Maden Mühendisliği (Tezli)

Yüksek Lisans Programı - Fen Bilimleri Enstitüsü

2022-2023 Yılı Ders Planı

. Yarıyıl

Kod Ad Süre (T+U) AKTS Yerel Kredi Z/S
BYEMD3 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği 3-0 6 3 Zorunlu
BYEMD4 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği 3-0 6 3 Zorunlu
YLMD701 Uzmanlık Alan Dersi 5-0 6 0 Zorunlu
YLMD702 Uzmanlık Alan Dersi 5-0 6 0 Zorunlu
YLMDS701 Seminer 0-0 6 0 Zorunlu
YLMDS702 Seminer 0-0 6 0 Zorunlu
YLMDT701 Tez Çalışması 0-0 24 0 Zorunlu
YLMDT702 Tez Çalışması 0-0 24 0 Zorunlu
MD0051 Solunabilir toz ve pnömokonyoz 4-0 6 4 Seçmeli
MD0053 Kömürün kendiliğinden yanması 4-0 6 4 Seçmeli
MD0054 Metan Gazı ile Mücadele 4-0 6 4 Seçmeli
MD0055 Deneysel Tasarım ve Veri Analizi 4-0 6 4 Seçmeli
MD0056 Pirometalurji 4-0 6 4 Seçmeli
MD0057 Kritik Hammaddeler ve Zenginleştirme Yöntemleri 4-0 6 4 Seçmeli
MD0058 Cevher Karekterizasyonu ve Enstrümantal Analiz Yöntemleri 3-0 6 3 Seçmeli
MD0059 Arazide Kaya Mekaniği Uygulamaları 4-0 6 4 Seçmeli
MD0060 Kişisel Koruyucu Donanımlar 4-0 6 4 Seçmeli
MD0061 Madencilikte Kaya Sınıflamaları 3-0 6 3 Seçmeli
MD0062 Toz Patlamaları 4-0 6 4 Seçmeli
MD0063 Madencilikte Kullanılan Haritacılık Kavramları 4-0 6 4 Seçmeli
MD0064 Madenlerde Kazı Mekanizasyonu 3-0 6 3 Seçmeli
MD0065 Madencilikte Bilgisayar Uygulama Teknikleri 4-0 6 4 Seçmeli
MD0066 İleri Madencilik Ölçmeleri 4-0 6 4 Seçmeli
MD0067 Yatak Modelleme Teknikleri 2-0 6 2 Seçmeli
MD0068 Bazı Madencilik Problemlerinin Optimizasyonu 3-0 6 3 Seçmeli
MD0069 Risk Yönetimi 3-0 6 3 Seçmeli
MD0070 Yeraltı Madenciliği Planlaması 3-0 6 3 Seçmeli
MD0071 Madencilik Faliyetleri Sonrası Bozulan Sahaların Yeniden Düzenlenmesi 3-0 6 3 Seçmeli
MD0072 Kömür Hazırlama Endüstriyel Uygulamaları 3-0 6 3 Seçmeli
MD0073 Maden İşletmelerinde Makine ve Ekipman Seçimi 3-0 6 3 Seçmeli
MD0074 Hidrometalurjik Sistemler 3-0 6 3 Seçmeli
MD0076 Maden İşletmelerinde İşçi Sağlığı ve İşyeri Güvenliği 3-0 6 3 Seçmeli
MD0077 Fizikokimyasal İşlemler ile Cevher Zenginleştirme 3-0 6 3 Seçmeli
MD0078 Endüstriyel Hammadde Madenciliği 3-0 6 3 Seçmeli
MD0079 Atıklardan Mineral Geri Kazanımı 3-0 6 3 Seçmeli
MD0082 Zararlı Maden Artıkları ve Arıtma Yöntemleri 3-0 6 3 Seçmeli
MD0084 Cevher Hazırlamada Veri Analizi ve Modelleme 3-0 6 3 Seçmeli
MD0086 İnsan Sağlığına Etki Eden Mineraller 4-0 6 4 Seçmeli
MD0088 Madencilik ve Malzeme 4-0 6 4 Seçmeli
MD009 Madencilikte İstatiksel Kalite Kontrol 4-0 6 4 Seçmeli
MD010 İnce Tane Zenginleştirme Yöntemleri 4-0 6 4 Seçmeli
MD019 İş Kazaları ve Raporlama Teknikleri 3-0 6 3 Seçmeli
MD022 Endüstriyel Hijyen 4-0 6 4 Seçmeli
MD023 Maden İşletmelerinde Su Problemleri ve Çözüm Önerileri 4-0 6 4 Seçmeli
MD025 Açık İşletmelerde Ocak Dizaynı 3-0 5 3 Seçmeli
MD026 Delme ve Patlatma Dizaynı 4-0 6 4 Seçmeli
MD027 Madencilikte Hidrolik Güç Uygulamaları 3-0 4 3 Seçmeli
MD030 Atık Madenciliği ve Ends.Değ. 3-0 4 3 Seçmeli
MD031 Sanayi Hammaddeleri ve Isıl Davranışlarının İncelenmesi 4-0 6 4 Seçmeli
MD042 Bilgisayarda Algoritma Üretme Teknikleri ve Madencilik Problemlerine Uygulanması 4-0 6 4 Seçmeli
MD049 Madenciler İçin Sistematik Mineraloji 4-0 6 4 Seçmeli