Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi

Doktora Programı - Fen Bilimleri Enstitüsü


Temel Bilgiler

Su ürünleri avlama ve işleme teknolojisi konularında edindiği bilgilerini özgün düşünce ve araştırma ile derinleştiren, çalışma alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilen, alanındaki bilginin sınırlarının gelişmesine katkıda bulunan araştırmacı ve uzmanlar yetiştirilir.

Programın Süresi ve Kredisi

4 Yıl - 240 AKTS

Özellik ve Tanım

Doktora programı, geleceğin araştırmacılarını uluslararası standartlara göre araştırma yürütecek şekilde yapılandırılmış 8 yarıyıllık bir eğitim programıdır. Bu program bağımsız bir bilimsel proje üretmenin yanı sıra, öğretim ve yayma faaliyetlerini içermektedir.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. GÖKHAN GÖKÇE

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Prof. Dr. GÖKHAN GÖKÇE

Erasmus Koordinatörü

Prof. Dr. FATİH ÖZOĞUL

Staj Koordinatörü

Oryantasyon Sorumlusu

Doç. Dr. MUSTAFA DURMUŞ

Amaç

Avlama ve İşleme Teknolojisi doktora programı öğrencilerine yeni fikirler, yöntemler, tasarımlar geliştirme ve özgün bir araştırma konusu uygulama becerilerini kazandırmaktadır. Avlama Teknolojisi ve Su Ürünleri İşleme Teknolojisi, özellikle ticari su ürünlerinde avcılık teknikleri, seçici av araçları ve sürdürülebilir balıkçılık yöntemleri, su ürünleri işlemede yenilikçi yaklaşımlar, su ürünlerinde güvenlik ve kalite kontrol analizleri, su ürünlerinin besinsel bileşenleri, ve su ürünlerinde biyoteknoloji ve nanoteknoloji uygulamalarını içermektedir. Bu program ayrıca araştırma yöntemlerinin geliştirilmesi ve uygulanması ile birlikte elde edilen verilerin yorumlanması ve bilimsel yayın haline dönüştürülmesi konularında beceri edindirmeyi hedeflemektedir.

Hedef

Doktora programının hedefi programa kabul edilen öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, analiz etme ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır.

Kayıt Kabul Koşulları

Bu programa öğrenciler "Ç.Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" çerçevesinde ALES, Yüksek Lisans mezuniyet not ortalaması ve mülakat sınavının birlikte değerlendirilmesi sonucunda kendi alanında veya ilgili alanlarda lisansüstü programlarda eğitimlerine devam edebilirler.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Su ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Doktora diploması verilir.

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Doktora

Kazanılan Derecenin Kuralları

Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim ve Öğretim yönetmeliğindeki mevcut kurallar esas alınmaktadır.

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Doktora mezunları akademik bir pozisyon, veya kamu kuruluşlarındaki araştırma merkezlerine uzman pozisyonu için başvurabilirler.

Staj

-

Uygulamalı Ders

Bu programda uygulamalı ders bulunmamaktadır.

İş Yeri Eğitimi

Saha çalışması, laboratuvar uygulamaları

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

İstihdam Olanakları

Bu programı tamamlayanlar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri ve Belediyeler gibi kamu kurum ve kuruluşlarında çalışabilmenin yanı sıra su ürünleri üretim ve işleme tesislerinde görev alabilmektedir. Ayrıca mezunlar akademik kariyer yapabilmektedirler.