Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi

Doktora Programı - Fen Bilimleri Enstitüsü

2023 - 2024 Yılı Ders Planı

. Yarıyıl

Kod Ad Süre (T+U) AKTS Yerel Kredi Z/S
DSAİ801 Uzmanlık Alan Dersi 5-0 6 0 Zorunlu
DSAİ802 Uzmanlık Alan Dersi 5-0 6 0 Zorunlu
DSAİS801 Seminer 0-0 6 0 Zorunlu
DSAİS802 Seminer 0-0 6 0 Zorunlu
DSAİT801 Tez Çalışması 0-0 24 0 Zorunlu
DSAİT802 Tez Çalışması 0-0 24 0 Zorunlu
SAİ0030 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği 3-0 6 3 Zorunlu
SAİ0037 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği 3-0 6 3 Zorunlu
SAİ0018 Su Ürünlerinde Kullanılan katkı Maddeleri ve Güvenirlliği 2-2 6 3 Seçmeli
SAİ005 Su Ürünleri Servis Şekilleri 3-0 6 3 Seçmeli
SAİ014 Bakteriyel Organik Asit Üretimi ve Su Ürünleri Muhafazasında Kullanımı 3-0 6 3 Seçmeli
SAİ015 Su Ürünlerinde Nanoteknoloji 2-0 6 2 Seçmeli
SAİ019 Su Ürünlerinde Biyopolimerler ve Kullanım Alanları 3-0 6 3 Seçmeli
SAİ023 Su Ürünlerinde Doğal Antimikrobiyaller ve Aktivite Değerlendirme Metotları 3-0 6 3 Seçmeli
SAİ025 Su Ürünleri Yan Ürünleri ve Iskarta İşleme 2-2 6 3 Seçmeli
SAİ510 Beslemenin Balık Besin Kalitesine Etkileri 3-0 6 3 Seçmeli
SAİ514 Su Ürünleri İşleme Teknikleri 4-0 6 4 Seçmeli
SAİ516 Su Ürünleri İşleme Teknolojisinde İleri Mikrobiyolojik Yöntemler 2-2 6 2 Seçmeli
SAİ519 Su Ürünlerinde Biyojenik Aminler 3-0 6 3 Seçmeli
SAİ522 Pareketalar ve Pareketalarla Avcılık 2-0 6 2 Seçmeli
SAİ527 Su Ürünleri Avcılığında Balık Davranışları 2-0 6 2 Seçmeli
SAİ528 Su Altı Görüntüleme Teknikleri 2-2 6 2 Seçmeli
SAİ531 Göl Balıkçılığı ve Yönetimi 2-2 6 3 Seçmeli
SAİ538 Balıkçılıkta Hedef Dışı Av Sorunu 3-0 6 3 Seçmeli
SAİ542 Su Ürünlerinde Biyoteknolojik HPLC Uygulamaları 3-0 6 3 Seçmeli
SAİ549 Lagün Balıkçılığı 3-0 6 3 Seçmeli
SAİ550 Su Ürünlerinde Aroma 4-0 6 4 Seçmeli
SAİ555 Yenilebilir Filmler/Kaplamalar ve Su Ürünlerinde Kullanımları 4-0 6 4 Seçmeli
SAİ557 Gaz Kromatografisi 4-0 6 4 Seçmeli