Ebelik (Tezli)

Yüksek Lisans Programı - Sağlık Bilimleri Enstitüsü

2022-2023 Yılı Ders Planı

. Yarıyıl

Kod Ad Süre (T+U) AKTS Yerel Kredi Z/S
EBE504 Doğum Bilgisi II 2-4 6 4 Zorunlu
EBE508 Üreme Sistemi Fizyopatolojisi 2-0 4 2 Zorunlu
EBE511 Ebelikte Araştırma ve İstatistik 1-2 3 2 Zorunlu
EBE515 Ebelik Öğretimi Uygulaması I 1-4 5 3 Zorunlu
EBE710 Uzmanlık Alan Dersi 5-0 5 0 Zorunlu
EBE715 Seminer Dersi 0-0 3 0 Zorunlu
EBE730 Yüksek Lisans Tezi 0-0 25 0 Zorunlu
EBE501 Ebelikte Temel Kavramlar 1-0 2 1 Seçmeli
EBE502 Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Bilgisi 2-0 3 2 Seçmeli
EBE505 Çocuk ve Yenidoğan Sağlığı ve Hastalıkları 2-4 6 4 Seçmeli
EBE507 Sağlık Hizmetlerinde İletişim 1-0 2 1 Seçmeli
EBE509 Ebelikte Seminer I 2-0 3 2 Seçmeli
EBE510 Ebelikte Seminer II 2-0 3 2 Seçmeli
EBE512 Tıbbi Etik ve Ebelik 1-0 2 1 Seçmeli
EBE514 Ebelik Öğretimi Uygulaması II 1-4 5 3 Seçmeli
EBE516 Sağlık Eğitimi 1-0 2 1 Seçmeli
EBE517 Sağlık Tanılaması 1-0 2 1 Seçmeli
EBE518 Perinatal Dönemin Yönetimi 1-2 3 2 Seçmeli
EBE519 Üreme Sağlığı Politikaları ve Ebelik 1-0 2 1 Seçmeli
EBE520 İnfertilite ve Yardımcı Üreme Teknikleri ve Ebenin Rolü 1-2 3 2 Seçmeli
EBE521 Aile Planlaması Danışmanlığı 1-2 3 2 Seçmeli
EBE523 Gebelikte Farmakoloji 1-0 2 1 Seçmeli
EBE524 Kadın Genital Sistem Anatomisi 1-0 2 1 Seçmeli
EBE525 Kadın Sağlığı 1-0 2 1 Seçmeli
EBE526 Üreme Sistemi Sorunları ve Etik 1-0 2 1 Seçmeli
EBE527 Hemşirelik-Ebelik Araştırmalarında Etik ve Metedoloji 1-0 2 1 Seçmeli
EBE528 Kadının Yaşam Döngüsünde Gebelik ve Anlamı 2-0 3 2 Seçmeli
EBE529 Üreme Sağlığı ve Cinsel Sağlık 2-2 2 3 Seçmeli
EBE530 Ebelik Tarihi 2-0 2 2 Seçmeli
EBE531 Ebelikte Güncel Araştırmalar 2-0 3 2 Seçmeli
EBE532 Bağlanma 2-0 3 2 Seçmeli

1. Yarıyıl

Kod Ad Süre (T+U) AKTS Yerel Kredi Z/S
EBE503 Doğum Bilgisi I 2-4 6 4 Zorunlu