Toprak Bilimi ve Bitki Besleme

Doktora Programı - Fen Bilimleri Enstitüsü

2022-2023 Yılı Ders Planı

. Yarıyıl

Kod Ad Süre (T+U) AKTS Yerel Kredi Z/S
DTBB801 Uzmanlık Alan Dersi 5-0 6 0 Zorunlu
DTBB802 Uzmanlık Alan Dersi 5-0 6 0 Zorunlu
DTBBS801 Seminer 0-0 6 0 Zorunlu
DTBBS802 Seminer 0-0 6 0 Zorunlu
DTBBT801 Tez Çalışması 0-0 24 0 Zorunlu
DTBBT802 Tez Çalışması 0-0 24 0 Zorunlu
TBB0020 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği 3-0 6 3 Zorunlu
TBB0025 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği 3-0 6 3 Zorunlu
TBB0010 Kirlenmiş Toprakları İyileştirme Metotları 3-0 6 3 Seçmeli
TBB0016 Tarla ve Bahçe Bitkileri Gübrelemesi 3-0 6 3 Seçmeli
TBB0019 Toprak Organik Maddesi ve Bitkilerin Mineral Beslenmesi İlişkileri 3-0 6 3 Seçmeli
TBB002 Bitkilerin Mineral Element Beslenmesi ve İnsan Sağlığı İlişkileri 3-0 6 3 Seçmeli
TBB006 Bitki Besin Elementleri Hareketi 2-0 6 2 Seçmeli
TBB007 Toprak Korumada Özel Sorunlar 3-0 6 3 Seçmeli
TBB500 Kuvaterner Topraklar 3-0 5 3 Seçmeli
TBB516 Bakteriyel İzolasyon ve Aşılama Yöntemleri 2-1 5 2.5 Seçmeli
TBB528 Modellerden Yararlarma Teknikleri ve Bilimsel İşlemler 2-1 6 2.5 Seçmeli
TBB531 Mikrobiyel Ekoloji 2-1 6 2.5 Seçmeli
TBB561 Pedoloji 3-0 5 3 Seçmeli
TBB562 Mikorizal Ekoloji 2-0 5 2 Seçmeli
TBB579 Bitki Gelişim Modelleri ve Üretim İçin Öneriler 2-0 6 2 Seçmeli
TBB582 Toprak ve Bitkide Ağır Metaller 3-0 6 3 Seçmeli
TBB584 Toprak Fiziğinin Temel Kuralları 2-0 6 2 Seçmeli
TBB604 Topraksız Kültürde Bitki Besleme Teknikleri 2-2 6 3 Seçmeli
TBB610 Bitki Kök Bölgesi Ekosistemi 3-0 7 3 Seçmeli
TBB617 Rizosfer-Bitki Adaptasyonu İlişkileri 2-2 6 3 Seçmeli
TBB625 Bitki Büyüme Düzenleyicileri 2-2 6 3 Seçmeli