Bitki Koruma

Doktora Programı - Fen Bilimleri Enstitüsü

2022-2023 Yılı Ders Planı

. Yarıyıl

Kod Ad Süre (T+U) AKTS Yerel Kredi Z/S
BK0056 Virüs ve Virüs Benzeri Hastalık Etmenleri İle Vektör İlişkileri 2-0 6 2 Zorunlu
BK0058 Parazit Yabancı Otlar ve Mücadelesi 2-0 6 2 Zorunlu
BK0063 Coccidoloji 2-2 6 3 Zorunlu
BK0066 Böcek - Bitki İlişkileri 3-0 6 3 Zorunlu
BK0072 Aphidioloji 2-2 6 3 Zorunlu
BK0074 Süs Bitkileri Hastalıkları ve Hastalık Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar 3-0 6 3 Zorunlu
BK008 Bitki Patojeni Fitoplazmaların Epidemiyolojisi ve Mücadelesi 2-0 6 2 Zorunlu
BK010 Fitopatolojide Yeni Bilimsel Yaklaşımlar II 2-0 6 2 Zorunlu
BK011 Bitki Patojeni Fitoplazmaların Saptanması ve Karakterizasyonu 2-2 6 3 Zorunlu
BK012 Entomolojide Yeni Bilimsel Yaklaşımlar II 2-0 6 2 Zorunlu
BK013 Fitopatolojide Yeni Bilimsel Yaklaşımlar I 2-0 6 2 Zorunlu
BK015 Entomolojide Yeni Bilimsel Yaklaşımlar I 2-0 6 2 Zorunlu
BK032 Bitki Hastalıklarının Mücadelesinde Erken Uyarı Modelleri 3-0 6 3 Zorunlu
BK033 Agaricales, Tuberales ve Morchellaceae Fungusları 3-0 6 3 Zorunlu
BK034 Moleküler Filogenetik Analizler 2-2 6 3 Zorunlu
BK039 Biyolojik Mücadelede Kullanılan Funguslar 3-0 6 3 Zorunlu
BK040 Özel Bağ Hastalıları 3-0 6 3 Zorunlu
BK048 Bitkilerde Dayanıklılık Mekanizması 3-0 6 3 Zorunlu
BK052 Herbolojide Allelopati 2-0 6 2 Zorunlu
BYEBK3 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği 3-0 6 3 Zorunlu
BYEBK4 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği 3-0 6 3 Zorunlu
DBK801 Uzmanlık Alan Dersi 5-0 6 0 Zorunlu
DBK802 Uzmanlık Alan Dersi 5-0 6 0 Zorunlu
DBKS801 Seminer 0-0 6 0 Zorunlu
DBKS802 Seminer 0-0 6 0 Zorunlu
DBKT801 Tez Çalışması 0-0 24 0 Zorunlu
DBKT802 Tez Çalışması 0-0 24 0 Zorunlu
BK0065 Entomolojide Toksikoloji 2-0 6 2 Seçmeli
BK0076 Viral Turunçgil Hastalıklarının Biyolojik Serolojik ve Kimyasal İndekslenmeleri 4-0 6 4 Seçmeli
BK016 Tohum Patolojisi 3-0 6 3 Seçmeli
BK019 Herbisitlerde Kalıntı 2-0 6 2 Seçmeli
BK035 Zararlılarla Biyolojik Savaşım Esasları 4-0 6 4 Seçmeli
BK038 Böcek Populasyon Ekolojisi 4-0 6 4 Seçmeli
BK043 Herbisitlerin Etki Mekanizmaları 2-0 6 2 Seçmeli
BK046 Nematod Sistematiği II 3-0 6 3 Seçmeli
BK047 Nematod Sistematiği I 3-0 6 3 Seçmeli
BK517 Bitki Virüs Hastalıklarının Epidemiyolojisi 3-0 6 3 Seçmeli
BK524 Bitki Patojeni Virüslerin Sınıflandırılması 2-0 6 2 Seçmeli
BK529 Fitopatolojide Moleküler Uygulamalar 3-0 6 3 Seçmeli
BK538 Tüm Savaş 2-0 6 2 Seçmeli
BK561 Nematodların Ekolojisi 3-0 6 3 Seçmeli
BK584 Bitki ve Patojenlerin Genom Analizleri 2-2 6 3 Seçmeli
BK586 Depolanmış Ürün Zararlılarıyla Savaşım Teknikleri 2-2 6 3 Seçmeli
BK595 Zararlılar ile Savaşta Kullanılan Preparatlar ve Uygulama İlkeleri 3-0 6 3 Seçmeli
BK600 Zararlılarla Savaşımda Entomopatojenler ve Mikrobiyal Savaşım 2-0 6 2 Seçmeli
BK607 Bitki Patojen Bakterilerin Hastalık Oluşturma Mekanizmaları ve Virülenslik Faktörleri 2-0 6 2 Seçmeli