Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi

Doktora Programı - Fen Bilimleri Enstitüsü


Program Öğrenme Çıktıları

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi konularında yüksek lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak edindiği bilgilerini özgün düşünce ve araştırma ile derinleştirir, geliştirir ve çalışma alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Uzmanlaştığı alanın ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar. Yeni fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık bilgilerini kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Çalışma alanıyla ilgili güncel bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir ve kullanması gereken araştırma yöntemlerinde ileri düzeyde beceri kazanır.
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanıyla ilgili yeni bir düşünce, yöntem veya tasarıyı geliştirebilir veya mevcut bir yöntem veya tasarımı farklı bir alana uygulayabilir.
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanıyla ilgili özgün bir konuyu kavrayarak araştırır, uyarlar ve uygular, farklı düşüncelerin, yeni fikirlerin eleştirel analizini yapabilir ve değerlendirebilir.
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi alanına yenilik getiren yeni bir fikir, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilir ya da bilinen bir yöntemi alanına uygulayabilir.
PÖÇ07 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Ulusal veya uluslararası bilimsel dergilerde makale yayınlayarak alanındaki bilgilere ve sorunların çözümüne katkıda bulunur.
PÖÇ08 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Alanıyla ilgili yeni fikir ve yöntemler geliştirir ve bu süreçte yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi zihinsel süreçleri başarıyla kullanır.
PÖÇ09 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel gözle irdeler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirir.
PÖÇ10 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Çalışma alanındaki konuları uzman kişilerle tartışırken özgün görüşlerini savunabilir ve alanında yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.
PÖÇ11 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği En az bir yabancı dilde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilir ve tartışabilir.
PÖÇ12 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Avlama ve İşleme Teknolojisi alanındaki teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemelere akademik ve profesyonel bir disiplinle katkıda bulunur.
PÖÇ13 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Çalışma alanıyla ilgili sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurar.
PÖÇ14 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Uzmanlık alanıyla ilgili toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik konularda çözüm üretebilir ve bu değerlerin gelişimini destekler