Matematik Eğitimi (Tezli)

Yüksek Lisans Programı - Sosyal Bilimler Enstitüsü

2022-2023 Yılı Ders Planı

. Yarıyıl

Kod Ad Süre (T+U) AKTS Yerel Kredi Z/S
ME1700 Tez Çalışması 0-0 24 0 Zorunlu
ME700 Uzmanlık Alan Dersi 5-0 6 0 Zorunlu
ME701 Bilimsel Araştırma Yöntemleri I 3-0 6 3 Zorunlu
ME702 Bilimsel Araştırma Yönetmeleri II 3-0 6 3 Zorunlu
ME703 Uygulamalı Eğitim İstatistiği I 3-0 6 3 Zorunlu
ME708 Problem Çözme ve Öğretimi II 3-0 6 3 Zorunlu
ME716 Matematik Öğretiminde Çağdaş Ölçme ve Değerlendirme Uygulamaları 3-0 6 3 Zorunlu
ME718 Matematik Öğretiminde Program Geliştirme Uygulamaları 3-0 6 3 Zorunlu
ME725 Matematik Eğitimi Araştırmalarında Nitel Çalışmalar 3-0 6 3 Zorunlu
ME726 İlköğretim Matematik Öğretiminde Kavramlar ve Kavram Yanılgıları 3-0 6 3 Zorunlu
MES700 Seminer 0-0 6 0 Zorunlu
ME705 Matematik Öğretiminde Temel Konular ve Bu Konularda Yapılan Araştırmalara Giriş 3-0 6 3 Seçmeli
ME707 Problem Çözme ve Öğretimi I 3-0 6 3 Seçmeli
ME711 Matematik Eğitim Programları 3-0 6 3 Seçmeli
ME712 Meta Analiz 3-0 6 3 Seçmeli
ME713 Kubaşık Öğrenme 3-0 6 3 Seçmeli
ME714 Matematik Dersinde Kubaşık Öğrenme Uygulamaları 3-0 6 3 Seçmeli
ME715 Matematik Öğretiminde Program Geliştirme 3-0 6 3 Seçmeli
ME717 Matematik Öğretiminde Çağdaş Ölçme ve Değerlendirme Yaklaşımları 3-0 6 3 Seçmeli
ME719 Matematiksel Düşünme Becerilerinin Geliştirilmesi 3-0 6 3 Seçmeli
ME720 Eğitim Bilimlerinde Karma Yöntem Araştırmaları 3-0 6 3 Seçmeli
ME722 Matematik Eğitimi: Teori ve Uygulama 3-0 6 3 Seçmeli
ME723 Matematik Eğitiminde Felsefi Düşünme Becerisi 3-0 6 3 Seçmeli
ME724 Matematik Okuryazarlığı 3-0 6 3 Seçmeli
ME727 Matematik Eğitiminde Güncel Araştırmalar 3-0 6 3 Seçmeli
ME728 Matematik Eğitimine Yönelik Makalelerin İncelenmesi 3-0 6 3 Seçmeli
ME729 Matematik Öğretimi Araştırmalarında Yeni Yaklaşımlar 3-0 6 3 Seçmeli
ME730 Matematik Öğretiminde Öğrenme Teorileri 3-0 6 3 Seçmeli
ME731 Farklı Öğretim Düzeylerinde Matematiksel Modelleme 3-0 6 3 Seçmeli