Toprak Bilimi ve Bitki Besleme (Tezli)

Yüksek Lisans Programı - Fen Bilimleri Enstitüsü

2022-2023 Yılı Ders Planı

. Yarıyıl

Kod Ad Süre (T+U) AKTS Yerel Kredi Z/S
TBB0020 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği 3-0 6 3 Zorunlu
TBB0025 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği 3-0 6 3 Zorunlu
YLTBB701 Uzmanlık Alan Dersi 5-0 6 0 Zorunlu
YLTBB702 Uzmanlık Alan Dersi 5-0 6 0 Zorunlu
YLTBBS701 Seminer 0-0 6 0 Zorunlu
YLTBBS702 Seminer 0-0 6 0 Zorunlu
YLTBBT701 Tez Çalışması 0-0 24 0 Zorunlu
YLTBBT702 Tez Çalışması 0-0 24 0 Zorunlu
TBB0011 Toprak Etüd Haritalamada Görüntü İşleme Teknikleri 2-1 6 2.5 Seçmeli
TBB0012 Strüktür Verim İlişkileri 3-1 6 3.5 Seçmeli
TBB0013 Temel Harita Bilgisi ve Kullanımları 2-1 6 2.5 Seçmeli
TBB0014 Bitkilerde Mineral Beslenme Bozuklukları 3-0 6 3 Seçmeli
TBB0015 Toprak Bilimi ve Bitkisel Üretimde Bütünsel Hesaplamalar 2-2 6 3 Seçmeli
TBB0017 Toprak ve Bitkide Mikro Elementler 3-0 6 3 Seçmeli
TBB0021 Toprak Sınıflandırma Sistemleri 2-1 6 2.5 Seçmeli
TBB004 İYİ BİTKİ BESİN YÖNETİMİ UYGULAMALARI 3-0 6 3 Seçmeli
TBB005 Toprak Fiziği ve Analiz Yöntemleri 3-1 6 3.5 Seçmeli
TBB008 Bitki Besleme ve Çevre İlişkisi 3-0 6 3 Seçmeli
TBB009 Toprak Karbon İklim İlişkileri 3-0 7 3 Seçmeli
TBB510 Arazi Değerlendirme ve Arazi Kullanım Planlaması 2-2 5 3 Seçmeli
TBB514 Toprakta Mikrobiyel Azot Döngüsü 3-0 6 3 Seçmeli
TBB521 Toprakların Tarımsal Değerlendirilmesi 2-0 4 2 Seçmeli
TBB526 Model Oluşturmada Matematiksel Yaklaşımlar ve Çözümleri 2-1 5 2.5 Seçmeli
TBB527 Çevre Mikrobiyolojisi 3-0 6 3 Seçmeli
TBB529 Mikrobiyolojide Analiz Yöntemleri 3-0 6 3 Seçmeli
TBB530 Tarım ve Yerbilimlerinde Kil Minerallerinin Önemi 3-0 5 3 Seçmeli
TBB534 Mikorizanın Besin Elementleri Alımındaki Yeri 2-0 5 2 Seçmeli
TBB535 Bitki Besin Elementi Yarayışlılığı 3-0 6 3 Seçmeli
TBB543 Mikorizal İzolasyon ve Tanımlama Yöntemleri 2-2 6 3 Seçmeli
TBB545 Toprak Fiziğinin Özel Sorunları 2-0 5 2 Seçmeli
TBB556 Mikrobiyel Simbiyoz 2-1 5 2.5 Seçmeli
TBB567 Kil Yüzey Kimyası 3-0 6 3 Seçmeli
TBB577 Toprak-Bitki Atmosfer Sisteminde Enerji ve Kütle Akımının Matematiksel Modellenmesi 2-2 7 3 Seçmeli
TBB590 Toprak Etüd ve Haritalama İşlem ve Metodolojileri 3-2 6 4 Seçmeli
TBB594 Bitki Besin Elementi ve Gübre Yönetimi 3-0 6 3 Seçmeli
TBB599 Toprak Bitki Yönetimi I 3-0 7 3 Seçmeli
TBB601 Toprak Tarihi 2-0 5 2 Seçmeli
TBB609 Bitkilerde Mineral Beslenme ve Kalite İlişkileri 3-0 6 3 Seçmeli
TBB611 Görüntü Yorumlama 2-2 5 3 Seçmeli
TBB621 Bitki Stres Fizyolojisi 2-2 6 3 Seçmeli