Arkeometri (Tezli) (Disiplinlerarası)

Yüksek Lisans Programı - Fen Bilimleri Enstitüsü

2022-2023 Yılı Ders Planı

. Yarıyıl

Kod Ad Süre (T+U) AKTS Yerel Kredi Z/S
YLARK701 Uzmanlık Alan Dersi 5-0 6 0 Zorunlu
YLARK702 Uzmanlık Alan Dersi 5-0 6 0 Zorunlu
YLARKS701 Seminer 0-0 6 0 Zorunlu
YLARKS702 Seminer 0-0 6 0 Zorunlu
YLARKT701 Tez Çalışması 0-0 24 0 Zorunlu
YLARKT702 Tez Çalışması 0-0 24 0 Zorunlu
ARK001 Roma Döneminde Kilikya Bölgesi Arkeolojisi 4-0 6 4 Seçmeli
ARK0011 Arkeolojik Buluntu ve Değerlendirme Yöntemleri I 3-0 6 3 Seçmeli
ARK0013 Arkeometri ve Neolitik Evrim 4-0 6 4 Seçmeli
ARK0016 Arkeolojik Buluntu ve Değerlendirme Yöntemleri II 3-0 6 3 Seçmeli
ARK0017 Arkeometri 3-0 6 3 Seçmeli
ARK0018 Demir Çağlarında Kilikya Arkeolojisi II 4-0 6 4 Seçmeli
ARK002 Bilim Tarihi 3-0 6 3 Seçmeli
ARK0020 Ethnoarkeolojide Arkeometri 4-0 6 4 Seçmeli
ARK0022 Arkeometri ve Yer Bilimleri 3-0 6 3 Seçmeli
ARK003 Yakındoğu Paleotiğindeki Tartışmalı Durumlar 4-0 6 4 Seçmeli
ARK004 Arkeolojik Malzemeler ve Özellikleri 3-0 6 3 Seçmeli
ARK005 Tarihlendirme Yöntemleri 3-0 6 3 Seçmeli
ARK006 Paleoiklim ve Sosyal Değişim 4-0 6 4 Seçmeli
ARK007 Arkeometride Kimyasal method ve Teknikler 1 4-0 6 4 Seçmeli
ARK008 Arkeometride Kimyasal method ve Teknikler 2 4-0 6 4 Seçmeli
ARK009 Batı Anadolu Arkeolojisi 4-0 6 4 Seçmeli
ARK010 Spektroskobik Yöntemler (Methods of Spectroscopy) 3-0 6 3 Seçmeli
ARK012 Anadolu Maden Gelişimi ve Teknolojisi 4-0 6 5 Seçmeli
ARK014 Anadolu'nun tarihi Coğrafyası 4-0 6 4 Seçmeli
ARK507 Bilim Felsefesi 3-0 6 3 Seçmeli
ARK511 Arkeometride Mikroskopik Analizler 3-0 6 3 Seçmeli
ARK513 Jeolojik ve Jeokimyasal Yöntemlerin Arkeometriye Uygulanması 3-0 6 3 Seçmeli
ARK518 Jeolojik ve Jeokimyasal Yöntemlerin Arkeometriye Uygulanması II 3-0 6 3 Seçmeli
ARK539 Genel Arkeoloji 4-0 6 4 Seçmeli
ARK541 M.Ö. II.Bin Yılda Kizzuvatna Arkeolojisi 4-0 6 4 Seçmeli
ARK547 Eskiçağ Dillerinin Tarihsel Gelişimi 4-0 6 4 Seçmeli