İş Sağlığı ve Güvenliği (Tezli) (II. Öğretim) (Disiplinlerarası)

Yüksek Lisans Programı - Fen Bilimleri Enstitüsü

2022-2023 Yılı Ders Planı

. Yarıyıl

Kod Ad Süre (T+U) AKTS Yerel Kredi Z/S
İG0104 Psikososyal Risk Etmenleri 3-0 6 3 Zorunlu
İG0106 Gıda Endüstrisinde Mesleki Tehlikeler 3-0 6 3 Zorunlu
İG0108 Balık Üretim İşletmelerinde İş Sağlığı ve Güvenliği 3-0 6 3 Zorunlu
İG0109 Konfeksiyon ve Üretim Makinalarında İş Güvenliği 3-0 6 3 Zorunlu
İG0110 Konfeksiyon ve Üretim Makinalarında İş Güvenliği 3-0 6 3 Zorunlu
İG0111 İş Etüdü ve İş Güvenliği Uygulamaları 3-0 6 3 Zorunlu
İG0112 İşyeri Ortam Koşulları ve İş Güvenliği 3-0 6 3 Zorunlu
İG0113 Mikrobiyoloji Laboratuvarlarında Biyogüvenlik-1 3-0 6 3 Zorunlu
İG0114 Mikrobiyoloji Laboratuvarlarında Biyogüvenlik-2 3-0 6 3 Zorunlu
İG0115 İş Hukuku I 3-0 6 3 Zorunlu
İG0116 İş Hukuku II 3-3 6 4.5 Zorunlu
YLİG701 Uzmanlık Alan Dersi 5-0 6 0 Zorunlu
YLİG702 Uzmanlık Alan Dersi 5-0 6 0 Zorunlu
YLİGS701 Seminer 0-0 6 0 Zorunlu
YLİGS702 Seminer 0-0 6 0 Zorunlu
YLİGT701 Tez Çalışması 0-0 24 0 Zorunlu
YLİGT702 Tez Çalışması 0-0 24 0 Zorunlu
İG003 İş Güvenliği Mevzuatı 3-0 6 3 Seçmeli
İG0049 İşyerlerinde Atık Kontrolünde İş Güvenliği 3-0 6 3 Seçmeli
İG005 Kişisel Koruyucu Donanımlar ve Doğru Kullanımı 3-0 6 3 Seçmeli
İG006 İş Kazaları ve Önleme Yöntemleri 3-0 6 3 Seçmeli
İG007 Radyasyon ve Radyasyondan Korunma-I 3-0 6 3 Seçmeli
İG010 Radyasyon ve Radyasyondan Korunma-II 3-0 6 3 Seçmeli
İG014 Meliorasyon Makinalarında İş Güvenliği 3-0 6 3 Seçmeli
İG015 Hasat-Harman Sonrası Ürün İşleme Makinalarında İş Güvenliği 3-0 6 3 Seçmeli
İG018 Çevre Sorunları ve İş Güvenliği 3-0 6 3 Seçmeli
İG019 Kimyasal Risk Etmenleri 3-0 6 3 Seçmeli
İG022 Hayvancılık İşletmelerinde İş Güvenliği 3-0 6 3 Seçmeli
İG025 Biyolojik Risk Etmenleri 3-0 6 3 Seçmeli
İG027 Yangın ve Güvenlik Sistemleri 3-0 6 3 Seçmeli
İG028 Kapalı Alan Çalışmalarında İş Güvenliği 3-0 6 3 Seçmeli
İG030 Büyük Endüstriyel Tesislerde Risk Değerlendirmesi- SEVESO Prosedürü 3-0 6 3 Seçmeli
İG032 Biyoteknolojide Laboratuvar Güvenliği ve Hijyen 3-0 6 3 Seçmeli
İG033 Su Ürünleri Üretim İşletmelerinde İş Güvenliği Risk Analizleri 3-0 6 3 Seçmeli
İG035 Endüstriyel Hijyen 3-0 6 3 Seçmeli
İG036 Risk Analizi-II 3-0 6 3 Seçmeli
İG037 Gıda Sektöründe Yönetim Sistemleri ve İş Güvenliği Uygulamaları 3-0 6 3 Seçmeli
İG038 İş Güvenliğinde Uygulamalı İstatistik 3-0 6 3 Seçmeli
İG041 Biyoteknolojide Laboratuvar Güvenliği ve Hijyen 3-0 6 3 Seçmeli
İG042 Kimyasal Risk Etmenleri 3-0 6 3 Seçmeli
İG043 Motorlu Araçlarda İş Güvenliği 3-0 6 3 Seçmeli
İG046 Fiziksel Risk Etmenleri II 3-0 6 3 Seçmeli
İG047 Risk Analizi-I 3-0 6 3 Seçmeli
İG048 Cevher Hazırlama Tesislerinde İş Güvenliği-II 3-0 6 3 Seçmeli
İG050 Elektrik Tesislerinde İş Güvenliği 3-0 6 3 Seçmeli
İG051 Fiziksel Risk Etmenleri I 3-0 6 3 Seçmeli
İG052 Tarımsal Ürünleri İşleme ve Analiz Laboratuvarlarında İş Güvenliği 3-0 6 3 Seçmeli
İG053 Cevher Hazırlama Tesislerinde İş Güvenliği-I 3-0 6 3 Seçmeli
İG054 İşyerinde Güvenlik Eğitimi ve İletişim 3-0 6 3 Seçmeli
İG055 Enerji Üretim Tesislerinde İş Güvenliği 3-0 6 3 Seçmeli
İG057 Tarımda İş Güvenliği 3-0 6 3 Seçmeli
İG059 Eğitim Sektöründe Fiziksel Risk Etmenleri 3-0 6 3 Seçmeli
İG060 Deprem Olgusu ve Analizi 3-0 6 3 Seçmeli
İG066 Tıbbi Jeolojide İş Güvenliği Uygulamaları-II 3-0 6 3 Seçmeli
İG067 İş Güvenliği Yönetim Sistemleri 3-0 6 3 Seçmeli
İG070 Tekstil Sanayinde İş Güvenliği 3-0 6 3 Seçmeli
İG071 Jeolojik Kökenli Doğal Afetler 3-0 6 3 Seçmeli
İG072 Endüstriyel Ölçüm Teknikleri ve Ölçüm Elemanlarında İş Güvenliği 3-0 6 3 Seçmeli
İG075 Tıbbi Jeolojide İş Güvenliği Uygulamaları -I 3-0 6 3 Seçmeli
İG079 Tekstil Sanayinde İş Güvenliği 3-0 6 3 Seçmeli
İG082 Havalandırma ve İklimlendirme 3-0 6 3 Seçmeli
İG086 Biyolojik-Mikrobiyolojik Analizlerde İşyeri ve İş Güvenliği ve Hijyen Eğitimi 3-0 6 3 Seçmeli
İG087 Laboatuvarlarda İş Güvenliği 3-0 6 3 Seçmeli
İG088 Ergonomik Risk Faktörlerinin Farklı Sektörler için Örneklemeli Değerlendirilmesi 3-0 6 3 Seçmeli
İG089 İş Güvenliğinde Uygulamalı İstatistik 3-0 6 3 Seçmeli
İG090 Makinalarda Emniyet ve Risk Yönetimi 3-0 6 3 Seçmeli
İG092 İş Güvenliği Yönünden Pestisitler II 3-0 6 3 Seçmeli
İG093 Biyolojik Risk Etmenleri, Hijyen ve İş Güvenliği 3-0 6 3 Seçmeli
İG096 İş Hukuku 3-0 6 3 Seçmeli
İG097 İş Güvenliği Yönünden Pestisitler I 3-0 6 3 Seçmeli
İG098 Jeoteknik Uygulamalarda İş Güvenliği - II 3-0 6 3 Seçmeli
İG099 Meslek Hastalıkları 3-0 6 3 Seçmeli
İG100 Jeolojik İncelemelerde İş Güvenliği- II 3-0 6 3 Seçmeli
İG101 İş Hukuku 3-0 6 3 Seçmeli
İG102 Hayvancılık işletmelerinde iş güvenliği - II 3-0 6 3 Seçmeli
İG103 Jeoteknik Uygulamalarda İş Güvenliği -I 3-0 6 3 Seçmeli
İG105 Jeolojik İncelemelerde İş Güvenliği - I 3-0 6 3 Seçmeli
İG107 Hayvancılık işletmelerinde iş güvenliği - I 3-0 6 3 Seçmeli