Adli Bilimler (Disiplinlerarası)

Doktora Programı - Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsü

2022-2023 Yılı Ders Planı

. Yarıyıl

Kod Ad Süre (T+U) AKTS Yerel Kredi Z/S
ABL601 Adli Bilimlerde Olay Yeri İnceleme 3-2 7 4 Zorunlu
ABL602 Narkotik Maddeler ve Yasal Düzenlemeler 2-2 6 3 Zorunlu
ABL659 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği 3-0 6 3 Zorunlu
ABL664 Adli Bilimlerde Suç ve Suç Bilimi (Z) 2-0 5 2 Zorunlu
ABL720 Uzmanlık Alan Dersi 0-0 5 0 Zorunlu
ABL725 Seminer 1-0 3 1 Zorunlu
ABL740 Tez Çalışması 0-0 25 0 Zorunlu
ABL603 Adli Moleküler Biyoloji 2-0 5 2 Seçmeli
ABL605 DNA Delili ve İstatistik 3-2 7 4 Seçmeli
ABL606 Adli Amaçlı Moleküler Analizler 2-2 7 3 Seçmeli
ABL607 Adli Bilimler ve RNA'ya Yaklaşımlar 2-2 5 3 Seçmeli
ABL608 Adli Toksikolojide Analiz Sonuçlarının Raporlanması 2-2 5 3 Seçmeli
ABL609 Postmortem Kimya Sonuçlarının Yorumlanması 2-2 5 3 Seçmeli
ABL610 Adli Toksikoloji Uygulamalarında Teknojik Gelişmeler 2-2 7 3 Seçmeli
ABL611 Adli Toksikolojide Farmakokinetik ve Farmakodinamik 3-3 5 4 Seçmeli
ABL612 Alkol ve Uçucuların Analizleri ve Yorumlanması 2-2 5 3 Seçmeli
ABL613 Bilimsel Makale ve Proje Hazırlanması ve Sunulması 2-2 7 3 Seçmeli
ABL614 Postmortem Adli Toksikoloji Sonuçlarının Yorumlanması 3-2 7 4 Seçmeli
ABL615 Hekimlerde Hukuki Sorumluluk 2-3 7 4 Seçmeli
ABL616 Adli Otopside Güncel Teknolojik Uygulamalar 2-4 7 4 Seçmeli
ABL617 Adli Bilimlerde Travmatoloji 2-3 7 3 Seçmeli
ABL619 Adli Tanatoloji 2-3 7 3 Seçmeli
ABL620 Adli Psikoloji ve Bilirkişilik 2-2 7 3 Seçmeli
ABL621 Araştırma Projesi I 2-0 7 2 Seçmeli
ABL622 Madde Kullanımını Önleme ve Farkındalık 2-2 7 3 Seçmeli
ABL625 Adli Psikolojide Güncel Yaklaşımlar 2-0 7 2 Seçmeli
ABL626 Kişilerarası Şiddet ve Ruhsal Travma 2-0 5 2 Seçmeli
ABL627 Aile İçi Şiddet 2-0 7 2 Seçmeli
ABL628 Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıklar 2-0 7 2 Seçmeli
ABL629 Çocuk ,Toplum ve Suça Sürüklenme 2-0 7 2 Seçmeli
ABL630 İhmal,İstismar ve Çocuk Koruma 2-0 7 2 Seçmeli
ABL631 Suç ve Çocukluk Çağı Psikopatolojileri 2-0 7 2 Seçmeli
ABL632 Suç ve Yetişkin Psikopatolojileri 2-0 7 2 Seçmeli
ABL634 Alkol ve Madde Kullanım Bozukluklarında Tedavi Yaklaşınları 2-0 7 2 Seçmeli
ABL635 Epikdemiyolojik Yöntemler 2-0 5 2 Seçmeli
ABL636 Adli Tıpta Kullanılan Görüntüleme Yöntemleri 2-2 5 3 Seçmeli
ABL637 Adli Tıpta Radyasyon ve Radyoaktivite 2-2 5 3 Seçmeli
ABL638 Klinik Farmakoloji I 2-0 5 2 Seçmeli
ABL639 Klinik Farmakoloji-II 2-0 5 2 Seçmeli
ABL640 Sporda Ergonejik Yardım ve Doping 2-0 5 2 Seçmeli
ABL641 Arkeoloji ve İnsan: Yeni Yaklaşımlar 2-0 5 2 Seçmeli
ABL642 Farmakolojinin Temel Prensipleri 2-0 5 2 Seçmeli
ABL643 Otonomik ilaçlar II 2-0 5 2 Seçmeli
ABL644 Farmakogenetik ve Farmakogenomik II 2-0 5 2 Seçmeli
ABL645 Membran Transporterları II 2-0 5 2 Seçmeli
ABL646 Adli Palinoloji 2-0 5 2 Seçmeli
ABL647 Adli Moleküler Patoloji 2-0 5 2 Seçmeli
ABL651 2-0 7 2 Seçmeli
ABL652 Psikotrop İlaçlar 2 2-0 7 2 Seçmeli
ABL653 Adli Bilimlerde Biyoistatistik Temel Kavramlar ve Analiz 3-2 5 4 Seçmeli
ABL654 Adli Bilimlerde Anatomi ve Antropometri 2-0 5 2 Seçmeli
ABL655 Bilim Felsefesi 2-0 5 2 Seçmeli
ABL657 Pestisit Uygulamalarında Çevresel Riskler ve Göstergeleri 3-1 6 4 Seçmeli
ABL658 Pestisit Uygulamalarında Mesleki Riskler ve Maruziyet 3-1 6 4 Seçmeli
ABL660 Madde Bağımlılığı 3-2 7 4 Seçmeli
ABL661 Vücut Sıvılarının Tanımlanmasına Dayalı Yaklaşımlar 2-2 6 3 Seçmeli
ABL662 Klinik Adli Tıp Uygulamaları 2-4 6 4 Seçmeli
ABL663 Farmakokinetik 2-0 4 2 Seçmeli
ABL666 Adli KBRN 3-0 5 3 Seçmeli
ABL667 Tarihlendirme Teknikleri ve Uygulamaları 3-0 6 4 Seçmeli