Biyofizik (Tezli)

Yüksek Lisans Programı - Sağlık Bilimleri Enstitüsü

2022-2023 Yılı Ders Planı

. Yarıyıl

Kod Ad Süre (T+U) AKTS Yerel Kredi Z/S
BFZ500 Hücre ve Doku Biyofiziği-1 2-3 7 2 Zorunlu
BFZ502 Hücre ve Doku Biyofiziği-2 2-2 6 3 Zorunlu
BFZ510 Biyofizikte Temel Veri Analiz Teknikleri 2-2 7 3 Zorunlu
BFZ520 Biyofizikte Temel Teknik ve Yöntemler-1 2-2 6 3 Zorunlu
BFZ522 Biyofiziksel Temel Teknik ve Yöntemleri-2 2-3 6 2 Zorunlu
BFZ560 Nöronal İletişim ve Devre Modeli-1 2-2 7 3 Zorunlu
BFZ710 Uzmanlık Alan Dersi 4-0 5 0 Zorunlu
BFZ715 Seminer Dersi 0-0 3 0 Zorunlu
BFZ730 Yüksek Lisans Tezi 0-0 25 0 Zorunlu
BFZ503 Biyofizik Araştırmalarında Kullanılan Deneysel Hayvan Modelleri 2-2 4 3 Seçmeli
BFZ504 İntrasellüler Potansiyel Ölçme Teknikleri 2-2 4 3 Seçmeli
BFZ506 Kalp Kasının Mekanik ve Elektriksel Özellikleri 2-2 5 3 Seçmeli
BFZ508 Duyu Biyofiziği 2-0 4 2 Seçmeli
BFZ509 Hata Hesapları ve Deneysel Verilerin Analizleri I 2-2 6 3 Seçmeli
BFZ512 Optik Mikroskopi Fiziği 3-2 5 2 Seçmeli
BFZ513 Hücrede Floresans Görüntüleme Teknikleri 3-2 5 2 Seçmeli
BFZ530 Medikal Elektronik ve Ensttumantasyon-1 2-2 7 3 Seçmeli
BFZ540 Hücre Biyofiziği I 2-2 6 3 Seçmeli
BFZ542 Biyoelektrik-1 2-2 5 3 Seçmeli
BFZ543 Ekstrasselüler Potansiyeller-1 2-2 5 3 Seçmeli
BFZ547 İskelet Kaslarının Biyomekanik ve Biyoelektrik Özellikleri-1 2-2 5 3 Seçmeli
BFZ551 Tıpta İleri Düzey Bilgisayar Kullanımı 2-4 5 4 Seçmeli
BFZ552 Kas Biyofiziği: Molekülden Hücreye 2-2 5 4 Seçmeli
BFZ553 Sıçan Düz Kaslarında Mekanik Aktivitelerin Ölçülmesi ve Kayıtlanması 2-2 5 3 Seçmeli