Ebelik

Doktora Programı - Sağlık Bilimleri Enstitüsü

2022-2023 Yılı Ders Planı

. Yarıyıl

Kod Ad Süre (T+U) AKTS Yerel Kredi Z/S
EBE601 Normal Gebelik ve Doğum (Z) 2-4 6 4 Zorunlu
EBE602 Riskli Gebelik ve Doğum (Z) 2-4 6 4 Zorunlu
EBE603 İleri Ebelik Uygulamaları Öğretimi I (Z) 2-4 6 4 Zorunlu
EBE604 İleri Ebelik Uygulamaları Öğretimi II (Z) 2-4 6 4 Zorunlu
EBE605 İleri Biyoistatistik (Z) 2-2 5 3 Zorunlu
EBE720 Uzmanlık Alan Dersi (Z) 0-0 5 0 Zorunlu
EBE725 Seminer (Z) 0-0 3 0 Zorunlu
EBE740 Doktora Tezi (Z) 0-0 25 0 Zorunlu
EBE606 Ebelikte Kuram ve Modeller 3-0 4 3 Seçmeli
EBE609 İleri Yenidoğan Bakımı 2-4 6 4 Seçmeli
EBE610 Kadın Sağlığı ve Hastalıkları 2-4 6 4 Seçmeli
EBE611 Aile Sağlığı 2-4 6 4 Seçmeli
EBE612 Obstetride Tamamlayıcı ve Alternatif Bakım Yöntemleri 2-0 3 2 Seçmeli
EBE613 Ana Çocuk Sağlığına Güncel Yaklaşımlar 2-2 5 3 Seçmeli
EBE615 İnfertilite ve Yardımcı Üreme Teknikleri ve Ebelik 2-4 6 4 Seçmeli
EBE616 Ebeveynliğe Hazırlık 2-4 6 4 Seçmeli
EBE618 Kanıta Dayalı Ebelik Uygulamaları 2-0 3 2 Seçmeli
EBE619 Genetik ve Genetik Danışmanlık 2-0 3 2 Seçmeli
EBE622 Sağlık Göstergeleri ve Epidemiyoloji 2-0 3 2 Seçmeli
EBE627 Acil Obstetrik Bakım Uygulamaları 2-2 4 3 Seçmeli
EBE628 Menopoz 2-0 3 2 Seçmeli
EBE629 Toplum Ebeliği 2-4 6 4 Seçmeli
EBE630 Ürojinekoloji ve Ebelik 2-4 6 4 Seçmeli
EBE631 Üreme Sağlığı Sorunları ve Etik 2-0 3 2 Seçmeli
EBE633 Neonatal Resusitasyon 2-4 6 4 Seçmeli
EBE635 Kadın Sağlığı ve Kültür 2-2 5 3 Seçmeli
EBE636 Evde Bakım Hizmetleri 2-2 4 3 Seçmeli
EBE637 Ebelikte Bilişim Teknolojisi 3-2 6 4 Seçmeli
EBE639 Nitel Araştırma Yöntemleri 2-0 4 2 Seçmeli
EBE640 Bilim Tarihi ve Felsefesi 3-0 5 3 Seçmeli