Resim-İş Eğitimi

Doktora Programı - Sosyal Bilimler Enstitüsü

Program Öğrenme Çıktıları ile Dersler Arasındaki İlişkiler

Ders PÖÇ01 PÖÇ02 PÖÇ03 PÖÇ04 PÖÇ05 PÖÇ06 PÖÇ07 PÖÇ08 PÖÇ09 PÖÇ10 PÖÇ11 PÖÇ12 PÖÇ13 PÖÇ14 PÖÇ15 PÖÇ16 PÖÇ17 PÖÇ18 PÖÇ19 PÖÇ20
RES801 Sanat Eserleri İnceleme I (Seçmeli) 2 5 3 5 3 5 4 5 3 2 2
RES802 Sanat Eserleri İnceleme II (Seçmeli) 2 2 4 1 2 1 3 3 3 4 5 2 2
RES803 Heykel ve Çevre I (Seçmeli) 3 3 2 4 4 2 3 4 4 4 4 5 3 4 2
RES804 Heykel ve Çevre II (Seçmeli) 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 2
RES807 Resim Atölye I (Seçmeli) 3 5 5 5
RES815 Sanat Eğitiminde Çağdaş Sanat Odaklı Etkinlikler I (Seçmeli) 3 3 1 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2
RES819 Analitik Desen I (Seçmeli) 3 5 4 5 5 5 5 4 3 3 4 3
RES821 Analitik Resim I (Seçmeli) 3 5 3 5 3 5 5 3 3 3 3 4 3
RES822 Analitik Resim II (Seçmeli) 2 4 3 5 5 5 5 3 4 3 4 3
RES823 Çağdaş Sanat Uygulamaları I (Seçmeli) 3 5 4 5 5 5 4 3 3 3 3
RES824 Çağdaş Sanat Uygulamaları II (Seçmeli) 4 5 5 2 5 5 4 4 3 4 3 3 3
RES831 Sanat Tarihi ve Sanat Eleştirisi Metodolojileri I (Seçmeli) 2 2 2 4 4 5 5 4 4 2 5 3 3
RES832 Sanat Tarihi ve Sanat Eleştirisi Metodolojileri II (Seçmeli) 2 2 2 4 4 5 5 4 4 2 5 3 3
RES833 Resim Öğretiminde Kavramlar, Teoriler ve Sorunlar I (Seçmeli) 5 4 5 5 5 5
RES834 Grafik Tasarımda Yeni Üretim Biçimleri (Seçmeli) 4 4 5 2 5 4 5
RES835 Deneysel Resim I (Seçmeli) 1 3 1 3 3 1 1 2
RES836 Deneysel Resim II (Seçmeli) 1 3 1 3 3 1 1 2
RES838 Resim Öğretiminde Kavramlar, Teoriler ve Sorunlar II (Seçmeli) 5 4 5 5 5 5
RES1800 Tez Çalışması (Zorunlu) 5 4 4 4 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4
RES800 Uzmanlık Alan Dersi (Zorunlu) 3 5 3 5 3 5 5 5 3 3 2 2 3
RES820 Analitik Desen II (Zorunlu) 3 4 2 5 4 2 5 5 5 5 4 4 3
RES825 Heykel Atölye I (Zorunlu) 3 3 3 4 5 4 3 4 3 5 4 3 4
RES826 Heykel Atölye II (Zorunlu) 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 2 3 4
RES827 Grafik Atölye I (Zorunlu) 4 4 4 3 5 5
RES828 Grafik Atölye II (Zorunlu) 4 4 4 3 5 5
RESS800 Seminer (Z) (Zorunlu) 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3


Program Öğrenme Çıktıları

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Sanat ve sanat eğitimi alanındaki güncel bilgileri, uzmanlık düzeyinde geliştirir.
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Sanat eğitimi ve farklı disiplinler arasında ilişkiler kurar,
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Sanat alanında yeni bilgiler üretecek ileri düzeyde araştırma yapar.
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilimsel bir yöntemi, sanat alanında özgün bir araştırma tasarlamak için kullanır.
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yeni ve karmaşık fikirlerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Sanat alanında yayımlanabilir özgünçalışmalarla alana katkıda bulunur.
PÖÇ07 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Sanatın sorunlarıyla ilgili bilimsel makale yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
PÖÇ08 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Sanat alanında özgün ve disiplinler arası çalışmalarda liderlik yapar.
PÖÇ09 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bağımsız bir çalışma tasarlayabilir, yürütebilir, değerlendirebilir.
PÖÇ10 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Yaratıcı ve eleştirel düşünür; alanı ile ilgili yeni fikir ve yöntemler geliştirir.
PÖÇ11 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Sanat eğitiminde ve öğretim etkinliklerinde yönlendirici olur.
PÖÇ12 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Araştırma süreçlerini etik zeminde sürdürür.
PÖÇ13 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Sanat eğitimiyle ilgili bilgi ve becerileri öğrencilerine kazandırmak için etkili öğretim stratejileri geliştirir.
PÖÇ14 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Çağdaş teknolojileri öğretim programına entegre edebilir.
PÖÇ15 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Uzman bir topluluk içinde sanatla ve sanat eğitimiyle ilgili özgün görüşlerini savunur.
PÖÇ16 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Bir yabancı dili, araştırmalarını destekleyecek düzeyde kullanır.
PÖÇ17 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Ulusal ve uluslararası çalışma süreçlerinin bir parçası olur.
PÖÇ18 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik, sosyal ve kültürel ilerlemelere katkıda bulunur
PÖÇ19 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Sanat alanıyla ilgili karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik politikalar, stratejiler ve uygulamalar geliştirir.
PÖÇ20 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Sanat eğitimiyle ilgili toplumsal, bilimsel ve etik konularda çözüm üretir.