Biyofizik

Doktora Programı - Sağlık Bilimleri Enstitüsü

2022-2023 Yılı Ders Planı

. Yarıyıl

Kod Ad Süre (T+U) AKTS Yerel Kredi Z/S
BFZ600 Temel Biyofizik II 2-2 7 3 Zorunlu
BFZ605 Ölçme ve Hata Hesapları II 2-2 7 3 Zorunlu
BFZ610 Biyofizikte İleri Veri Analiz Teknikleri 2-2 7 3 Zorunlu
BFZ622 İleri Hemodinamik 3-0 6 3 Zorunlu
BFZ640 Hücre Biyofiziği II 2-2 7 3 Zorunlu
BFZ643 Ekstrasellüler Potansiyeller II 2-2 7 3 Zorunlu
BFZ647 İskelet Kaslarının Biyomekaniği 2 2-2 7 3 Zorunlu
BFZ648 İskelet Kaslarının Biyoelektriği II 2-2 7 3 Zorunlu
BFZ654 Klinikte Kullanılan, Moleküler Biyofizik Yöntemler 2-2 7 3 Zorunlu
BFZ720 Uzmanlık Alan Dersi 4-0 5 0 Zorunlu
BFZ725 Seminer Dersi 0-0 3 0 Zorunlu
BFZ740 Doktora Tezi 0-0 25 0 Zorunlu
BFZ612 Mikroskopi ve Hücrede Floresans Görüntüleme 2-2 7 3 Seçmeli
BFZ615 Kalpte Biyoelektrik Olaylar ve EKG'nın Temel İlkeleri 2-3 5 2 Seçmeli
BFZ616 Dolaşım Biyofiziği 2-3 5 2 Seçmeli
BFZ630 Ölçme ve Sunum 2-2 6 3 Seçmeli
BFZ631 Medikal elektronik II 2-2 5 3 Seçmeli
BFZ635 Proje Hazırlama 1-2 5 2 Seçmeli
BFZ641 İyon Kanalları ve HH-Modeli II 2-2 5 3 Seçmeli
BFZ642 Çevresel Sinirlerde Sinyal İletişimi II 2-2 5 3 Seçmeli
BFZ646 Sinir Kas Kavşağı ve Sinaptik Potansiyeller 2-2 5 3 Seçmeli
BFZ650 Manyetik Alanın Biyolojik Etkileri II 2-2 5 3 Seçmeli
BFZ651 Biyoelektrik Sinyal Analizi 2-2 0 3 Seçmeli
BFZ652 Kas Biyofiziği: Molekülden Hücreye-2 2-2 6 3 Seçmeli
BFZ653 Düz Kasların Mekanik Özlellikleri 2-2 6 3 Seçmeli
BFZ656 Bağışıklık Sisteminde Nitrik Oksitin Rolü ve Ölçme Teknikleri 2-3 5 2 Seçmeli
BFZ657 Solunum Biyofiziği 2-3 5 2 Seçmeli
BFZ660 Nöronal İletişim Devre Modeli 2 2-2 5 3 Seçmeli
BFZ662 Uyarılmış Potansiyeller II 2-2 5 3 Seçmeli
BFZ670 İzole Sıçan Diyfragma Kasında Biyofiziksel Ölçümler 2-2 4 3 Seçmeli
BFZ675 Mikroelektrot Kayıt Yöntemleri 2-2 4 3 Seçmeli
BFZ680 İzole Sıçan Kalp Kasında Biyofiziksel Ölçümler 2-2 4 3 Seçmeli
BFZ682 Biyolojik Zarlar ve İyon Akımları 2-2 0 3 Seçmeli
BFZ690 Deneysel Hayvanları ve Preparat Hazırlama II 2-2 4 3 Seçmeli