Sanat ve Tasarım (Sanatta Yeterlilik)

Doktora Programı - Sosyal Bilimler Enstitüsü

2022-2023 Yılı Ders Planı

. Yarıyıl

Kod Ad Süre (T+U) AKTS Yerel Kredi Z/S
STA1800 Tez Çalışması 0-0 24 0 Zorunlu
STA800 Uzmanlık Alan Dersi 5-0 6 0 Zorunlu
STA874 Çağdaş Sanat ve Tekstil Desenleri 3-0 6 3 Zorunlu
STA896 Sanatta Cinsiyet ve Feminizm II 3-0 6 3 Zorunlu
STA898 Grafik Tasarımda Alternatif Sunum Araştırmaları 3-0 6 3 Zorunlu
STAS800 Seminer (Z) 4-0 8 0 Zorunlu
STA1801 Kültür, Kimlik ve Temsil 3-0 6 3 Seçmeli
STA1802 Sanat Etnografisi 3-0 6 3 Seçmeli
STA1803 Etnekoreoloji Tarihi ve Teorisi 3-0 6 3 Seçmeli
STA1804 Koreografi Uygulamaları 3-0 6 3 Seçmeli
STA803 Form ve Kompozisyon I 3-0 6 3 Seçmeli
STA804 Form ve Kompozisyon II 3-0 6 3 Seçmeli
STA805 Heykel Atölye I 3-0 6 3 Seçmeli
STA806 Heykel Atölye II 3-0 6 3 Seçmeli
STA813 İç Mekanda Renk ve Armoni 3-0 6 3 Seçmeli
STA814 İç Mekanda Renk Uygulamaları 3-0 6 3 Seçmeli
STA819 Tasarımda Cam Teknolojisi I 3-0 6 3 Seçmeli
STA820 Tasarımda Cam Teknolojisi II 3-0 6 3 Seçmeli
STA822 Seramik Malzemelerin Üretim Süreçleri 3-0 6 3 Seçmeli
STA823 Nitel Araştırma Yöntemleri I 3-0 6 3 Seçmeli
STA824 Nitel Araştırma Yöntemleri II 3-0 6 3 Seçmeli
STA827 Tekstil Sanatları I 3-0 6 3 Seçmeli
STA828 Tekstil Sanatları II 3-0 6 3 Seçmeli
STA829 Çağdaş Sanat Uygulamaları I 3-0 6 3 Seçmeli
STA830 Çağdaş Sanat Uygulamaları II 3-0 6 3 Seçmeli
STA831 Analitik Desen I 3-0 6 3 Seçmeli
STA832 Analitik Desen II 3-0 6 3 Seçmeli
STA833 Analitik Resim I 3-0 6 3 Seçmeli
STA834 Analitik Resim II 3-0 6 3 Seçmeli
STA835 Grafik Atölye I 3-0 6 3 Seçmeli
STA836 Grafik Atölye II 3-0 6 3 Seçmeli
STA837 Bilgilendirme Tasarımı 3-0 6 3 Seçmeli
STA838 Hareketli Görüntü Tasarımı 3-0 6 3 Seçmeli
STA839 İleri Tipografi 3-0 6 3 Seçmeli
STA842 Sergileme Tasarımı 3-0 6 3 Seçmeli
STA843 İletişim Tasarımı 3-0 6 3 Seçmeli
STA844 Yapıda Akustik 3-0 6 3 Seçmeli
STA847 Ekolojik Malzemeler 3-0 6 3 Seçmeli
STA848 Giydirme Cephe Sistemleri 3-0 6 3 Seçmeli
STA850 İlklimsel Etkenlere Bağlı Yer Seçimi ve Bina Biçimi Belirleme Kriterleri 3-0 6 3 Seçmeli
STA857 İç Mekan Tasarım Etkenleri ve Analizi I 3-0 6 3 Seçmeli
STA858 İç Mekan Tasarım Etkenleri ve Analizi II 3-0 6 3 Seçmeli
STA860 Çağdaş Moda İllüstrasyon Teknikleri Atölye 3-0 6 3 Seçmeli
STA861 Tarihi Çevre İçinde Çağdaş Mimari Yapılaşma 3-0 6 3 Seçmeli
STA862 Biçim Strüktür ve Konstrüksiyon İlişkisi 3-0 6 3 Seçmeli
STA863 Akıllı Mekan ve Malzemeler 3-0 6 3 Seçmeli
STA865 Sanat Metinleri İnceleme I 3-0 6 3 Seçmeli
STA866 Sanat Metinleri İnceleme II 3-0 6 3 Seçmeli
STA867 Malzeme Yüzey Özellikleri ve Korunum Teknikleri 3-0 6 3 Seçmeli
STA868 Tasarım Kuramı 3-0 6 3 Seçmeli
STA869 Sır ve Boya Teknolojisi I 3-0 6 3 Seçmeli
STA870 Sır ve Boya Teknolojisi II 3-0 6 3 Seçmeli
STA873 Tekstil ve Moda Tasarımında Ürün Marka , Stil İlişkisi 3-0 6 3 Seçmeli
STA876 Popüler Kültür Tartışmaları II 3-0 6 3 Seçmeli
STA877 Popüler Kültür Tartışmaları I 3-0 6 3 Seçmeli
STA880 Mimaride Kullanılan Camlar II 3-0 6 3 Seçmeli
STA881 Mimaride Kullanılar Camlar I 3-0 6 3 Seçmeli
STA882 Tasarım Atölyesi II 3-0 6 3 Seçmeli
STA883 Tarasım Atölyesi I 3-0 6 3 Seçmeli
STA884 Mekanda Söylem 3-0 6 3 Seçmeli
STA885 Tekstil Desen Tarihi 3-0 6 3 Seçmeli
STA886 Mekan Tasarım ve Planlamasında Anlam ve Çözümleme: Tarihsel Süreç 3-0 6 3 Seçmeli
STA887 İleri Desen, Renk Araştırmaları ve Stüdyo Uygulamaları I 3-0 6 3 Seçmeli
STA889 Sanatta Cinsiyet ve Feminizim I 3-0 6 3 Seçmeli
STA890 Tekstil Desenlerinde Sembolik Anlatımlar 3-0 6 3 Seçmeli
STA891 Çağdaş Türk Grafik Tasarım Kuramı 3-0 6 3 Seçmeli
STA892 Grafik Tasarımda Süreç Temelli Uygulamalar II 3-0 6 3 Seçmeli
STA893 Grafik Tasarımda Süreç Temelli Uygulamalar I 3-0 6 3 Seçmeli
STA894 İleri Desen, Renk Araştırmaları ve Stüdyo Uygulamaları II 3-0 6 3 Seçmeli
STA895 Grafik Ürün Çözümlemeleri 3-0 6 3 Seçmeli
STA897 Yüzyıllık Süreçte Giysi Tasarımı Eğilimleri 3-0 6 3 Seçmeli