Histoloji-Embriyoloji

Doktora Programı - Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Program Öğrenme Çıktıları ile Dersler Arasındaki İlişkiler

Ders PÖÇ01 PÖÇ02 PÖÇ03 PÖÇ04 PÖÇ05 PÖÇ06 PÖÇ07 PÖÇ08 PÖÇ09 PÖÇ10 PÖÇ11 PÖÇ12 PÖÇ13 PÖÇ14 PÖÇ15 PÖÇ16 PÖÇ17 PÖÇ18 PÖÇ19
HİS605 Temel Hücre Kültürü Teknikleri ve İnceleme Yöntemleri (Seçmeli) 1 1 2 5 4 2 3 3 2 3
HİS616 Kök Hücre Biyolojisi ve Kullanım Alanları (Seçmeli) 4 5 4 5 3 3 4 3 4 3
HİS617 İnsan Embriyolojisi (Seçmeli) 3 3 5 2 1 1 2
HİS619 İmplantasyon Biyolojisi (Seçmeli) 5 5 5 4 4 4 4 4
HİS620 Yardımlı Üreme ve Androloji Laboratuvar Teknikleri (Seçmeli) 4 5 4 2 4 5
HİS624 Histoloji Laboratuvar Teknikleri Uygulama (Seçmeli) 5 5 5 5
HİS628 Moleküler Biyoloji Teknikleri Uygulama (Seçmeli) 1 1 3 4 2 5 3 5
HİS629 Hücre Kültürü Teknikleri Uygulama (Seçmeli) 5 5 5 5 5 5
HİS630 Hücre ve Dokuların İnce Yapı Özellikleri I (Seçmeli) 5 3 5 5 3 4 3 3 5 5 5 4
HİS606 Hücre ve Doku Biyolojisi (Zorunlu) 5 5 5 4 4 4 4
HİS618 Organ Sistemleri Embriyolojisi II (Zorunlu) 4 5 2 2 3
HİS622 Hücre ve Dokuların İnce Yapısı Özellikleri II (Zorunlu) 5 5 4 4 4
HİS623 Organ Sistemleri Histolojisi II (Zorunlu) 5 5 5 5 3 5 3
HİS625 Moleküler Biyoloji Teknikleri (Zorunlu) 5 5 4 3 2
HİS626 Histoloji Laboratuvar Teknikleri (Zorunlu) 1 2 1 3 5 4 3 2 5
HİS631 Histolojide Bilgisayar Kullanımı ve Görüntü Analiz Teknikleri (Z) (Zorunlu) 5 5 5 5 5 5
HİS632 Mikroskop Tipleri, Çalışma Prensipleri ve Kullanım Alanları (Zorunlu) 1 2 3 4 2 5 2 3 2 5
HİS720 Uzmanlık Alan Dersi (Zorunlu) 5 5 5 5 4 4 4 3
HİS725 Seminer Dersi (Zorunlu) 5 5 4 4 4 4 4 4
HİS740 Doktora Tezi (Zorunlu) 5 5 4 4 4 3 3 3


Program Öğrenme Çıktıları

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Doku ve organ sistemlerinin yapı ve fonksiyonları hakkında bilgi sahibidir.
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal İmplantasyon biyolojisi ve IVF teknikleri hakkında bilgi sahibidir.
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Doku ve organ sistemlerinin normal gelişimi, gelişim bozuklukları ve mekanizmaları hakkında bilgi sahibidir.
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Çalışma alanına uygun olarak, İleri düzeyde ışık ve elektron mikroskobik doku hazırlama, histokimyasal, immünohistokimyasal ve hücre kültürü tekniklerini bilir.
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Kök hücrelerin temel özellikleri hakkında bilgi sahibidir.
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Histolojik çalışmalarda kullanılan teknolojik araç, cihaz ve aletler hakkında ileri düzeyde bilgi sahibidir
PÖÇ07 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Etik kuralların ve etik ilkelerin önemini bilir.
PÖÇ08 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Deneysel çalışmaların planlanması ve kullanılan istatistiksel yöntemler hakkında bilgi sahibidir.
PÖÇ09 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Dokuları histolojik inceleme için elektron mikroskobik, immünohistokimyasal ve özel boyama teknikleri kullanarak hazırlar ve inceler
PÖÇ10 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Araştırmalarda kullanılan teknolojik araç, cihaz ve aletleri düzeyine uygun olarak kullanır.
PÖÇ11 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Deneysel bir çalışma planlayıp, proje olarak hazırlar.
PÖÇ12 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yaptığı araştırmanın sonuçlarını bilimsel toplantılarda sunar ve hakemli dergilerde yayınlar.
PÖÇ13 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanı ile ilgili eleştirel analiz, sentez ve değerlendirme yapar.
PÖÇ14 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanıyla ilgili çalışmaları bireysel veya ekip üyesi olarak yürüterek gerekli ortamlarda liderlik yapar.
PÖÇ15 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilimsel bir çalışmayı bağımsız olarak planlayıp, gerçekleştirerek istatistiksel analizlerini yapar.
PÖÇ16 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Mesleki gelişim ve yaşam boyu öğrenme ilkelerini çalışmalarında kullanır.
PÖÇ17 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Eleştirel düşünme, karar verme ve kanıta dayalı tıp uygulamalarını araştırmalarında kullanır.
PÖÇ18 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Etkili iletişim kurarak, alanı ile ilgili konuları tartışır ve görüşlerini savunur.
PÖÇ19 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Yaptığı çalışmalara uygun yöntemleri seçme, uygulama ve yorumlama aşamasında ilgili disiplinlerle çalışır ve işlevsel iletişim kurar.