Astronomi ve Astrofizik (Tezli) (Disiplinlerarası)

Yüksek Lisans Programı - Fen Bilimleri Enstitüsü

2022-2023 Yılı Ders Planı

. Yarıyıl

Kod Ad Süre (T+U) AKTS Yerel Kredi Z/S
AA019 Astronomide Matematiksel Yöntemler I 3-0 6 3 Zorunlu
BYEAA3 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği 3-0 6 3 Zorunlu
BYEAA4 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği 3-0 6 3 Zorunlu
YLAA701 Uzmanlık Alan Dersi 5-0 6 0 Zorunlu
YLAA702 Uzmanlık Alan Dersi 5-0 6 0 Zorunlu
YLAAS701 Seminer 0-0 6 0 Zorunlu
YLAAS702 Seminer 0-0 6 0 Zorunlu
YLAAT701 Tez Çalışması 0-0 24 0 Zorunlu
YLAAT702 Tez Çalışması 0-0 24 0 Zorunlu
AA001 Astronomide Gözlem Teknikleri 3-0 6 3 Seçmeli
AA002 Yıldız Astrofiziği 3-0 6 3 Seçmeli
AA003 Tayf Bilimi 3-0 6 3 Seçmeli
AA004 Astronomik Görüntü İşleme 3-0 6 3 Seçmeli
AA005 Çift Yıldızlar 3-0 6 3 Seçmeli
AA006 Astro-Fotoğrafçılık 3-0 6 3 Seçmeli
AA007 Parçacık Astrofiziği 3-0 6 3 Seçmeli
AA008 Güneş Fiziği II 3-0 6 3 Seçmeli
AA009 Astrokimya I 3-0 6 3 Seçmeli
AA010 Astronomide Veri Analizi II 3-0 6 3 Seçmeli
AA011 Astrofizikte Işıma Mekanizmaları 3-0 6 3 Seçmeli
AA012 Gözlemsel Astronomi 3-0 6 3 Seçmeli
AA013 Güneş Fiziği I 3-0 6 3 Seçmeli
AA014 X-Işın Astronomisi 3-0 6 3 Seçmeli
AA015 Astronomiye Giriş I 3-0 6 3 Seçmeli
AA016 Gözlem Aletleri ve Veri Analizi 3-0 6 3 Seçmeli
AA017 Yıldız Fotometrisi 3-0 6 3 Seçmeli
AA018 Astronomiye Giriş II 3-0 6 3 Seçmeli
AA020 Kızılötesi Astronomi 3-0 6 3 Seçmeli
AA021 Astronomide Veri Analizi I 3-0 6 3 Seçmeli
AA023 Gezegen Jeolojisi 3-0 6 3 Seçmeli
AA024 Astronomide Matematiksel Yöntemler II 3-0 6 3 Seçmeli
AA026 Astrokimya II 3-0 6 3 Seçmeli
AA027 Jeolojik Materyalleri Tarihlendirme Yöntemleri 3-0 6 3 Seçmeli