Tarla Bitkileri

Doktora Programı - Fen Bilimleri Enstitüsü

2022-2023 Yılı Ders Planı

. Yarıyıl

Kod Ad Süre (T+U) AKTS Yerel Kredi Z/S
BYETB3 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği 3-0 6 3 Zorunlu
BYETB4 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği 3-0 6 3 Zorunlu
DTB801 Uzmanlık Alan Dersi 5-0 6 0 Zorunlu
DTB802 Uzmanlık Alan Dersi 5-0 6 0 Zorunlu
DTBS801 Seminer 0-0 6 0 Zorunlu
DTBS802 Seminer 0-0 6 0 Zorunlu
DTBT801 Tez Çalışması 0-0 24 0 Zorunlu
DTBT802 Tez Çalışması 0-0 24 0 Zorunlu
TB0054 Tarla Bitkilerinde Populasyon Genetiği 2-0 6 2 Zorunlu
TB0061 Enerji Bitkileri Tarımının Çevresel Etkileri 3-0 6 3 Zorunlu
TB0068 Sürdürülebilir Pamuk Üretim Teknolojilerindeki İlerlemeler 2-0 6 2 Zorunlu
TB0070 Tarla Bitkilerinden Sürdürülebilir Biyogaz Üretimi 3-0 6 3 Zorunlu
TB004 Tarla Bitkileri Bioteknolojisinde Yeni Gelişmeler 2-0 4 2 Seçmeli
TB0052 Tarla Bitkilerinde Melezleme Tekniği 2-2 6 3 Seçmeli
TB0069 Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Tür Ötesi Kimyasal Sınıflaması 3-0 6 3 Seçmeli
TB0076 Bitki Ekofizyolojisi Araştırmalarında Temel Yöntemler 4-0 6 4 Seçmeli
TB011 Tahıl Yetiştirme Fizyolojisi 3-0 6 3 Seçmeli
TB013 Yemeklik Tane Baklagillerde ürün Standardizasyonu 3-0 6 3 Seçmeli
TB019 Lif Bitkileri Fizyolojisi 3-0 6 3 Seçmeli
TB021 Lif Bitkilerinin Evrimi 3-0 6 3 Seçmeli
TB024 Boya Bitkileri ve Bitkisel Boyalar 3-0 6 3 Seçmeli
TB026 Bitki Islahının Genetik Temelleri 4-0 6 4 Seçmeli
TB028 Çayır-Meralarda Zehirli Bitkiler 2-0 6 2 Seçmeli
TB029 İlaç ve Baharat Bitkileri Standardizasyonu 2-0 6 2 Seçmeli
TB033 Tıbbi ve Aromatik Bitkilerde Etken Madde Tayin Yöntemleri 2-0 6 2 Seçmeli
TB034 Yem Bitkileri Taksogenetiğinin Temel İlkeleri 2-0 6 2 Seçmeli
TB045 Tahıllarda Ürün Standardizasyonu 2-0 6 2 Seçmeli
TB524 Tarla Bitkilerinde Veri Tabanı Oluşturulması 3-0 6 3 Seçmeli
TB536 Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Ekofizyolojisi 3-0 6 3 Seçmeli
TB543 Tahıllarda Dayanıklılık Islahı 2-0 6 2 Seçmeli
TB547 Serin İklim Tahılları Özel Islahı 4-0 6 4 Seçmeli
TB554 Buğdaygil Yembitkileri Özel Islahı 2-0 6 2 Seçmeli
TB558 Baklagil Yembitkileri Özel Islahı 3-0 6 3 Seçmeli
TB562 Yem Bitkileri Yetiştirme Fizyolojisi 2-0 6 2 Seçmeli
TB569 Çayır Mera ve Yem Bitkilerinde Ürün Standardizasyonu 2-0 6 2 Seçmeli
TB580 Tarla Bitkilerinde Abiotik Gerilim Fizyolojisi 2-0 6 2 Seçmeli
TB711 Tarla Bitkilerinde Kantitatif Genetik ve Analiz Yöntemleri 2-0 6 2 Seçmeli