Çevre Mühendisliği (Tezli)

Yüksek Lisans Programı - Fen Bilimleri Enstitüsü

2022-2023 Yılı Ders Planı

. Yarıyıl

Kod Ad Süre (T+U) AKTS Yerel Kredi Z/S
ÇM0013 Mikrokirleticilerin Çevredeki Etkileri ve Kontrolü 3-0 6 3 Zorunlu
ÇM0017 Çevre Yönetimi ve Sürdürülebilir Kalkınma 3-0 6 3 Zorunlu
ÇM0018 Su ve Atıksu Arıtımında Nanoteknoloji Uygulamaları 3-0 6 3 Zorunlu
ÇM0019 Arıtma Tesislerinin İşletilmesi 3-0 6 3 Zorunlu
ÇM002 Çevre Mühendisliğinde İstatistiksel Yöntemler II 4-0 6 4 Zorunlu
ÇM0021 Çevre Mühendisliğinde kimyasal prosesler 3-0 6 3 Zorunlu
ÇM0023 Mikrobiyal Ekoloji 3-0 6 3 Zorunlu
ÇM0024 Atıksu Arıtma Tesisleri Enerji Verimliliği 3-0 6 3 Zorunlu
ÇM0026 Radyoaktif Atık Yönetimi 3-0 6 3 Zorunlu
ÇM003 Çevre Mühendisliğinde İstatistiksel Yöntemler I 4-0 6 4 Zorunlu
ÇM009 Sürdürülebilir Enerji ve Cevre 3-0 6 3 Zorunlu
ÇM010 Bütünleşik Havza Yönetimi 3-0 6 3 Zorunlu
ÇM014 Su Kalitesi Yönetimi Stratejileri 3-0 6 3 Zorunlu
ÇM016 İklim Değişikliği ve Karbon Yönetimi 3-0 6 3 Zorunlu
YLÇM701 Uzmanlık Alan Dersi 5-0 6 0 Zorunlu
YLÇM702 Uzmanlık Alan Dersi 5-0 6 0 Zorunlu
YLÇMS701 Seminer 0-0 6 0 Zorunlu
YLÇMS702 Seminer 0-0 6 0 Zorunlu
YLÇMT701 Tez Çalışması 0-0 24 0 Zorunlu
YLÇMT702 Tez çalışması 0-0 24 0 Zorunlu
ÇM501 Atıksu Mühendisliği 3-0 6 3 Seçmeli
ÇM502 Endüstriyel Atıksular 3-0 6 3 Seçmeli
ÇM503 İçme Suları ve Sağlık 3-0 6 3 Seçmeli
ÇM504 Su Kalitesi Kontrolu 3-0 6 3 Seçmeli
ÇM508 Tehlikeli Katı Atıklar 3-0 6 3 Seçmeli
ÇM515 Yeraltısuyu Kirliliği ve Kontrolu 3-0 6 3 Seçmeli
ÇM517 İleri Çevre Kimyası 4-0 6 4 Seçmeli
ÇM518 İleri Çevre Kimyası II 4-0 6 4 Seçmeli
ÇM521 Anaerobik Arıtma 4-0 6 4 Seçmeli
ÇM523 Ağır Metal Toksikolojisi 4-0 6 4 Seçmeli
ÇM529 Toprak Kirliliği ve Kontrolü 3-0 6 3 Seçmeli
ÇM530 Atıksuların Deniz Deşarjı 4-0 6 4 Seçmeli
ÇM534 Su Kimyası 4-0 6 4 Seçmeli
ÇM535 Çevre Biyoteknolojisinin Esasları 3-0 6 3 Seçmeli
ÇM536 Çevre Mühendisliğinde Membran Prosesler 3-0 6 3 Seçmeli
ÇM537 Atık Sulardan Azot ve Fosfor Giderimi 3-0 6 3 Seçmeli
ÇM538 Biyoremediasyon 3-0 6 3 Seçmeli
ÇM539 Kirleticilerin Çevredeki Taşınımı ve Akıbeti 3-0 6 3 Seçmeli
ÇM542 Suyun Yeniden Kullanımında Toksik Bileşenlerin Sosyal, Ekonomik ve Sağlık Etkileri 2-0 6 2 Seçmeli
ÇM543 İleri Oksidasyon Prosesleri ve Uygulamaları 3-0 6 3 Seçmeli