Sınıf Öğretmenliği (Tezli)

Yüksek Lisans Programı - Sosyal Bilimler Enstitüsü

2022-2023 Yılı Ders Planı

. Yarıyıl

Kod Ad Süre (T+U) AKTS Yerel Kredi Z/S
SÖ1700 Uzmanlık Alan Dersi 5-0 6 0 Zorunlu
SÖ1701 Tez Çalışması 0-0 24 0 Zorunlu
SÖ790 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II 3-0 6 3 Zorunlu
SÖ791 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri I 3-0 6 3 Zorunlu
SÖ703 Okuma Yazma Öğretiminde Yöntem, Teknik ve Yaklaşımlar 3-0 6 3 Seçmeli
SÖ705 Türkçe Öğretim Progamı Geliştirme 3-0 6 3 Seçmeli
SÖ706 Kubaşık Öğrenme 3-0 6 3 Seçmeli
SÖ711 Kubaşık Öğrenme Uygulamaları 3-0 6 3 Seçmeli
SÖ714 Öğrenciyi Tanıma Teknikleri 3-0 6 3 Seçmeli
SÖ718 Türkçe Öğretiminde Metin Tahlilleri 3-0 6 3 Seçmeli
SÖ721 lköğretimde Rehberlik 3-0 6 3 Seçmeli
SÖ722 Eğitimde Karma Yöntem Araştırmaları 3-0 6 3 Seçmeli
SÖ727 Çocuk Edebiyatı 3-0 6 3 Seçmeli
SÖ738 lköğretimde Sorumluluk Eğitimi 3-0 6 3 Seçmeli
SÖ748 Çoklu Zeka Kuramlarına İlişkin Uygulama 3-0 6 3 Seçmeli
SÖ749 Eğitimde Temel İstatistik Teknikleri ve Uygulama 3-0 6 3 Seçmeli
SÖ750 Sınıf Yönetimi Kuramları ve Uygulamaları 3-0 6 3 Seçmeli
SÖ752 Eğitim Araştırmalarında Nitel Araştırma Yöntemleri 3-0 6 3 Seçmeli
SÖ759 Okulda İnsan İlişkileri 3-0 6 3 Seçmeli
SÖ760 Yatarıcı Öğretim Planı Tasarlama ve Uygulama 3-0 6 3 Seçmeli
SÖ761 Halk Kültüründe Tören ve İnançları I 3-0 6 3 Seçmeli
SÖ763 Çoklu Zeka Kuramları 3-0 6 3 Seçmeli
SÖ769 Öğrenme Stilleri 3-0 6 3 Seçmeli
SÖ775 Öğrenme Stilleri Uygulamaları 3-0 6 3 Seçmeli
SÖ778 Eğitimde Program Geliştirme 3-0 6 3 Seçmeli
SÖ782 Matematik Öğretiminde Çağdaş Ölçme ve Değerlendirme Yaklaşımları 3-0 6 3 Seçmeli
SÖ783 Çağdaş Türk Edebiyatından Seçme Metinler 3-0 6 3 Seçmeli
SÖ784 Türkçe Öğretiminde Kullanılan Ders Kitaplarının İçerik İncelenmesi 3-0 6 3 Seçmeli
SÖ785 Toplumsal Değişim ve Halk Kültürü II 3-0 6 3 Seçmeli
SÖ789 Toplumsal Değişim ve Halk Kültürü I 3-0 6 3 Seçmeli
SÖ792 MaxQda ile Nitel Analize Giriş 3-0 6 3 Seçmeli
SÖ793 Türkçe Dersinde Değerler Eğitimi 3-0 6 3 Seçmeli
SÖ794 Geleneksel Çocuk Oyunları ve Eğitim 3-0 6 3 Seçmeli
SÖS700 Seminer 0-0 6 0 Seçmeli