Bağımlılık (Disiplinlerarası)

Doktora Programı - Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsü

2022-2023 Yılı Ders Planı

. Yarıyıl

Kod Ad Süre (T+U) AKTS Yerel Kredi Z/S
BAG601 Bağımlılık Toksikolojisi 2-4 8 4 Zorunlu
BAG602 Bağımlılıkta Suç Davranışı 2-4 7 4 Zorunlu
BAG646 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği 3-0 6 3 Zorunlu
BAG650 Alkol ve Madde Kullanım Bozuklukları ve Güncel Tedavi Yöntemleri (Z) 2-3 6 3 Zorunlu
BAG720 Uzmanlık Alan Dersi 0-0 5 0 Zorunlu
BAG725 Seminer 0-0 3 0 Zorunlu
BAG740 Tez Çalışması 0-0 25 0 Zorunlu
BAG610 Bağımlılık Biyokimsayı 2-0 5 2 Seçmeli
BAG611 Bağımlılık ve Postmortem Toksikoloji I 2-0 6 2 Seçmeli
BAG612 Bağımlılık ve Postmortem Toksikoloji II 2-0 6 2 Seçmeli
BAG613 Bağımlılık Yapan Maddelerin Analizi 2-0 5 2 Seçmeli
BAG614 Bağımlılık ve Analitik Kimya 2-0 5 2 Seçmeli
BAG615 Bağımlılık ve Sporda Doping Analizleri 2-2 6 3 Seçmeli
BAG616 Madde Bağımlılığı 2-2 7 3 Seçmeli
BAG618 Bağımlılık ve Toplumsal Farkındalık 2-0 7 2 Seçmeli
BAG619 Bağımlılık ve Denetimli Serbestlik 2-4 7 4 Seçmeli
BAG620 Bağımlılık ve Suç Davranışı 2-0 7 2 Seçmeli
BAG621 Çocuk ve Ergen Suçluluğu 2-0 7 2 Seçmeli
BAG622 İletişim Becerileri 2-0 5 2 Seçmeli
BAG623 Çocuk İstismarı ve İhlali 2-0 7 2 Seçmeli
BAG624 Aile İçi Şiddet 2-0 5 2 Seçmeli
BAG629 Sağlık Alanında Araştırma Yöntemleri 2-0 4 0 Seçmeli
BAG632 Bağımlılık Hücre Biyolojisi I 2-0 5 2 Seçmeli
BAG633 Bağımlılık Hücre Biyolojisi II 2-0 5 2 Seçmeli
BAG634 Bağımlılık ve Güncel Hemşirelik Yaklaşımları 2-0 5 2 Seçmeli
BAG635 Madde Bağımlılığı ve Etik 2-0 5 2 Seçmeli
BAG636 Temel Farmakoloji II 2-0 5 2 Seçmeli
BAG637 Farmakogenetik 2-2 5 3 Seçmeli
BAG638 Santral Sinir sistemi Temelleri ve SSS'i Etkileyen İlaçlar II 2-0 5 2 Seçmeli
BAG639 İlaç Suistimali ve İlaç Bağımlılığı II 2-0 5 2 Seçmeli
BAG640 İlaç Toksisitesi ve Zehirlenme II 2-0 5 2 Seçmeli
BAG641 Biyoistatistik Temel Kavramlar ve Analiz 3-2 5 4 Seçmeli
BAG642 İleri Analitik Kimya 2-0 5 2 Seçmeli
BAG643 İleri Organik Kimya 2-0 5 2 Seçmeli
BAG644 Suç Sosyolojisinde Bağımlılık 2-0 4 2 Seçmeli
BAG645 Bilim Felsefesi 2-0 5 2 Seçmeli
BAG647 Psikofarmakoloji I 2-0 3 2 Seçmeli
BAG648 Psikofarmakoloji II 2-0 3 2 Seçmeli
BAG652 Bağımlılığı Önleme ve Uygulamada Güncel Yaklaşımlar 2-0 5 2 Seçmeli
BAG653 Çocuklarda/Ergenlerde ve Genç Yetişkinlerde Riskli Davranışlar ve Güncel Önleme Çalışmaları 2-0 6 2 Seçmeli
BAG654 Bağımlılık Tedavisinde Güncel Psikososyal Müdahaleler 2-0 5 2 Seçmeli
BAG655 Bağımlılık Çalışmalarında Güncel Kültürel Yaklaşımlar 2-0 5 2 Seçmeli
BAG656 Psikopatoloji ve Aile 2-0 5 2 Seçmeli