Fizyoloji

Doktora Programı - Sağlık Bilimleri Enstitüsü

2022-2023 Yılı Ders Planı

. Yarıyıl

Kod Ad Süre (T+U) AKTS Yerel Kredi Z/S
FİZ601 İleri Fizyoloji-2: Sinir Sistemi Fizyolojisi 4-0 5 4 Zorunlu
FİZ610 İleri Fizyoloji-10 Endokrin ve Üreme Sistem Fizyolojsi 4-0 5 4 Zorunlu
FİZ620 İleri Fizyoloji-4: Kardiyovasküler Sistem Fizyoloj 4-0 6 4 Zorunlu
FİZ650 İleri Fizyoloji -6: Solunum Fizyolojisi 2-0 4 2 Zorunlu
FİZ660 İleri Fizyoloji-7:Sindirim Fizyolojisi 2-0 4 2 Zorunlu
FİZ670 İleri Fizyoloji-8: Boşaltım Sistemi Fizyolojisi 3-0 5 3 Zorunlu
FİZ720 Uzmanlık Alan Dersi 5-0 5 0 Zorunlu
FİZ725 Seminer Dersi 0-0 3 0 Zorunlu
FİZ740 Doktora Tezi 0-0 25 0 Zorunlu
FİZ600 İleri Fizyoloji-3:Kas Fizyolojisi 2-0 3 2 Seçmeli
FİZ602 Hücre İçi İyon Ölçüm Yöntemleri; Teorikten Pratiğe 2-2 5 3 Seçmeli
FİZ605 Endokrin Sistem Fizyopatolojisi 4-0 5 4 Seçmeli
FİZ607 Öğrenme ve Belleğin Sinaptik Mekanizması 2-0 4 2 Seçmeli
FİZ608 Araştırma ve Yayın 2-0 3 2 Seçmeli
FİZ609 Egzersiz ve Spor Fizyolojisi-1 3-2 6 4 Seçmeli
FİZ613 Egzersiz ve Spor Fizyolojisi-2 3-2 6 4 Seçmeli
FİZ615 Fiziksel Performansın Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi 3-2 6 4 Seçmeli
FİZ621 Kardiyovasküler Sistem Fizyopatolojisi 4-0 6 4 Seçmeli
FİZ640 İleri Fizyoloji-5:Kan Bağışıklık Sistem Fizyolojisi 4-0 6 4 Seçmeli
FİZ651 Solunum Sistem Fizyopatolojisi 2-0 4 2 Seçmeli
FİZ690 İleri Fizyoloji-9: Sıvı-Elektrolit Metabolizması 3-0 5 3 Seçmeli
FİZ691 Olgularla Fizyoloji 3-0 5 3 Seçmeli
FİZ692 Deneysel Hipertansiyon Modelleri 2-2 5 3 Seçmeli
FİZ693 Deney Hayvanlarında Hemodinamik Ölçüm Yöntemleri 4-4 5 3 Seçmeli