Biyofizik

Doktora Programı - Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Program Öğrenme Çıktıları ile Dersler Arasındaki İlişkiler

Ders PÖÇ01 PÖÇ02 PÖÇ03 PÖÇ04 PÖÇ05 PÖÇ06 PÖÇ07 PÖÇ08 PÖÇ09 PÖÇ10
BFZ612 Mikroskopi ve Hücrede Floresans Görüntüleme (Seçmeli) 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5
BFZ615 Kalpte Biyoelektrik Olaylar ve EKG'nın Temel İlkeleri (Seçmeli)
BFZ616 Dolaşım Biyofiziği (Seçmeli)
BFZ630 Ölçme ve Sunum (Seçmeli) 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5
BFZ631 Medikal elektronik II (Seçmeli) 4 5 3 4 5 5
BFZ635 Proje Hazırlama (Seçmeli) 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5
BFZ641 İyon Kanalları ve HH-Modeli II (Seçmeli) 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5
BFZ642 Çevresel Sinirlerde Sinyal İletişimi II (Seçmeli) 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5
BFZ646 Sinir Kas Kavşağı ve Sinaptik Potansiyeller (Seçmeli) 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5
BFZ650 Manyetik Alanın Biyolojik Etkileri II (Seçmeli) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
BFZ651 Biyoelektrik Sinyal Analizi (Seçmeli)
BFZ652 Kas Biyofiziği: Molekülden Hücreye-2 (Seçmeli)
BFZ653 Düz Kasların Mekanik Özlellikleri (Seçmeli) 5 5 4 5 5 5 5 5 5
BFZ656 Bağışıklık Sisteminde Nitrik Oksitin Rolü ve Ölçme Teknikleri (Seçmeli)
BFZ657 Solunum Biyofiziği (Seçmeli)
BFZ660 Nöronal İletişim Devre Modeli 2 (Seçmeli) 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5
BFZ662 Uyarılmış Potansiyeller II (Seçmeli) 5 5 3 4 4 4 5 5 5 5
BFZ670 İzole Sıçan Diyfragma Kasında Biyofiziksel Ölçümler (Seçmeli)
BFZ675 Mikroelektrot Kayıt Yöntemleri (Seçmeli)
BFZ680 İzole Sıçan Kalp Kasında Biyofiziksel Ölçümler (Seçmeli)
BFZ682 Biyolojik Zarlar ve İyon Akımları (Seçmeli) 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5
BFZ690 Deneysel Hayvanları ve Preparat Hazırlama II (Seçmeli) 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5
BFZ600 Temel Biyofizik II (Zorunlu) 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4
BFZ605 Ölçme ve Hata Hesapları II (Zorunlu)
BFZ610 Biyofizikte İleri Veri Analiz Teknikleri (Zorunlu) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
BFZ622 İleri Hemodinamik (Zorunlu) 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5
BFZ640 Hücre Biyofiziği II (Zorunlu) 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5
BFZ643 Ekstrasellüler Potansiyeller II (Zorunlu) 5 5 4 5 5 5 5 5 5
BFZ647 İskelet Kaslarının Biyomekaniği 2 (Zorunlu)
BFZ648 İskelet Kaslarının Biyoelektriği II (Zorunlu)
BFZ654 Klinikte Kullanılan, Moleküler Biyofizik Yöntemler (Zorunlu) 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5
BFZ720 Uzmanlık Alan Dersi (Zorunlu)
BFZ725 Seminer Dersi (Zorunlu)
BFZ740 Doktora Tezi (Zorunlu)


Program Öğrenme Çıktıları

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bağımsız deneysel çalışma yapabilmek
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanı ile ilgili analitik düşünce mekanizmasına sahip olmak Güvenilir bilgiye ulaşabilmek Araştırma projesi oluşturabilme ve yazabilme Etik değerlere bağlı olarak çalışma ve araştırma
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Araştırdığı teorik bilgileri sistematik bir şekilde dinleyici kitlesine aktarabilmek Edindiği bilgileri halka etkili şekilde aktarabilmek
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Araştırma sonucu rapor haline getirebilmek
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Araştırma bulgularını yorumlayabilmek
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Mesleği ile ilgili olarak bilimsel düşünce sistematiğine sahip olmak
PÖÇ07 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Laboratuvarda deneysel düzenek kurabilmek ve çalışabilmek
PÖÇ08 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bir deneysel araştırmayı planlayabilmek
PÖÇ09 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanı ile ilgili temel bilgileri öğrenmek
PÖÇ10 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Kendi başına bir proje önerisi hazırlayabilmek