerde makale yayınlayarak alanındaki bilgilere ve sorunların çözümüne katkıda bulunur.
PÖÇ08 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Alanıyla ilgili yeni fikir ve yöntemler geliştirir ve bu süreçte yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi zihinsel süreçleri başarıyla kullanır.
PÖÇ09 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel gözle irdeler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirir.
PÖÇ10 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Çalışma alanındaki konuları uzman kişilerle tartışırken özgün görüşlerini savunabilir ve alanında yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.
PÖÇ11 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği En az bir yabancı dilde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilir ve tartışabilir.
PÖÇ12 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Avlama ve İşleme Teknolojisi alanındaki teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemelere akademik ve profesyonel bir disiplinle katkıda bulunur.
PÖÇ13 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Çalışma alanıyla ilgili sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurar.
PÖÇ14 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Uzmanlık alanıyla ilgili toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik konularda çözüm üretebilir ve bu değerlerin gelişimini destekler