Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi

Doktora Programı - Fen Bilimleri Enstitüsü

Program Öğrenme Çıktıları ile Dersler Arasındaki İlişkiler

Ders PÖÇ01 PÖÇ02 PÖÇ03 PÖÇ04 PÖÇ05 PÖÇ06 PÖÇ07 PÖÇ08 PÖÇ09 PÖÇ10 PÖÇ11 PÖÇ12 PÖÇ13 PÖÇ14
SAİ0018 Su Ürünlerinde Kullanılan katkı Maddeleri ve Güvenirlliği (Seçmeli) 3 4 3 3 4 3 2 2 2 1 2 1 4
SAİ005 Su Ürünleri Servis Şekilleri (Seçmeli) 4 3 3 4 3 4 4 2 3 2
SAİ014 Bakteriyel Organik Asit Üretimi ve Su Ürünleri Muhafazasında Kullanımı (Seçmeli) 4 2 5 2 3 3 3 3
SAİ015 Su Ürünlerinde Nanoteknoloji (Seçmeli) 1 1 2 3 4 3 3 5 4
SAİ019 Su Ürünlerinde Biyopolimerler ve Kullanım Alanları (Seçmeli) 2 3 4 4 2 3 3 5 2 4
SAİ023 Su Ürünlerinde Doğal Antimikrobiyaller ve Aktivite Değerlendirme Metotları (Seçmeli) 5 3 4 3 5 4 2 4 3
SAİ025 Su Ürünleri Yan Ürünleri ve Iskarta İşleme (Seçmeli) 4 3 4 3 4 3 2 2 1 2 2 4 3
SAİ510 Beslemenin Balık Besin Kalitesine Etkileri (Seçmeli) 5 3 2 1 1 2 2 4 5
SAİ514 Su Ürünleri İşleme Teknikleri (Seçmeli) 3 3 2 4 2 3 2 4 2
SAİ516 Su Ürünleri İşleme Teknolojisinde İleri Mikrobiyolojik Yöntemler (Seçmeli) 1 2 1 2 3 3 4 5
SAİ519 Su Ürünlerinde Biyojenik Aminler (Seçmeli) 1 1 2 2 3 3 4 5 5
SAİ522 Pareketalar ve Pareketalarla Avcılık (Seçmeli) 1 2 3 5 4 5 3 2 2 1 3 1
SAİ527 Su Ürünleri Avcılığında Balık Davranışları (Seçmeli) 4 3 3 4 4 3 3 2 2 3 3
SAİ528 Su Altı Görüntüleme Teknikleri (Seçmeli) 3 4 3 2 3 2 3 3 4 3
SAİ531 Göl Balıkçılığı ve Yönetimi (Seçmeli) 3 3 2 3 3 4 2 3 2 3 3
SAİ538 Balıkçılıkta Hedef Dışı Av Sorunu (Seçmeli) 3 2 3 4 3 4 4 2 2 4 4
SAİ542 Su Ürünlerinde Biyoteknolojik HPLC Uygulamaları (Seçmeli) 1 1 2 3 4 4 5 5 4
SAİ549 Lagün Balıkçılığı (Seçmeli) 4 3 3 4 3 4 2 3 4 2
SAİ550 Su Ürünlerinde Aroma (Seçmeli) 4 3 4 5 2 3 4 3 3 3
SAİ555 Yenilebilir Filmler/Kaplamalar ve Su Ürünlerinde Kullanımları (Seçmeli) 2 2 2 2 3 3 2 2 2 1 2 2
SAİ557 Gaz Kromatografisi (Seçmeli) 4 5 3 5 4 3 4 3 2 4
DSAİ801 Uzmanlık Alan Dersi (Zorunlu) 4 3 2 3 2 3 2
DSAİ802 Uzmanlık Alan Dersi (Zorunlu) 4 3 2 2 3 2 2 3 2
DSAİS801 Seminer (Zorunlu) 3 3 3 4 2 2 3 3 2
DSAİS802 Seminer (Zorunlu) 3 3 3 2 2 2 3 3 2
DSAİT801 Tez Çalışması (Zorunlu) 3 3 2 2 2 4 2 2 2
DSAİT802 Tez Çalışması (Zorunlu) 3 3 2 4 3 2 3 2 2
SAİ0030 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği (Zorunlu) 1 1 3 2 1 2 5 4 4 5
SAİ0037 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği (Zorunlu) 1 1 2 3 2 5 3 4 5


Program Öğrenme Çıktıları

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi konularında yüksek lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak edindiği bilgilerini özgün düşünce ve araştırma ile derinleştirir, geliştirir ve çalışma alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Uzmanlaştığı alanın ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar. Yeni fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık bilgilerini kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Çalışma alanıyla ilgili güncel bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir ve kullanması gereken araştırma yöntemlerinde ileri düzeyde beceri kazanır.
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanıyla ilgili yeni bir düşünce, yöntem veya tasarıyı geliştirebilir veya mevcut bir yöntem veya tasarımı farklı bir alana uygulayabilir.
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanıyla ilgili özgün bir konuyu kavrayarak araştırır, uyarlar ve uygular, farklı düşüncelerin, yeni fikirlerin eleştirel analizini yapabilir ve değerlendirebilir.
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi alanına yenilik getiren yeni bir fikir, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilir ya da bilinen bir yöntemi alanına uygulayabilir.
PÖÇ07 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Ulusal veya uluslararası bilimsel dergilerde makale yayınlayarak alanındaki bilgilere ve sorunların çözümüne katkıda bulunur.
PÖÇ08 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Alanıyla ilgili yeni fikir ve yöntemler geliştirir ve bu süreçte yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi zihinsel süreçleri başarıyla kullanır.
PÖÇ09 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel gözle irdeler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirir.
PÖÇ10 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Çalışma alanındaki konuları uzman kişilerle tartışırken özgün görüşlerini savunabilir ve alanında yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.
PÖÇ11 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği En az bir yabancı dilde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilir ve tartışabilir.
PÖÇ12 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Avlama ve İşleme Teknolojisi alanındaki teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemelere akademik ve profesyonel bir disiplinle katkıda bulunur.
PÖÇ13 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Çalışma alanıyla ilgili sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurar.
PÖÇ14 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Uzmanlık alanıyla ilgili toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik konularda çözüm üretebilir ve bu değerlerin gelişimini destekler