Tarım Makinaları

Doktora Programı - Fen Bilimleri Enstitüsü

2022-2023 Yılı Ders Planı

. Yarıyıl

Kod Ad Süre (T+U) AKTS Yerel Kredi Z/S
BYETM3 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği 3-0 6 3 Zorunlu
BYETM4 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği 3-0 6 3 Zorunlu
DTM801 Uzmanlık Alan Dersi 5-0 6 0 Zorunlu
DTM802 Uzmanlık Alan Dersi 5-0 6 0 Zorunlu
DTMS801 Seminer 0-0 6 0 Zorunlu
DTMS802 Seminer 0-0 6 0 Zorunlu
DTMT801 Tez Çalışması 0-0 24 0 Zorunlu
DTMT802 Tez Çalışması 0-0 24 0 Zorunlu
TM0017 Tarımsal Ürün Kurutma Tekniklerinin matematiksel modellenmesi ve simulasyonu 2-2 6 3 Zorunlu
TM0018 Tarımsal Ürün Kurutma Tekniklerinin matematiksel modellenmesi ve simulasyonu 2-2 6 3 Zorunlu
TM0020 Tarımsal Mekanizasyondaki Gelişmeler 3-0 6 3 Zorunlu
TM0021 Tarımsal Mekanizasyondaki Gelişmeler 3-0 6 3 Zorunlu
TM0013 Ekim Makinalarının Projelendirme Esasları 3-0 6 3 Seçmeli
TM0014 Tarım Makinalarında Mekanizma Uygulamaları 2-2 6 3 Seçmeli
TM002 İş Güvenliğinde Korunma Politikaları Geliştirme Esasları ve Uygulamaları 3-1 6 3.5 Seçmeli
TM005 İnsansız Hava Araçları ile Sıvı Uygulamalarda Damla Kinematiği 3-1 6 3.5 Seçmeli
TM009 Atölye Organizasyonu ve Yönetimi 3-0 6 3 Seçmeli
TM010 İnsansız Hava Araçları ile Katı Materyal Uygulamaları 3-1 6 3.5 Seçmeli
TM515 Hasat ve Harmanlama Tekniklerinde Yeni Gelişmeler 3-0 6 3 Seçmeli
TM526 Sıvıların Elektrostatik Püskürtülmesi Yöntemleri 3-1 6 3.5 Seçmeli
TM553 Pülverizasyonda Akışkan Kinetikleri 3-0 6 3 Seçmeli
TM554 Quality Detection Methods in Agricultural Products 3-1 6 3.5 Seçmeli
TM579 Makine Güvenirliliği 3-1 6 3.5 Seçmeli
TM580 Isı Depolama Tekniği 3-1 6 3.5 Seçmeli
TM585 Isıl Sistemlerde Enerji ve Ekserji Analizi 3-0 6 3 Seçmeli
TM588 Harvest and Post Harvest Processing of Medicinal & Auromatical Plants 4-0 6 4 Seçmeli
TM600 Doğrudan Ekim Tekniği 3-0 6 3 Seçmeli
TM607 Yaş Meyve-Sebze Sınıflandırma ve Paketleme Teknolojisi 3-0 6 3 Seçmeli
TM614 Hasarlı ve Hasarsız Ürün Kalite Değerlendirme Yöntemleri 3-0 6 3 Seçmeli