Adli Bilimler (Tezli) (Disiplinlerarası)

Yüksek Lisans Programı - Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsü

2022-2023 Yılı Ders Planı

. Yarıyıl

Kod Ad Süre (T+U) AKTS Yerel Kredi Z/S
ABL501 Suç ve Olay yeri İnceleme 3-2 7 4 Zorunlu
ABL502 Adli Bilimler 3-0 7 3 Zorunlu
ABL503 Narkotik Maddeler ve Yasal Düzenlemeler 2-2 7 3 Zorunlu
ABL522 Adli Prosedür (Z) 2-0 5 2 Zorunlu
ABL574 Olay Yeri İnceleme ve Delil Toplama Prosedürleri (Z) 2-0 6 2 Zorunlu
ABL579 İlaç Etkisinin Prensipleri 2-0 3 2 Zorunlu
ABL710 Uzmanlık Alan Dersi 0-0 5 0 Zorunlu
ABL715 Seminer 1-0 3 1 Zorunlu
ABL730 Tez Çalışması 0-0 25 0 Zorunlu
ABL505 Ölüm Sonrası Değişiklikler 2-2 3 3 Seçmeli
ABL510 Adli Ölümlerin Değerlendirilmesi 2-0 5 2 Seçmeli
ABL511 Adli Biyolojinin Temelleri 2-0 5 2 Seçmeli
ABL512 Adli Genetik 2-2 5 3 Seçmeli
ABL513 Vücut Sıvı ve Dokularının İdentifikasyonu 2-2 5 3 Seçmeli
ABL514 Adli Bilimlerde Semen Analizi 2-2 5 3 Seçmeli
ABL515 Adli Genetik Laboratuvarlarında Akreditasyon ve Kalite Yönetimi 2-0 5 2 Seçmeli
ABL516 Acil Servislerde Klinik Toksikoloji Uygulamaları 2-0 5 2 Seçmeli
ABL518 Adli Toksikoloji 2-0 5 2 Seçmeli
ABL519 Çevre Toksikolojisi Analizleri 0-0 3 2 Seçmeli
ABL520 Sporda Doping Analizleri 2-0 5 2 Seçmeli
ABL521 Entomotoksikoloji Uygulamaları 2-0 5 2 Seçmeli
ABL523 Adli Toksikoloji Laboratuvarlarında Kalite Yönetimi ve Standardizasyon 2-2 6 3 Seçmeli
ABL524 Adli Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme I 2-2 5 3 Seçmeli
ABL526 Çocuğun Korunması ve Suça Sürüklenmesinin Önlenmesi 2-0 5 2 Seçmeli
ABL527 Türk Adalet Sisteminde Adli Psikoloji 2-4 5 4 Seçmeli
ABL528 Şiddet ve Psikososyal Dinamiği 2-0 5 2 Seçmeli
ABL529 Adli Psikotravmatoloji 2-0 5 2 Seçmeli
ABL530 Davranış Bilimleri ve Adli Psikoloji 2-0 5 2 Seçmeli
ABL531 Korunmaya Muhtaç Çocuklar ve ruhsal Hastalıklar 2-0 5 2 Seçmeli
ABL532 Mağdur ve Fail Yetikinler ve Ruhsal Hastalıklar 2-0 5 2 Seçmeli
ABL533 Adli Fizik I (Genel Adlı Fizik) 2-0 5 2 Seçmeli
ABL534 Adli Fizik II (AdliTıpta Fizik Uygulamaları) 2-0 5 2 Seçmeli
ABL536 Bireysel Görüşme İlke ve Teknikleri 2-0 5 2 Seçmeli
ABL537 Kriminolojide Bilim ve Medya 3-0 5 3 Seçmeli
ABL538 Kriminoloji Biliminde Bilgisayar Kullanımı 3-0 5 3 Seçmeli
ABL539 Kriminoloji Bilimende Fotografın yeri ve Deneyim Kazanması 2-2 5 3 Seçmeli
ABL540 Kriminoloji Biliminde Ses Analizi 2-2 5 3 Seçmeli
ABL541 Adli Mikrobiyoloji 2-2 5 3 Seçmeli
ABL542 Biyolojik Silahlar 2-2 5 3 Seçmeli
ABL543 Adli Bilimlerde Farmokolojiye Giriş 2-0 5 2 Seçmeli
ABL544 Adli Bilimlerde Genel Farmakoloji 2-0 5 2 Seçmeli
ABL545 Sporda Doping 2-0 5 2 Seçmeli
ABL546 Anadolu'da Prehistorik ve Historik Dönemlerde Sosyal Kültürel Yasam 2-0 5 2 Seçmeli
ABL547 Farmokolojinin Temel Prensipleri 2-0 5 2 Seçmeli
ABL548 Otonomik İlaçlar 2-0 5 2 Seçmeli
ABL549 Farmakogenetik 2-0 5 2 Seçmeli
ABL550 Membran Transporterlari 2-0 5 2 Seçmeli
ABL551 Adli Botanik 2-0 5 2 Seçmeli
ABL553 Entomolojinin Adli Tıpta Kullanımı 2-0 5 2 Seçmeli
ABL554 Pestisit,Çevre ve İnsan İlişkileri 3-1 6 4 Seçmeli
ABL555 Pestisit Ambalajlarındaki Piktogramlar 3-1 6 4 Seçmeli
ABL556 Kromotografik Tekniklerle Teknikler ve Adli Uygulamaları 2-0 5 2 Seçmeli
ABL557 Spektroskopik Tekniklerle Organik Molekülellerin Tanımlanması 2-0 5 2 Seçmeli
ABL558 Psikofarmakoloji I 2-0 5 2 Seçmeli
ABL559 Psikofarmakoloji II 2-0 5 2 Seçmeli
ABL562 Böceklerin Sınıflandırılması I 2-0 5 2 Seçmeli
ABL563 Böceklerin Sınıflandırılması II 2-0 5 2 Seçmeli
ABL564 Adli Entomolojide Kullanılan Moleküler Yöntemler 3-0 3 3 Seçmeli
ABL565 İnsan ve Hayvanlarda Myiasis 2-0 3 2 Seçmeli
ABL566 Adli Bilimlerde Anatomi 2-0 5 2 Seçmeli
ABL567 Adli Bilimler ve Etik 2-0 5 2 Seçmeli
ABL570 Olay Yeri İnceleme Teknikleri 2-0 4 2 Seçmeli
ABL571 Klinik Adli Tıp Uygulamaları 2-2 6 3 Seçmeli
ABL572 İlaçların Toksik Tesirleri ve Toksikolojinin Temel Kavramları 2-0 5 2 Seçmeli
ABL576 Yaşam Dönemleri ve Uyum Sorunları 2-0 3 2 Seçmeli
ABL577 Adli Bilimlerde Spektroskopik Analizler 2-0 3 2 Seçmeli
ABL578 Sporcularda Doping ve İlaç Kullanımı 3-0 5 3 Seçmeli
ABL580 Adli Psikofarmakoloji ve Psikoaktif Maddeler 3-0 5 3 Seçmeli
ABL581 Deneysel Biyokimya 3-0 5 3 Seçmeli
ABL582 Adli Bilimlerde Araştırma Yöntemleri ve İstatistiksel Analize Giriş 2-2 5 3 Seçmeli
ABL583 Metanol İntoksikasyonu ve Alkain Bağımlılığı 0-0 0 0 Seçmeli
ABL590 Adli Bilimlerde Radyasyonun Tespiti ve Ölçülmesi 3-0 5 3 Seçmeli
ABL591 Adli Bilimlerde Lüminesans Uygulamaları 3-0 5 3 Seçmeli
ABL592 Adli Bilimlerde Teorik Fizik Hesaplamaları 3-0 5 3 Seçmeli
ABL593 Adli Jeoloji 3-0 5 3 Seçmeli
ABL594 Toksikolojiye Giriş 3-0 5 3 Seçmeli
ABL595 Klinik Toksikoloji 2-0 3 2 Seçmeli
ABL596 Adli Bilimlerde Toksikoloji 2-0 3 2 Seçmeli
ABL597 Bağımlılık Toksikoljisi 2-0 3 2 Seçmeli