Tarımsal Yapılar ve Sulama (Tezli)

Yüksek Lisans Programı - Fen Bilimleri Enstitüsü

2022-2023 Yılı Ders Planı

. Yarıyıl

Kod Ad Süre (T+U) AKTS Yerel Kredi Z/S
BYETS3 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği 3-0 6 3 Zorunlu
BYETS4 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği 3-0 6 3 Zorunlu
TS001 Psikometrik diyagramın oluşturulması ve kullanımı 3-0 6 3 Zorunlu
TS0023 Tarımsal Fizik, Su ve Toprak İdaresi 3-0 6 3 Zorunlu
TS0025 Hayvansal Üretim Yapıları-I 3-1 6 3.5 Zorunlu
TS0027 Hayvancılıkta Atık Yönetimi ve Çevre Sorunları 3-0 6 3 Zorunlu
TS0028 Hayvansal Üretim Yapıları-II 3-1 6 3.5 Zorunlu
TS0030 Tarımsal Yapıların Değerlendirilmesinde Konumsal Analizler 3-0 6 3 Zorunlu
TS0032 Tarımsal Yapıların Bilgisayar Destekli Tasarımı 3-0 6 3 Zorunlu
TS005 Hayvansal Üretim Yapılarının Çevreye Etkisi 3-0 6 3 Zorunlu
TS012 Su Kaynaklarında Kirlilik Yönetimi 3-0 6 3 Zorunlu
TS013 Su-Verim İlişkileri 3-0 6 3 Zorunlu
TS014 İklim Değişikliği: Uyum ve Azaltım Stratejileri 3-0 6 3 Zorunlu
TS015 Sulamada Bilgisayar Programlarının Kullanılması 3-0 6 3 Zorunlu
TS016 Kültür Bitkilerinin Sulanması 3-0 6 3 Zorunlu
TS018 Sulamada Tuzlu Suların Kullanımı 3-0 6 3 Zorunlu
TS022 Tarımsal Hayvancılık İşletmelerinde Atık Yönetim Sistemlerinin Tasarım 3-0 6 3 Zorunlu
YLTS701 Uzmanlık Alan Dersi 5-0 6 0 Zorunlu
YLTS702 Uzmanlık Alan Dersi 5-0 6 0 Zorunlu
YLTSS701 Seminer 0-0 6 0 Zorunlu
YLTSS702 Seminer 0-0 6 0 Zorunlu
YLTST701 Tez Çalışması 0-0 24 0 Zorunlu
YLTST702 Tez Çalışması 0-0 24 0 Zorunlu
TS020 Su Kaynaklarının Geliştirilmesinde Risk Analizi ieaiea eaeiaei ieaieaie 3-0 6 3 Seçmeli
TS024 Hayvan Barınaklarında Kullanılan Son Teknolojiler 3-0 6 3 Seçmeli
TS501 Evapotranspirasyon 3-0 6 3 Seçmeli
TS504 Sulama Mühendisliğinde Araştırma Teknikleri. 3-0 6 3 Seçmeli
TS511 Advances in Irrigation 3-0 6 3 Seçmeli
TS514 Kültürteknikte Özel Sorunlar 3-0 6 3 Seçmeli
TS516 Sulama Sistemlerinin Planlaması 4-0 6 4 Seçmeli
TS517 Advance Microclimatology 3-0 6 3 Seçmeli
TS518 Sulama Sistemlerinin Değerlendirilmesi 3-0 6 3 Seçmeli
TS519 Kültürteknikte Özel Sorunlar 3-0 6 3 Seçmeli
TS520 Irrigation Scheduling Techniques 2-0 6 2 Seçmeli
TS525 Seralarda İklimlendirme I 3-0 6 3 Seçmeli
TS526 Tarımsal Fizik, Su ve Toprak İdaresi 3-0 6 3 Seçmeli
TS527 Damla Sulama 4-0 6 4 Seçmeli
TS530 Water Table Management 4-0 6 4 Seçmeli
TS531 Hayvan Barınaklarının Planlanması. 4-0 6 4 Seçmeli
TS539 Uygulamalı Zaman Serisi Analizi 3-0 6 3 Seçmeli
TS543 Tarımsal ve Hidrolojik Kuraklık Analizi 3-0 6 3 Seçmeli
TS545 Hidrolojide İstatistiksel Ön Analizler 3-0 6 3 Seçmeli
TS548 Seralarda İklimlendirme II 3-0 6 3 Seçmeli
TS549 İklim Değişikliklerinin Tarımsal Üretim Sistemlerine Etkileri 3-0 6 3 Seçmeli
TS552 Uygulamalı Jeoistatistik 3-0 6 3 Seçmeli
TS556 Hidrolojide Ekstem Değerler Analizi 3-0 6 3 Seçmeli
TS558 Water Harvesting 2-0 6 2 Seçmeli