Makine Mühendisliği (Tezli)

Yüksek Lisans Programı - Fen Bilimleri Enstitüsü

2022-2023 Yılı Ders Planı

. Yarıyıl

Kod Ad Süre (T+U) AKTS Yerel Kredi Z/S
CMT001 Mühendislikte Analitik Metotlar 3-1 6 3.5 Zorunlu
CMT002 Mühendislikte Nümerik Metotlar 3-0 6 3 Zorunlu
CMT0026 Makine Elemanları Üretiminde Toleranslar ve Yüzey Hassasiyeti 3-0 6 3 Zorunlu
CMT0027 Kimyasal Metalurji Esasları 3-0 6 3 Zorunlu
CMT0028 Malzeme Karakterizasyon Teknikleri 3-0 6 3 Zorunlu
CMT0029 Seramik ve Cam Üretim Teknolojisi 3-0 6 3 Zorunlu
CMT0030 Eklemeli İmalat ve Biyomedikal Uygulamaları 3-0 6 3 Zorunlu
CMT0031 Uygulamalı Reoloji 3-0 6 3 Zorunlu
YLCMT701 Uzmanlık Alan Dersi 5-0 6 0 Zorunlu
YLCMT702 Uzmanlık Alan Dersi 5-0 6 0 Zorunlu
YLCMTS701 Seminer 0-0 6 0 Zorunlu
YLCMTS702 Seminer 0-0 6 0 Zorunlu
YLCMTT701 Tez Çalışması 0-0 24 0 Zorunlu
YLCMTT702 Tez Çalışması 0-0 24 0 Zorunlu
CMT0011 İleri Akışkanlar Mekaniği 3-1 6 3.5 Seçmeli
CMT0012 Akışın Yarattığı Titreşimler 3-1 6 3.5 Seçmeli
CMT0013 Makine Mühendisliğinde Paket Program Uygulamaları 3-1 6 3.5 Seçmeli
CMT0014 İş sağlığı ve Güvenliği 3-1 6 3.5 Seçmeli
CMT0015 Katı Mekaniğinin Temelleri 3-1 6 3.5 Seçmeli
CMT0016 Bilgisayar Destekli Analiz 3-1 6 3.5 Seçmeli
CMT0017 Yakıtlar ve Yanma 3-1 6 3.5 Seçmeli
CMT0020 Emisyon Kontrol Mekanizmaları 3-1 6 3.5 Seçmeli
CMT0022 İçten Yanmalı Motorların İlkeleri 3-1 6 3.5 Seçmeli
CMT0023 İleri Düzey Araç Aerodinamiği 3-1 6 3.5 Seçmeli
CMT0024 Proje Tasarım Çalışması II 3-1 6 3.5 Seçmeli
CMT0025 Proje Tasarım Çalışması I 3-1 6 3.5 Seçmeli
CMT003 Yenilenebilir Enerji Teknolojileri 3-1 6 3.5 Seçmeli
CMT004 İklimlendirme ve Soğutma Sistemleri 3-1 6 3.5 Seçmeli
CMT005 Ekserji ve Entropi Analizi 3-1 6 3.5 Seçmeli
CMT006 Isı İletiminin Sayısal Yöntemlerle Hesaplanması 3-1 6 3.5 Seçmeli
CMT007 İleri Isı Transferi 3-1 6 3.5 Seçmeli
CMT008 İleri Termodinamik 3-1 6 3.5 Seçmeli