Fen Bilgisi Eğitimi (Tezli)

Yüksek Lisans Programı - Sosyal Bilimler Enstitüsü

2022-2023 Yılı Ders Planı

. Yarıyıl

Kod Ad Süre (T+U) AKTS Yerel Kredi Z/S
FBE1700 Tez Çalışması 0-0 24 0 Zorunlu
FBE700 Uzmanlık Alan Dersi 5-0 6 0 Zorunlu
FBE702 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri I 3-0 6 3 Zorunlu
FBE703 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II 3-0 6 3 Zorunlu
FBE704 Uygulamalı Eğitim İstatistiği I 3-0 6 3 Zorunlu
FBE705 Fen Eğitiminde Güncel Konular 3-0 6 3 Zorunlu
FBE729 Bilim Teknoloji Mühendislik ve Matematik Eğitiminin (BilTeMM) Disiplinlerarası Entagrasyonu ve Eğitime Yansıması 3-0 6 3 Zorunlu
FBES700 Seminer 0-0 6 0 Zorunlu
FBE710 Bilimin Doğası 3-0 6 3 Seçmeli
FBE711 Fen Eğitiminde Kavram Değişimi 3-0 6 3 Seçmeli
FBE712 Fen Eğitiminde Kavram Yanılgıları 3-0 6 3 Seçmeli
FBE713 Fen Eğitiminde İşbirlikli Öğrenme: Kuram ve Uygulamaları 3-0 6 3 Seçmeli
FBE714 Fen Eğitiminde Nitel Verilerin Analizi 3-0 6 3 Seçmeli
FBE715 Fen Öğretiminde ve Öğrenme Sürecinde Taştırmacı Söylev Uygulamaları 3-0 6 3 Seçmeli
FBE716 Uygulamalı Eğitim İstatistiği II 3-0 6 3 Seçmeli
FBE717 Araştırma ve Proje Önerisi Geliştirme 3-0 6 3 Seçmeli
FBE718 Biyoloji Öğretimi 3-0 6 3 Seçmeli
FBE719 Biyolojide Materyal Tasarımı 3-0 6 3 Seçmeli
FBE720 Biyoloji Derslerinde Kavram Yanılgıları 3-0 6 3 Seçmeli
FBE721 Çevre ve Halk Sağlığı 3-0 6 3 Seçmeli
FBE722 Fen Eğitiminde Biyoteknoloji 3-0 6 3 Seçmeli
FBE723 Fizik Öğretimi 3-0 6 3 Seçmeli
FBE724 Fen Öğretiminde Bilgisayar Destekli Öğretim 3-0 6 3 Seçmeli
FBE725 Astronomi Eğitimi 3-0 6 3 Seçmeli
FBE726 Kimya I 3-0 6 3 Seçmeli
FBE727 Kimya II 3-0 6 3 Seçmeli
FBE728 Girişimcilik Eğitimi 3-0 6 3 Seçmeli