Beden Eğitimi ve Spor (Tezli)

Yüksek Lisans Programı - Sağlık Bilimleri Enstitüsü

2022-2023 Yılı Ders Planı

. Yarıyıl

Kod Ad Süre (T+U) AKTS Yerel Kredi Z/S
BED507 Sporda Performans Testlerinin Fizyolojik Esasları 3-0 0 3 Zorunlu
BED513 Spor Bilimlerinde Temel Biyoistatistik 3-0 6 3 Zorunlu
BED522 Bilimsel Araştırma Yöntemleri I 3-0 6 3 Zorunlu
BED523 Bilimsel Araştırma Yöntemleri II 3-0 6 3 Zorunlu
BED592 Sosyal Bilimlerde Uygulamalı İstatistik 2-2 4 3 Zorunlu
BED710 Uzmanlık Alan Dersi 0-0 5 0 Zorunlu
BED715 Seminer Dersi 0-0 3 0 Zorunlu
BED730 Yüksek Lisans Tezi 0-0 25 0 Zorunlu
BED501 Spor Yönetimi 3-0 4 3 Seçmeli
BED502 Sporda Fonksiyonel Anatomi 3-0 4 3 Seçmeli
BED503 Spor Biyomekaniğinde Anatomi 3-0 4 3 Seçmeli
BED504 Spor Eğitimi İçin Kinezyolojik Anatomi 3-0 4 3 Seçmeli
BED505 Engelli Eğitiminde Spor 3-0 5 3 Seçmeli
BED506 Spor Organizasyonları ve Olimpik Hareketler 3-0 4 3 Seçmeli
BED515 Örgütsel Etik 3-0 4 3 Seçmeli
BED516 Sporda Grup Dinamiği 3-0 4 3 Seçmeli
BED518 Kadın, Çocuk ve Yaşlılarda Spor 3-0 4 3 Seçmeli
BED521 Spor Psikolojisi 3-0 5 3 Seçmeli
BED525 Örgütsel Davranış 3-0 4 3 Seçmeli
BED528 Bireysel Antrenman Planlama 3-0 5 3 Seçmeli
BED529 Hareket Eğitimi 3-0 3 3 Seçmeli
BED531 Engelliler İçin Özel Antrenman Bilgisi 3-0 4 3 Seçmeli
BED532 Kalistenik Egzersiz ve Fitness Ekipmanları 3-0 5 3 Seçmeli
BED534 Kondisyon Antrenmanı 3-0 5 3 Seçmeli
BED536 Antrenmanın Fizyolojik Temelleri II 3-0 5 3 Seçmeli
BED537 Yorgunluk ve Atletik Performans 3-0 5 3 Seçmeli
BED538 Enerji Sistemlerine Göre Antrenman Yöntemleri 3-0 5 3 Seçmeli
BED539 Sporda Antropometrik Ölçümler Ekipmanları 3-0 5 3 Seçmeli
BED540 İş Etiği ve Sosyal Sorumluluk 3-0 4 3 Seçmeli
BED541 Sporda Liderlik ve Örgüt İklim 3-0 4 3 Seçmeli
BED542 Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları 2-0 5 2 Seçmeli
BED543 Psikopatoloji ve Temel Kavramlar 2-0 5 2 Seçmeli
BED544 Spor Bilimlerinde Karma Araştırma Desenleri 3-0 5 3 Seçmeli
BED545 Spor Felsefesi 3-0 5 3 Seçmeli
BED546 Nitel Araştırma Yöntemleri 3-0 5 3 Seçmeli
BED547 Spor Bilimlerinde Araştırma Tasarımları 3-0 7 3 Seçmeli
BED548 Bilim Tarihi ve Araştırma Yöntemlerine Giriş 3-0 7 3 Seçmeli
BED549 Sosyolojik Açıdan Spor 3-0 5 3 Seçmeli
BED550 Spor Bilimlerinde İstatistiksel Kalite Kontrol 2-2 5 3 Seçmeli
BED551 Engelli Bireylerin Fiziksel Aktivite Sürecinde Fonksiyonel Nöroanatomi Temelleri 3-0 5 3 Seçmeli
BED552 Engellilerde Fiziksel Aktivite ve Spora Yönelik Araştırma Projesi Geliştirme ve Değerlendirme 3-0 5 3 Seçmeli
BED553 Spor Bilimlerinde Makale İnceleme I 3-0 5 3 Seçmeli
BED554 Spor Fizyolojisi ve Çevre 2-0 5 2 Seçmeli
BED555 Sporda Nitel Araştırmalar 3-0 5 3 Seçmeli
BED556 Spor Yaralanmalarında Temel İlkeler ve Psikolojik Süreçler 3-0 5 3 Seçmeli
BED557 Türk Bilim Tarihi ve Türk Bilim İnsanları 3-0 5 3 Seçmeli
BED573 Yetenek Seçimi ve Yöntem 2-0 6 2 Seçmeli