Tarım Ekonomisi (Tezli)

Yüksek Lisans Programı - Fen Bilimleri Enstitüsü

2022 - 2023 Yılı Ders Planı

. Yarıyıl

Kod Ad Süre (T+U) AKTS Yerel Kredi Z/S
BYETE3 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği 3-0 6 3 Zorunlu
BYETE4 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği 3-0 6 3 Zorunlu
TE0013 Türkiye'de iç göç 2-2 6 3 Zorunlu
YLTE18 Ekonomik Araştırmalarda Bil. Kullanımı 3-0 0 3 Zorunlu
YLTE701 Uzmanlık Alan Dersi 5-0 6 0 Zorunlu
YLTE702 Uzmanlık Alan Dersi 5-0 6 0 Zorunlu
YLTES701 Seminer 0-0 6 0 Zorunlu
YLTES702 Seminer 0-0 6 0 Zorunlu
YLTET701 Tez Çalışması 0-0 24 0 Zorunlu
YLTET702 Tez Çalışması 0-0 24 0 Zorunlu
TE001 Stratejik Planlama 3-0 6 3 Seçmeli
TE003 Türkiye Ekonomisinin Yapısal Analizi 3-0 6 3 Seçmeli
TE006 Kırsal Yoksulluk ve Tarımsal Yayım 3-0 6 3 Seçmeli
TE007 Kırsal Alanda Girişimcilik 3-0 6 3 Seçmeli
TE008 İklim Değişikliği Ekonomisi ve Tarım 3-0 6 3 Seçmeli
TE010 Bilimsel Araştırmaların Yazımı ve Sunumu 3-0 6 3 Seçmeli
TE012 Dünya ve Türkiye Tarım Ürünleri Piyasaları 3-0 6 3 Seçmeli
TE018 Tarım Sektöründe Örgütlenme 3-0 6 3 Seçmeli
TE505 Tarım Ekonomisinde Araştırma Yöntemleri 3-0 6 3 Seçmeli
TE507 Ekonomik Araştırmalarda Bilgisayar Kullanımı 3-0 6 3 Seçmeli
TE530 Uluslararası Tarım ve Ticaret Politikaları 3-0 6 3 Seçmeli
TE541 Tarım Politikalarının Analizi 3-0 6 3 Seçmeli
TE542 Sosyal Bilimlerde Veri Toplama Teknikleri 3-0 6 3 Seçmeli
TE545 Tarımda İnsan Kaynaklarını Geliştirme 3-0 6 3 Seçmeli
TE550 Toplumsal Değişme ve Kırsal Toplum Yapısı 2-2 6 3 Seçmeli
TE551 Türkiye'nin Demografik Yapısı 2-2 6 3 Seçmeli
TE556 Organik Tarım Ürünleri Ekonomisi ve Pazarlaması 3-0 6 3 Seçmeli
TE558 Tarım Ekonomisi Temel Alan Dersi II 3-0 6 3 Seçmeli
TE561 Tarımsal Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi ve Analizi 2-2 6 3 Seçmeli
TE563 Tarım Ekonomisi Temel Alan Dersi I 3-0 6 3 Seçmeli
YLTE01 Ekonomik Araştırmalarda Örnekleme Yöntemleri 2-2 0 3 Seçmeli