Bahçe Bitkileri (Tezli)

Yüksek Lisans Programı - Fen Bilimleri Enstitüsü

2022-2023 Yılı Ders Planı

. Yarıyıl

Kod Ad Süre (T+U) AKTS Yerel Kredi Z/S
BYEBB3 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın 3-0 6 3 Zorunlu
BYEBB4 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği 3-0 6 3 Zorunlu
YLBB701 Uzmanlık Alan Dersi 5-0 6 0 Zorunlu
YLBB702 Uzmanlık Alan Dersi 5-0 6 0 Zorunlu
YLBBS701 Seminer 0-0 6 0 Zorunlu
YLBBS702 Seminer 0-0 6 0 Zorunlu
YLBBT701 Tez Çalışması 0-0 24 0 Zorunlu
YLBBT702 Tez Çalışması 0-0 24 0 Zorunlu
BB001 Açıkta Sebze Yetiştiriciliğinin Prensipleri 4-0 6 4 Seçmeli
BB0037 Küresel İklim Değişikliği ve Meyvecilik 4-0 6 4 Seçmeli
BB0038 Meyvecilikte Sürdürülebilir Tarım Uygulamaları 4-0 6 4 Seçmeli
BB0039 Tarım Tarihi 3-0 6 3 Seçmeli
BB0042 Subtropik Meyve Türlerinde Abiyotik Stres II 4-0 6 4 Seçmeli
BB0044 Bitkilerde Fenolik Bileşikler 4-0 6 4 Seçmeli
BB0046 Tropik meyve türlerinde yetiştirme teknikleri 4-0 6 4 Seçmeli
BB0047 Subtropik Meyve Türlerinde Abiyotik Stres I 4-0 6 4 Seçmeli
BB005 Büyümeyi Düzenleyici Maddeler ve Bahçe Bitkilerinde Kullanımı 3-0 6 3 Seçmeli
BB0050 Tropik ve Subtropiklerde Ilıman İklim Meyve Yetiştiriciliği 2-0 6 2 Seçmeli
BB0051 Bitkilerde Kromatografi Teknikleri 4-0 6 4 Seçmeli
BB0052 Bahçe Bitkileri Araştırmalarında Yazım ve Sunum Teknikleri 2-0 6 2 Seçmeli
BB0053 Subtropik meyve türlerinde meyve kalitesini arttırma yöntemleri 4-0 6 4 Seçmeli
BB0054 Sebze Gen Kaynaklarının Tanımlanması ve Değerlendirilmesi 3-0 6 3 Seçmeli
BB0056 Sebzecilikte Aşılama 2-0 6 2 Seçmeli
BB0057 Bitki Büyüme Düzenleyiciler ve Meyvecilikte Kullanım Alanları 2-0 6 2 Seçmeli
BB0058 Özel Sebze Islahı 3-0 6 3 Seçmeli
BB0059 Kesme Çiçek Yetiştiriciliğinin Genel Esasları 2-2 6 3 Seçmeli
BB0060 İç Mekan Süs Bitkileri 2-0 6 2 Seçmeli
BB0061 Derim Sonrası Laboratuar Tekniği 3-0 6 3 Seçmeli
BB0062 Bağcılıkta Kalite Yönetimi 4-0 6 4 Seçmeli
BB0063 Bağcılıkta İklim Değişikliğine Uyum Stratejileri 4-0 6 4 Seçmeli
BB0064 Ilıman İklim Meyve Yetiştiriciliğinde Teknolojik gelişmeler 2-0 6 2 Seçmeli
BB0066 Turunçgillerde Mutasyon ve Seleksiyon Islahı 4-0 6 4 Seçmeli
BB0067 Dış Mekan Süs Bitkileri ve Çevre ile İlişkileri 2-0 6 2 Seçmeli
BB0068 Turunçgillerde Anaç Islahı 4-0 6 4 Seçmeli
BB0069 Bazı Üzümsü Meyvelerin Islah ve Yetiştiricilik Prensipleri 4-0 6 4 Seçmeli
BB007 Derim Sonrasında Enstrümantal Analiz 2-0 6 2 Seçmeli
BB0070 Ilıman İklim Meyveciliğinde Yeni Fırsatlar 4-0 6 4 Seçmeli
BB0072 Sebzelerde Dayanıklılık Islahı 4-0 6 4 Seçmeli
BB0073 Turunçgillerde Anaç -Kalem Fizyolojisi 4-0 6 4 Seçmeli
BB0074 İklim Değişikliğinin Turunçgiller Üzerindeki Etkileri ve Yönetimi 4-0 6 4 Seçmeli
BB0076 Subtropik ve Tropik İklim Meyve Türlerinde Biyolojik ve Fizyolojik Düzensizlikler 2-0 6 2 Seçmeli
BB008 Bahçe Ürünlerinde Kalite ve Standardizasyon 2-0 6 2 Seçmeli
BB011 Turunçgil Fizyolojisi 4-0 6 4 Seçmeli
BB015 Derim Sonrası Laboratuar Tekniği 3-1 6 3.5 Seçmeli
BB017 Makromantarların Taksonomisinde Kullanılan Morfolojik ve Moleküler Yön. 3-0 6 3 Seçmeli
BB027 Bahçe Bitkileri Laboratuvar Tekniği I 2-2 6 3 Seçmeli
BB029 Temel Biyokenoloji 3-0 6 3 Seçmeli
BB030 Bahçe Bitkileri Islahında Kullanılan Moleküler Teknikler 4-0 6 4 Seçmeli
BB035 Turunçgillerde Beslenme Fizyolojisi 4-0 6 4 Seçmeli
BB036 Turunçgillerde Araştırma, Planlama ve Uygulama Teknikleri 4-0 6 4 Seçmeli
BB505 Bahçe Bitkilerinde Derim Sonrası Fizyolojisi 4-0 6 4 Seçmeli
BB506 Asma Islahı 3-0 6 3 Seçmeli
BB524 Ampelografi 3-0 6 3 Seçmeli
BB526 Çoğaltma Meteryali Üretim Teknikleri 3-1 6 3.5 Seçmeli
BB529 Meyve Ağaçlarında Özel Budama Teknikleri 4-0 6 4 Seçmeli
BB534 Bahçe Bitkilerinde Döllenme Biyolojisi 4-0 6 4 Seçmeli
BB536 Bitki Biyoteknolojisi 3-2 6 4 Seçmeli
BB546 Bahçe Ürünlerinin Özel Muhafaza Teknikleri II 4-0 6 4 Seçmeli
BB547 Bahçe Ürünlerinin Özel Muhafaza Teknikleri I 4-0 6 4 Seçmeli
BB549 Bağcılıkta Plantasyon Teknikleri 3-1 6 4 Seçmeli
BB550 Topraksız Bitki YetiştirmeTeknikleri 4-0 6 4 Seçmeli
BB553 Sera Sebzeciliğinin Prensipleri 4-0 6 4 Seçmeli
BB560 Taze Doğranmış Ürünlerin Fizyolojisi, Ambalajlanması ve Muhafazası 2-0 6 2 Seçmeli
BB562 Subtropik Meyve Türlerinde Yetiştirme Teknikleri 4-0 6 4 Seçmeli
BB563 Subtropik Meyve Türlerinde Çoğaltma Teknikleri 4-0 6 4 Seçmeli
BB568 Moleküler Genetik Uygulamaları 3-2 6 4 Seçmeli
BB571 Temel Moleküler Genetik 4-0 6 4 Seçmeli
BB575 Sebze Tohumculuk Tekniği 4-0 6 4 Seçmeli
BB577 Bitki Metabolizması 3-1 6 3.5 Seçmeli
BB581 Bahçe Bitkileri Gen Kaynakları ve Muhafazası 3-0 6 3 Seçmeli
BB584 Turunçgillerde Melezleme Islahı 3-0 6 3 Seçmeli
BB587 Bitkilerde Abiyotik Stres Fizyolojisi 4-0 6 4 Seçmeli
BB593 Süt Bitkilerinde Ağaçlar ve Çalılar 2-0 6 2 Seçmeli
BB595 Bitki Biyoteknolojisi Laboratuvar Teknikleri 2-2 6 3 Seçmeli
BB602 Organik Turunçgil Yetiştiriciliği 2-0 6 2 Seçmeli
BB604 Bitkisel Ürünlerde Kalıntı ve Analiz Teknikleri 4-0 6 4 Seçmeli
BB605 Bitkilerde Moleküler Islah Teknikleri 4-0 6 4 Seçmeli
BB606 Bahçe Bitkileri Deneme Tekniği II 4-0 6 4 Seçmeli
BB608 Süs Bitkilerinde Çoğaltmanın Genel Esasları 4-0 6 4 Seçmeli
BB610 Kaktüs ve Sukkullent Bitkiler 3-0 6 3 Seçmeli
BB612 Yer Örtücü Süs Bitkileri 3-0 6 3 Seçmeli
BB613 Bahçe Ürünlerinin Biyokimyası ve Analiz Teknikleri 4-0 6 4 Seçmeli
BB615 Bahçe Bitkileri Deneme Tekniği I 4-0 6 4 Seçmeli
BB617 Soğanlı, Yumrulu Rizomlu Bitkilerin Fizyolojisi 4-0 6 4 Seçmeli
BB618 İklim Değişikliği ve Bahçe Bitkilerinde Uyum Süreci 2-1 6 2.5 Seçmeli
BB620 Bahçe Bitkileri Laboratuvar Tekniği III 3-1 6 3.5 Seçmeli
BB622 Hasat Sonrasında Meydana Gelen Fizyolojik ve Biyokimyasal Değişimler 4-0 6 4 Seçmeli
BB623 Meyve Ağaçları Fizyolojisi 4-0 6 4 Seçmeli
BB624 Bahçe Ürünlerinin Muhafazasında Yeni Teknolojiler 4-0 6 4 Seçmeli
BB625 Ultra Soğuk Koşullarda (Kriyorezervasyon) Muhafaza Yöntemleri ve Uygulamaları 2-2 6 3 Seçmeli
BB626 Asma Biyolojisi 3-0 6 3 Seçmeli
BB629 İş Sağlığı ve Güvenliğinin Tarımsal Üretimde Uygulama Alanları 4-0 6 4 Seçmeli
BB635 Bağcılıkta Araştırma Metodları 4-0 6 4 Seçmeli