Tarım Makinaları (Tezli)

Yüksek Lisans Programı - Fen Bilimleri Enstitüsü

2022-2023 Yılı Ders Planı

. Yarıyıl

Kod Ad Süre (T+U) AKTS Yerel Kredi Z/S
BYETM3 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği 3-0 6 3 Zorunlu
BYETM4 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği 3-0 6 3 Zorunlu
TM0011 Tarım Makinaları Tasarımına Giriş 2-2 6 3 Zorunlu
TM0015 Tarım Makinalarında ve Teknolojilerinde Robotik Uygulamaları 3-1 6 3.5 Zorunlu
TM0016 Hidrolik Sistemlerin Tasarımı 2-2 6 3 Zorunlu
TM0020 Tarımsal Mekanizasyondaki Gelişmeler 3-0 6 3 Zorunlu
TM0021 Tarımsal Mekanizasyondaki Gelişmeler 3-0 6 3 Zorunlu
TM0023 Tarım makinalarında simulasyon çalışmaları 2-2 6 3 Zorunlu
TM0026 Bitkisel Yağ Üretimi ve Teknolojisi 2-2 6 3 Zorunlu
TM0028 Hayvan Barınaklarında Teknoloji Yönetimi 3-1 6 3.5 Zorunlu
YLTM701 Uzmanlık Alan Dersi 5-0 6 0 Zorunlu
YLTM702 Uzmanlık Alan Dersi 5-0 6 0 Zorunlu
YLTMS701 Seminer 0-0 6 0 Zorunlu
YLTMS702 Seminer 0-0 6 0 Zorunlu
YLTMT701 Tez Çalışması 0-0 24 0 Zorunlu
YLTMT702 Tez Çalışması 0-0 24 0 Zorunlu
TM001 Risk Indices in Pesticide Application 3-0 6 3 Seçmeli
TM0025 Dijital Tarım ve Uygulamalar 3-1 6 3.5 Seçmeli
TM003 Tarım Ürünleri Depolama Tekniği 4-0 6 4 Seçmeli
TM007 Serelarda İklimlendirme 3-1 6 3.5 Seçmeli
TM012 Tarımsal Havacılık 3-1 6 3.5 Seçmeli
TM508 Pesticide Application Methods 3-0 6 3 Seçmeli
TM511 Tarımsal Mekanizasyonda Yöneylem Araştırma Teknikleri Uygulaması-I 2-2 6 3 Seçmeli
TM515 Hasat ve Harmanlama Tekniklerinde Yeni Gelişmeler 3-0 6 3 Seçmeli
TM525 Pülverizatör Çalışma Karakteristikleri Saptanması Yöntemleri 3-1 6 3.5 Seçmeli
TM532 İkinci Ürün Mekanizasyonu 3-1 6 3.5 Seçmeli
TM533 Temizleme ve Sınıflandırma Makinaları ve Dizayn Parametreleri 3-1 6 3.5 Seçmeli
TM535 Tarımsal Mekanizasyon Uygulamaları ve Çevresel Etkileri 3-1 6 3.5 Seçmeli
TM538 Bitki Koruma ve Bakım Makinalarının Seçimi, İşletilmesi ve Bakımı 3-1 6 3.5 Seçmeli
TM562 Tarımsal Mekanizasyonda Yöneylem Araştırma Teknikleri II 2-0 6 2 Seçmeli
TM582 Tarımsal Mekanizasyonda Yatırım ve Planlama Analizleri 3-1 6 3.5 Seçmeli
TM583 Kompost Teknolojisi ve İşletmeciliği 2-1 6 2.5 Seçmeli
TM587 Drying and Storage of Agricultural Crops 4-0 6 4 Seçmeli
TM589 Tarımsal Üretimde Enerji Analizi 3-0 6 3 Seçmeli
TM591 Sürdürülebilir tarım Teknolojileri 3-0 6 3 Seçmeli
TM593 Tarım Makinalarında Kalite Kontrol ve Standardizasyon 3-0 6 3 Seçmeli
TM596 Tarımda Güneş Enerjisi Uygulamaları 3-0 6 3 Seçmeli
TM601 Toprak İşleme ve Toprak Bitki Mekaniği 3-0 6 3 Seçmeli
TM605 Biyolojik Materyallerin Mekanik Özellikleri 3-0 6 3 Seçmeli
TM608 Korumalı Toprak İşlem Sistemleri 3-0 6 3 Seçmeli
TM610 Yenilenebilir Enerji Teknolojileri 3-1 6 3.5 Seçmeli
TM612 Biyolojik Materyallerde Mekanik Zedelenme 3-0 6 3 Seçmeli
TM616 İş Sağlığı ve Güvenliğinde Risk Değerlendirmesi 3-0 6 3 Seçmeli
TM618 Biobed: Environmental Protection During Filling and Cleaning of Sprayer 3-1 6 3.5 Seçmeli