Tarım Ekonomisi (Tezli)

Yüksek Lisans Programı - Fen Bilimleri Enstitüsü

Program Öğrenme Çıktıları ile Dersler Arasındaki İlişkiler

Ders PÖÇ01 PÖÇ02 PÖÇ03 PÖÇ04 PÖÇ05 PÖÇ06 PÖÇ07 PÖÇ08 PÖÇ09 PÖÇ10 PÖÇ11 PÖÇ12 PÖÇ13
TE001 Stratejik Planlama (Seçmeli) 3 2 3 5 2 3 2 3 3 4
TE003 Türkiye Ekonomisinin Yapısal Analizi (Seçmeli) 3 3 3 3 2 3 3 2
TE006 Kırsal Yoksulluk ve Tarımsal Yayım (Seçmeli) 3 3
TE007 Kırsal Alanda Girişimcilik (Seçmeli) 3 5 2
TE008 İklim Değişikliği Ekonomisi ve Tarım (Seçmeli) 2 4 2 2 4 2
TE010 Bilimsel Araştırmaların Yazımı ve Sunumu (Seçmeli) 5 5 4 5 5
TE012 Dünya ve Türkiye Tarım Ürünleri Piyasaları (Seçmeli) 3 2 4 3 5 3
TE018 Tarım Sektöründe Örgütlenme (Seçmeli) 2 3 3 3 4 4 4 4
TE505 Tarım Ekonomisinde Araştırma Yöntemleri (Seçmeli) 2 2 4 3 5
TE507 Ekonomik Araştırmalarda Bilgisayar Kullanımı (Seçmeli) 2 1
TE530 Uluslararası Tarım ve Ticaret Politikaları (Seçmeli) 5 4 1 2 2 1 1 2 3
TE541 Tarım Politikalarının Analizi (Seçmeli) 5 5 2 2 1 2 2 2
TE542 Sosyal Bilimlerde Veri Toplama Teknikleri (Seçmeli) 4 3 4
TE545 Tarımda İnsan Kaynaklarını Geliştirme (Seçmeli) 2 5 4
TE550 Toplumsal Değişme ve Kırsal Toplum Yapısı (Seçmeli) 3 3 2 4 2 4 4
TE551 Türkiye'nin Demografik Yapısı (Seçmeli) 3 4 3 4 4
TE556 Organik Tarım Ürünleri Ekonomisi ve Pazarlaması (Seçmeli) 2 3 3 3 1 4
TE558 Tarım Ekonomisi Temel Alan Dersi II (Seçmeli) 5 5 5 4 4
TE561 Tarımsal Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi ve Analizi (Seçmeli) 4 2 3 3 3 4
TE563 Tarım Ekonomisi Temel Alan Dersi I (Seçmeli) 5 5 5 4 4
YLTE01 Ekonomik Araştırmalarda Örnekleme Yöntemleri (Seçmeli)
BYETE3 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği (Zorunlu) 3 3 5 3
BYETE4 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği (Zorunlu) 3 3 5 3
TE0013 Türkiye'de iç göç (Zorunlu) 3 1 3 4 4
YLTE18 Ekonomik Araştırmalarda Bil. Kullanımı (Zorunlu) 5 4
YLTE701 Uzmanlık Alan Dersi (Zorunlu) 4 3 3 3 3 2 2 4 1
YLTE702 Uzmanlık Alan Dersi (Zorunlu) 4 3 3 3 1 3 2 2 1 2 1 4 1
YLTES701 Seminer (Zorunlu) 3 1 3 2 2 1 2 2 1
YLTES702 Seminer (Zorunlu) 3 1 3 2 2 1 2 2 1
YLTET701 Tez Çalışması (Zorunlu) 5 2 3 3 4 4 4 3 3 4 5 3
YLTET702 Tez Çalışması (Zorunlu) 5 2 3 3 4 4 4 3 3 4 5 3


Program Öğrenme Çıktıları

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, tarım işletmeciliği veya tarım politikası alanında edinilmiş bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Tarım ekonomisi alanı ve ilişkili disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Tarım ekonomisiyle ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri uzmanlık alanında kullanabilme
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Tarım sektörü ve ulusal ekonomi düzeyinde gelişmelerle ilgili raporlar hazırlayabilme, tarım ve ekonomiyle ilgili tarihsel veya güncel gelişmeleri eleştirel gözle değerlendirebilme; ekonomi ile ilgili yayınları izleyip yorumlayabilme
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Tarım ekonomisi alanında yaygın olarak kullanılan yazılımlardan yararlanabilme
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Tarım ekonomisiyle ilgili güncel gelişmeleri, nicel ve nitel verilerle destekleyerek, farklı disiplinlerde elde edilmiş bilgi, veri ve bulgularla birleştirip yorumlayabilme, sentez yoluyla yeni bilgiler oluşturabilme
PÖÇ07 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma veya takım halinde çalışma becerisi
PÖÇ08 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Tarım ekonomisi alanında edinilmiş uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kendi öğrenme sürecini yönlendirebilme
PÖÇ09 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Bilimsel gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileme
PÖÇ10 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Tarım ekonomisi alanında özümlenmiş bilgileri disiplinler arası çalışmalarda kullanabilme, açıklayabilme, başkalarına aktarabilme, varılan sonuçları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme
PÖÇ11 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Araştırma sonuçlarını sözlü, yazılı ve görsel araçlardan yararlanarak aktarabilme
PÖÇ12 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Tarımla ilgili ekonomik nitelikteki sorunların çözümlenmesi için bilimsel yöntemlerle veri toplayabilme, toplanan verileri toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve yorumlayabilme
PÖÇ13 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Tarım ekonomisi ve politikasıyla ilgili uygulamalarda karşılaşılan öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için analitik yaklaşım geliştirebilme, araştırma sürecini tasarlayabilme, sorumluluk alarak çözüm üretebilme ve elde edilen sonuçları değerlendirebilme ve savunabilme