Veterinerlik Patalojisi (Tezli)

Yüksek Lisans Programı - Sağlık Bilimleri Enstitüsü

2022-2023 Yılı Ders Planı

. Yarıyıl

Kod Ad Süre (T+U) AKTS Yerel Kredi Z/S
VPT 500 Yangı İyileşme ve Onarım (Z) 2-0 4 2 Zorunlu
VPT 501 Genel Patoloji Dolaşım Bozuklukları (Z) 2-0 3 2 Zorunlu
VPT 502 Nekropsi Teknikleri ve Makroskobik Teşhis (Z) 2-2 4 3 Zorunlu
VPT 503 Işık Mikroskobik Preparat Hazırlama, Sitoloji ve Boyama Teknikleri (Z) 2-2 4 3 Zorunlu
VPT 504 Patolojide Moleküler Teknikler (Z) 1-2 3 2 Zorunlu
VPT 505 Hastalık Bilimi ve Hücresel Düzeyde Hastalıklar (Z) 2-0 3 2 Zorunlu
VPT 509 Bilimsel araştırmalarda istatistik-sel yöntemlerin kullanımı (Z) 3-0 4 3 Zorunlu
VPT 510 Bilimsel araştırma teknikleri, makale yazımı ve etik (Z) 3-0 4 3 Zorunlu
VPT 710 Uzmanlık Alan Dersi (Z) 5-0 5 0 Zorunlu
VPT 715 Seminer Dersi (Z) 0-0 3 0 Zorunlu
VPT 730 Yüksek Lisans Tezi (Z) 0-0 25 0 Zorunlu
VPT 511 Sindirim Sistemi ve Karaciğer Patolojisi 2-2 4 3 Seçmeli
VPT 512 Sinir Sistemi Patolojisi 2-2 4 3 Seçmeli
VPT 513 Solunum Sistemi Patolojisi 2-2 4 3 Seçmeli
VPT 514 Üriner Sistem Patolojisi 2-2 4 3 Seçmeli
VPT 515 Kemik, Eklem ve Kas Hastalıkları Patolojisi 1-1 2 1.5 Seçmeli
VPT 516 Endokrin Sistem Patolojisi 1-1 2 1.5 Seçmeli
VPT 517 Deri Hastalıkları Patolojisi 2-2 4 3 Seçmeli
VPT 518 Hemopoietik Sistem Patolojisi 1-1 2 1.5 Seçmeli
VPT 519 Kardiovasküler Sistem Patolojisi 1-1 2 1.5 Seçmeli
VPT 520 Dişi Genital Sistem Patolojisi 2-2 4 3 Seçmeli
VPT 521 Erkek Genital Sistemi Patolojisi 1-1 4 1.5 Seçmeli
VPT 522 Viral Hastalıklar Patolojisi 1-1 2 1.5 Seçmeli
VPT 523 Bakteriyel Hastalıklar Patolojisi 1-1 2 1.5 Seçmeli
VPT 524 Beslenme Hastalıkları Patolojisi 1-1 2 1.5 Seçmeli
VPT 525 Egzotik Hayvan Hastalıkları Patolojisi 2-2 4 3 Seçmeli
VPT 526 Mantar Hastalıkları Patolojisi 1-1 2 1.5 Seçmeli
VPT 527 Paraziter Hastalıkları Patolojisi 1-1 2 1.5 Seçmeli
VPT 528 Evcil Kanatlı Hayvan Hastalıkları Patolojisi 2-2 4 3 Seçmeli
VPT 529 BalıkHastalıkları Patolojisi 1-2 2 2 Seçmeli
VPT 530 Meme Hastalıkları Patolojisi 1-2 2 2 Seçmeli
VPT 531 Hücre Büyüme Bozuklukları ve Anomiler 2-2 4 3 Seçmeli
VPT 532 İmmunpatoloji ve Otoimmun Hastalıklar 2-2 4 3 Seçmeli
VPT 533 Tümör Patolojisi 2-2 4 3 Seçmeli