Özel Hukuk (Yüksek Lisans) (Tezsiz) (II. Öğretim)

Yüksek Lisans Programı - Sosyal Bilimler Enstitüsü

2022-2023 Yılı Ders Planı

. Yarıyıl

Kod Ad Süre (T+U) AKTS Yerel Kredi Z/S
ÖH2700 Dönem Projesi 0-0 6 0 Zorunlu
ÖH2707 Aracılık Hukuku 3-0 6 3 Zorunlu
ÖH2709 İş Hukukunun Güncel Sorunları 3-0 6 3 Zorunlu
ÖH2710 Sorumluluk Sigortaları 3-0 6 3 Zorunlu
ÖH2712 Taşıma Hukuku Uygulamaları 3-0 6 3 Zorunlu
ÖH2713 Banka Kredi Sözleşmeleri 3-0 6 3 Zorunlu
ÖH2715 Medeni Usul Hukukunun Güncel Sorunları 3-0 6 3 Zorunlu
ÖH2716 İcra ve İflas Hukukunun Güncel Sorunları 3-0 6 3 Zorunlu
ÖH2720 Hukukta Bilimsel Araştırma Yöntemleri 3-0 8 3 Zorunlu
ÖH2721 Teminat Hukuku 3-0 6 3 Zorunlu
ÖH2722 Sağlık Hukuku 3-0 6 3 Zorunlu
ÖH2742 İş Hukukunda Tazminatlar 3-0 6 3 Zorunlu
ÖH2704 Çek Uygulamaları 3-0 7 3 Seçmeli
ÖH2723 Haksız Rekabet Marka ve Tarasım Hukuku 3-0 6 3 Seçmeli
ÖH2725 İnşaat Sözleşmeleri 3-0 6 3 Seçmeli
ÖH2727 Miras Hukukundan Doğan Davalar 3-0 6 3 Seçmeli
ÖH2728 Güncel Toplu İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Uygulamaları 3-0 6 3 Seçmeli
ÖH2730 Sorumluluk ve Tazminat Hukuku 3-0 6 3 Seçmeli
ÖH2731 Avrupa Birliği ve Türk Hukukuda Fikri ve Sınai Haklar 3-0 6 3 Seçmeli
ÖH2732 Kamu İhale Sözleşmeleri 3-0 6 3 Seçmeli
ÖH2733 Rehin Hukuku Uygulamaları 3-0 6 3 Seçmeli
ÖH2734 Viyana Konvansiyonu (CISG) Kapsamında Milletlerarası Satım Hukuku 3-0 6 3 Seçmeli
ÖH2735 AB-Türkiye Ortaklık Hukuku Kapsamında İş Kurma Serbestisi 3-0 6 3 Seçmeli
ÖH2737 Kira Hukuku Uygulamaları 3-0 6 3 Seçmeli
ÖH2739 İş Sözleşmesinin Sona Ermesi 3-0 6 3 Seçmeli
ÖH2740 Kişisel Verilerin Korunması 3-0 6 3 Seçmeli
ÖH2744 Milletlerarası Ticari Tahkimin Hukuki Rejimi 3-0 6 3 Seçmeli