Mikrobiyoloji

Doktora Programı - Sağlık Bilimleri Enstitüsü

2022-2023 Yılı Ders Planı

. Yarıyıl

Kod Ad Süre (T+U) AKTS Yerel Kredi Z/S
MİK600 Özel Viroloji I 4-0 5 4 Zorunlu
MİK606 Mikrobiyolojide Kullanılan İmmünolojik Tanı Yönt. 2-2 4 3 Zorunlu
MİK608 Uygulamalı Sistemik Mikrobiyoloji 3-2 5 4 Zorunlu
MİK609 Özel Viroloji II 4-0 5 4 Zorunlu
MİK616 Bakteri Genetiği ve Moleküler Genetik Teknikler 3-2 5 4 Zorunlu
MİK624 Mikobakteriler 3-2 5 4 Zorunlu
MİK625 Laboratuvar Yönetimi 3-0 4 3 Zorunlu
MİK626 Enfeksiyonların Kontrolü ve Önlenmesinde Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarı 3-2 5 4 Zorunlu
MİK629 Anaeroplar 2-2 4 3 Zorunlu
MİK720 Uzmanlık Alan Dersi 0-0 5 0 Zorunlu
MİK725 Seminer Dersi 0-0 3 0 Zorunlu
MİK740 Doktora Tezi 0-0 25 0 Zorunlu
MİK601 Özel Sistematik Bakteriyoloji 3-2 4 4 Seçmeli
MİK602 Özel Mikoloji 2-2 4 3 Seçmeli
MİK603 Mantar Enfeksiyonlarının Patogenizi 3-0 4 3 Seçmeli
MİK604 Çevre Mikrobiyolojisi 2-2 4 3 Seçmeli
MİK605 Hücresel ve Sıvısal Bağışıklık, Aşılar 3-0 4 3 Seçmeli
MİK607 Antimikrobikler 3-0 4 3 Seçmeli
MİK610 Pratik Viroloji 2-2 4 3 Seçmeli
MİK611 İleri Tıbbi Viroloji 3-0 4 3 Seçmeli
MİK612 Viral İnfeksiyonların Moleküler Tanı Yöntemleri 3-0 4 3 Seçmeli
MİK613 Antiviral İlaçlar 2-0 2 2 Seçmeli
MİK614 Antifungal İlaçlar ve Duyarlılık Testi 3-0 4 3 Seçmeli
MİK615 Viral İmmünoloji 3-0 4 3 Seçmeli
MİK620 Uygulamalı Mikoloji 2-2 4 3 Seçmeli
MİK623 Mikrobiyolojide Kullanılan Sürveyans Yöntemleri 2-2 4 3 Seçmeli
MİK627 Mikrobiyal Metebolizma ve Üremenin Özellikleri 3-2 5 4 Seçmeli
MİK628 Sağlık Uygulamalarına Bağlı Enfeksiyonlar 2-2 4 3 Seçmeli