Su Ürünleri Yetiştiriciliği

Doktora Programı - Fen Bilimleri Enstitüsü

2022-2023 Yılı Ders Planı

. Yarıyıl

Kod Ad Süre (T+U) AKTS Yerel Kredi Z/S
BYESY3 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği 3-0 6 3 Zorunlu
BYESY4 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği 3-0 6 3 Zorunlu
DSÜ801 Uzmanlık Alan Dersi 5-0 6 0 Zorunlu
DSÜ802 Uzmanlık Alan Dersi 5-0 6 0 Zorunlu
DSÜS801 Seminer 0-0 6 0 Zorunlu
DSÜS802 Seminer 0-0 6 0 Zorunlu
DSÜT801 Tez Çalışması 0-0 24 0 Zorunlu
DSÜT802 Tez Çalışması 0-0 24 0 Zorunlu
SY0012 Bakteriyel Balık Patojenlerinde Direnç Mekanizması ve Gelişimi 3-0 6 3 Zorunlu
SY0015 Balık Hematolojisi II 3-0 6 3 Zorunlu
SY0016 Balıklarda Oksidatif Stres II 3-0 6 3 Zorunlu
SY0023 Su Ürünlerinde Histopatoloji 2-2 6 3 Zorunlu
SY002 Ekonomik Kabuklu Su Ürünleri Hastalıkları 3-0 6 3 Seçmeli
SY0026 Canlı Yemlerin Besin Kalitesi ve Akvakültürde Kullanılması 4-0 6 4 Seçmeli
SY004 Karşılaştırmalı Balık Endokrinolojisi 3-0 6 3 Seçmeli
SY007 Balık Patolojisi 3-0 6 3 Seçmeli
SY517 Su Ürünlerinde Pazarlama 3-0 6 3 Seçmeli
SY526 Avrupa Birliğine Uyum Sürecinde Türkiye`de Su Ürünleri Yetiştiriciliği 3-0 6 3 Seçmeli
SY538 Balık Yemlerinin Formülasyonu ve Hazırlanması 2-2 6 3 Seçmeli
SY539 Balık Beslemede Önemli Bir Enerji Kaynağı :Lipitler 3-0 6 3 Seçmeli
SY540 İleri Balık İmmünolojisi 3-0 6 3 Seçmeli
SY544 Balıklarda Protein Metabolizması ve Azot Boşaltımı 3-0 6 3 Seçmeli
SY549 Endüstriyel Balık Yetiştiriciliği 1-0 6 1 Seçmeli
SY552 Organik Balık Yetiştiriciliği 1-0 6 1 Seçmeli
SY553 Environmental Impact of Aquaculture 3-0 6 3 Seçmeli
SY555 Balıklarda Oksidatif Stres 3-0 6 3 Seçmeli