İnşaat Mühendisliği (Tezli)

Yüksek Lisans Programı - Fen Bilimleri Enstitüsü

2022-2023 Yılı Ders Planı

. Yarıyıl

Kod Ad Süre (T+U) AKTS Yerel Kredi Z/S
GÜ5241308 YapıMalzemelerinin Dayanılıklılığı 3-0 7 3 Zorunlu
GÜ5401308 Betonarme Özel Konular 3-0 7 3 Zorunlu
İM0019 İleri Temel Mühendisliği I 3-0 6 3 Zorunlu
İM0021 Ulaşım Geotekniği I 3-0 6 3 Zorunlu
İM0028 İleri Temel Mühendisliği II 3-0 6 3 Zorunlu
İM0030 Ulaşım Geotekniği II 3-0 6 3 Zorunlu
İM005 Hidrodinamik I 3-0 6 3 Zorunlu
İM007 Geoteknik Mühendisliğinde Laboratuvar Deneyleri ve Değerlendirmesi 3-0 6 3 Zorunlu
İM009 Temellerin Analiz ve Tasarımı I 3-0 6 3 Zorunlu
İM010 Hidrodinamik II 3-0 6 3 Zorunlu
İM016 Mühendislikte Raporlama ve Sunum Tekniği 3-0 6 3 Zorunlu
İM018 Geoteknik Mühendisliğinde Arazi Deneyleri ve Değerlendirmesi 3-0 6 3 Zorunlu
YLİM701 Uzmanlık Alan Dersi 5-0 6 0 Zorunlu
YLİM702 Uzmanlık Alan Dersi 5-0 6 0 Zorunlu
YLİMS701 Seminer 0-0 6 0 Zorunlu
YLİMS702 Seminer 0-0 6 0 Zorunlu
YLİMT701 Tez Çalışması 0-0 24 0 Zorunlu
YLİMT702 Tez Çalışması 0-0 24 0 Zorunlu
İM006 Kıyı Mühendisliği II 3-0 6 3 Seçmeli
İM504 Sonlu Elemanlar Yöntemine Giriş 4-0 6 4 Seçmeli
İM505 Advanced Structural Analysis 4-0 6 4 Seçmeli
İM508 Prestressed Concrete 4-0 6 4 Seçmeli
İM513 Kıyı Mühendisliği I 3-0 6 3 Seçmeli
İM517 Baraj Hazneleri Tasarımı 3-0 6 3 Seçmeli
İM519 İleri Zemin Mekaniği I 3-0 6 3 Seçmeli
İM522 Zemin Islahı 3-0 6 3 Seçmeli
İM523 Yeraltı Suyu Hidrolojisi 3-0 6 3 Seçmeli
İM526 Barajlar 4-0 6 4 Seçmeli
İM528 Açık Kanal Akımları 3-0 6 3 Seçmeli
İM535 Plaklar ve Kabuklar 4-0 6 4 Seçmeli
İM550 Hidrolojik Analiz ve Tasarım 3-0 6 3 Seçmeli
İM556 Su Kaynakları Sistemlerinin Planlanması 3-0 6 3 Seçmeli
İM557 Akarsu Hidroloği 3-0 6 3 Seçmeli
İM562 Perdeli Yapı Sistemlerinin Analizi 3-0 6 3 Seçmeli
İM569 Teorik Zemin Mekaniği ve Zemin Modelleri 3-0 6 3 Seçmeli
İM571 Yapım İşleri Organizasyonu 3-0 6 3 Seçmeli
İM575 İnşaat Projelerinde Üretim Yönetimi 3-0 6 3 Seçmeli
İM576 İnşaat Sektöründe Stratejik Yönetim 3-0 6 3 Seçmeli
İM577 Bilgisayar Destekli Akışkanlar Mekaniği 3-0 6 3 Seçmeli
İM578 Veri Toplanması ve Analizi 3-0 6 3 Seçmeli
İM582 Köprü Hidroliği 3-0 6 3 Seçmeli
İM583 Taşkın Hidrolojisi 3-0 6 3 Seçmeli
İM592 Geoteknikte Sayısal Yöntemler 3-0 6 3 Seçmeli