Tarla Bitkileri (Tezli)

Yüksek Lisans Programı - Fen Bilimleri Enstitüsü

2022-2023 Yılı Ders Planı

. Yarıyıl

Kod Ad Süre (T+U) AKTS Yerel Kredi Z/S
BYETB3 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği 3-0 6 3 Zorunlu
BYETB4 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği 3-0 6 3 Zorunlu
TB0055 Yemeklik Tane Baklagillerde Kalite Özellikleri 3-0 6 3 Zorunlu
TB0057 Lif Kalitesi Açısından Pamuk Bitki Yönetimi 2-0 6 2 Zorunlu
TB0059 Tarla Bitkilerinde fizyolojik fenotipleme 3-0 6 3 Zorunlu
TB0060 Baklagillerde Simbiyotik Azot Fiksasyonu 3-0 6 3 Zorunlu
TB0062 Küresel Isınma ve Stres Koşullarının Tıbbi ve Aromatik Bitkilere Etkisi 4-0 6 4 Zorunlu
TB0063 Yemeklik Tane Baklagillerde Tohumluk Üretim Teknolojisi 3-0 6 3 Zorunlu
TB0064 Endüstriyel Uygulamalarda Yağ Bitkilerinin Kullanımı 3-0 6 3 Zorunlu
TB0065 Yemeklik Tane Baklagillerde Çeşit Kavramı ve Ayrımı 3-0 6 3 Zorunlu
TB0066 Tıbbi ve aromatik bitkilerin endüstriyel üretimi 3-0 6 3 Zorunlu
TB0071 Yağ Bitkilerinde Kalite Parametreleri ve Değerlendirme Teknikleri 3-0 6 3 Zorunlu
TB0072 Alternatif Baklagillerin Tarımı 3-0 6 3 Zorunlu
TB0073 Nişasta ve Şeker Bitkileri Yetiştiriciliğinin Ekofizyolojik Esasları 3-0 6 3 Zorunlu
TB0075 Pamuk Tarımında Bitki İzleme Teknikleri 2-0 6 2 Zorunlu
TB0077 Yağ Bitkilerinde Kalite Özellikleri 2-0 6 2 Zorunlu
TB0078 Yağ Bitkileri Yetiştiriciliğinin Ekofizyolojik Esasları 3-0 6 3 Zorunlu
TB0080 Yağ Bitkilerinde Biyoçeşitlilik 3-0 6 3 Zorunlu
TB0082 Yağ Bitkileri Üretimi ve Değerlendirme Teknikleri 2-0 6 2 Zorunlu
TB0084 Lif Bitkilerinde Zararlılara Dayanıklılık Yönünden Entegre Amenajman Sistemleri 2-0 6 2 Zorunlu
YLTB701 Uzmanlık Alan Dersi 5-0 6 0 Zorunlu
YLTB702 Uzmanlık Alan Dersi 5-0 6 0 Zorunlu
YLTBS701 Seminer 0-0 6 0 Zorunlu
YLTBS702 Seminer 0-0 6 0 Zorunlu
YLTBT701 Tez Çalışması 0-0 24 0 Zorunlu
YLTBT702 Tez Çalışması 0-0 24 0 Zorunlu
TB001 Tuzcul Bitkiler Tarımı 3-0 6 3 Seçmeli
TB002 Kozmatik Bitkileri 2-0 4 2 Seçmeli
TB0051 Biyokütle (Katı Yakıt) Enerjisi Üretiminde Kalite Özellikleri 3-0 6 3 Seçmeli
TB0053 Çok Yıllık Buğdaygillerden Biyoyakıt Üretimi 3-0 6 3 Seçmeli
TB0056 Tarla Tarımında,Bitki Büyüme Düzenleyicileri ve Hormonlarının Uygulaması 3-0 6 3 Seçmeli
TB0058 Tarla Bitkilerinden 2.Nesil (Lignoselülozik) Biyoetanol Üretimi 3-0 6 3 Seçmeli
TB007 Tarla Bitkileri Deneme Tekniği ve Özel Araştırma Yöntemleri 3-0 6 3 Seçmeli
TB0074 Bitkisel Lifler Teknolojisi 3-0 6 3 Seçmeli
TB015 Yem Üretim ve Değerlendirme Tekniği 2-0 6 2 Seçmeli
TB018 Sürdürülebilir Tarım Uygulamaları 3-0 6 3 Seçmeli
TB020 Tarla Bitkilerinde Proje Hazırlama ve Değerlendirme 3-0 6 3 Seçmeli
TB022 Tıbbi Bitkiler ve Etken Maddeleri 2-0 6 2 Seçmeli
TB027 Türkiye'nin Tıbbi ve Aromatik Özellikteki Endemik Bitkileri 3-0 6 3 Seçmeli
TB032 Tropikal Baklagiller 2-0 6 2 Seçmeli
TB036 Yembitkileri Genetik ve Sitogenetiği 2-0 6 2 Seçmeli
TB037 Tahıllarda Çeşit Kavramı ve Ayırımı 2-0 6 2 Seçmeli
TB039 Sitoloji ve Sitogenetik Laboratuvar Tekniği 2-0 6 2 Seçmeli
TB041 Tropik ve Subtropik Bölgelerde Çayır-Mer`a Kültürü 3-0 6 3 Seçmeli
TB044 Sıcak İklim Tahılları Özel Islahı 4-0 6 4 Seçmeli
TB047 Ekim Öncesi Tohum Uygulamaları 3-0 6 3 Seçmeli
TB049 Tarla Bitkilerinde Mutasyon Islahı 3-0 6 3 Seçmeli
TB050 Lif Bitkilerinde Stres Fizyolojisi 3-0 6 3 Seçmeli
TB505 Tarla Bitkileri Ekofizyolojisi 3-0 6 3 Seçmeli
TB521 Tıbbi Bitkilerde Alkaloit Metabolizması 3-0 6 3 Seçmeli
TB526 Çayır-Mer`a Vejetasyonlarının Ölçülmesinde Kullanılan Kantitatif Yöntemler 3-0 6 3 Seçmeli
TB529 Tarla Tarımında Bilgisayar Kullanımı 2-2 6 3 Seçmeli
TB535 Yembitkilerinde Kalite Özellikleri 3-0 6 3 Seçmeli
TB537 Tarla Bitkileri Gen Kaynaklarının Korunma ve Kullanılması 3-0 6 3 Seçmeli
TB540 Tahıllarda Tohumluk Üretim Teknolojisi 3-0 6 3 Seçmeli
TB544 Tıbbi Bitkilerde Sekonder Madde Biyosentezi 3-0 6 3 Seçmeli
TB552 Yembitkilerinde Tohumluk Üretim Teknolojisi 3-0 6 3 Seçmeli
TB559 Tarla Bitkilerinde Çevre Sorunlarına Bağlı Verim Azalmaları 3-0 6 3 Seçmeli
TB560 Bitki Islahında Moleküler Genetik 2-0 6 2 Seçmeli
TB570 Yemeklik Tane Baklagiller Özel Islahı 3-0 6 3 Seçmeli
TB578 Soğanlı ve Yumrulu Tıbbi Bitkiler 3-0 6 3 Seçmeli
TB582 Kokulu Bitkiler 3-0 6 3 Seçmeli
TB586 Kültür Bitkilerinin Evrimi 3-0 6 3 Seçmeli
TB588 Tarla Bitkileri Üretiminde Güncel Uygulamalar 3-0 6 3 Seçmeli
TB607 Biyoteknolojide Laboratuvar Teknikleri 2-2 6 3 Seçmeli
TB701 Tahıl Tarımında Kültürel Uygulamalar ve Etkileşimleri 3-0 6 3 Seçmeli